Interna hjälpcentret

Dela upp & Avancerad kontering

Artikeln uppdaterades

Ibland händer det att man behöver dela upp en kontering på flera olika konton. Här nedan kan du lära dig hur du går tillväga.

För att dela upp en transaktion på flera bokföringskonton klickar du på Mer och väljer Dela upp kontering alternativt Avancerad kontering. Det förstnämnda valet är till för dig som vill bokföra så enkelt som möjligt. För att fördela en händelse i debet och kredit väljer du Avancerad kontering.

Dela upp kontering ▾

DelaUppKontering.gif

Klicka på Mer och välj Dela upp kontering.

Ange momsbeloppet på ditt underlag. Om du har ingående moms med flera momssatser är det den totala summan du ska redovisa i rutan momsbelopp.

Välj sedan de konton händelsen skall delas upp på under konto.

Fyll i beloppen på respektive rad utan moms.

När kvar att dela upp är noll är du klar.

Klicka på Spara för att återgå till autokonteringen.

 Där klickar du på Ok för att bokföra transaktionen.

 

Avancerad kontering ▾

AvanceradKontering.gif

 

Klicka på Mer och välj Avancerad kontering.

Programmet väljer automatiskt verifikationsserie och datum om det gäller kontantmetoden. Använder du faktureringsmetoden kan du behöva välja datum själv.

Texten hämtas från ditt kontoutdrag och blir rubrik på händelsen i bokföringen. Du kan ändra den vid behov genom att klicka på texten i autokonteringen.

Första raden är låst till bokföringskontot för ditt bankkonto i kontantmetoden. Använder du faktureringsmetoden kan du byta mellan bankkonto och leverantörsskuldskonto. På raderna under väljer du hur bokföringen skall delas upp. Du kan även pricka av kundfakturor genom att klicka på nedåtpilen i kontorutan. Observera att fakturan måste vara låst.

Fyll i beloppet i debet eller kredit inklusive moms. Systemet frågar dig sedan om du vill autofördela moms. Svara ja om det är moms på händelsen och kontrollera noga att beloppet stämmer med ditt underlag.

Kontrollera att beloppen i debet och kredit är lika stora, differensen ska vara 0.

Klicka på Spara för att återgå till Autokonteringen.

 I autokonteringen klickar du på Ok för att bokföra transaktionen.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer