Interna hjälpcentret

2016-09-07 Byt kund vid kopiering av kundfaktura

Artikeln uppdaterades

När man kopierar en faktura, avi eller offert kan man nu välja att behålla eller ta bort befintlig kund i samband med kopieringen.
Om man väljer att ta bort befintlig kund, så väljer man lätt en ny från kundregistret eller skapar en helt ny kund.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer