Interna hjälpcentret

Taxiavräkning

Artikeln uppdaterades

Som taxichaufför kan man köra som underleverantör och får då alltid en avräkning för varje inkörd period som ska bokföras. På avräkningen står det specificerat vilken period det gäller samt avräkning för försäljningen och kostnader under perioden. 

Utbetalningen för perioden betalas ut en månad senare och beloppet står också med på avräkningen från leverantören.

Steg 1 blir att bokföra avräkningen i Manuell kontering för att bokföra in försäljningen och kostnaderna i rätt period. Det bokförs enligt nedanstående bilder:

Avräkning:

Ska_rmavbild_2018-03-20_kl._09.56.56.png

Grönmarkerade står för försäljningen för perioden (20171201-20171231).

  • Kontokörning är där betalning skett antingen via faktura eller förskott och bokförs mot 1680 Övriga kortfristiga fordringar.
  • Kredit/kontokort är via betalning i kortterminal och bokförs mot 1580 Fordringar för kontokort.

Rödmarkerade är kostnaderna som uppstått under perioden och bokförs mot ett avräkningskonto, exempelvis 2495 Avräkning taxikostnader.

 

Manuell kontering (20171231):

Ska_rmavbild_2018-03-20_kl._09.57.28.png


Steg 2 blir när utbetalningen kommer en månad senare och är enligt avräkningen 97 602,28 kr. Man går då in under Mer > Avancerad kontering på transaktionen i Autokonteringen och där bokförs fordringarna samt skulderna bort från periodens avräkning.

 

Enligt tidigare exempel blir det då följande siffror:

Ska_rmavbild_2018-03-20_kl._09.57.54.png

All försäljning som sker via kontanter bokförs även det i Manuell kontering som i steg 1 men mot konto 1910 Kassa. Det ska däremot bokföras senast en dag efter försäljningstillfället enligt Skatteverket.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

  • Avatar
    إبراهيم السياغي

    Hej
    Gäller det kontantmetoden oxå?