Interna hjälpcentret

Insikter

Artikeln uppdaterades

Sidan Insikter visar grafiskt hur det gått för din organisation månad för månad under det senaste året. Här kan du följa din organisations resultat, intäkter och kostnader. Du kan hitta sidan insikter under Bokföring > Insikter. Sidan insikter tar endast hänsyn till vad som redan är bokfört. 

Den grafiska presentationen visar hur ditt resultat ser ut för tolv månader tillbaka, och jämför detta med samma period föregående år. 

Ska_rmavbild_2018-05-15_kl._10.06.24.png 

Vill du se resultatet för en viss period använder du reglaget i nederkant för att markera den tidsperioden. Då kan du se det sammanlagda resultatet för perioden och skillnaden mot samma period föregående år. Du kan också klicka på en specifik månad istället för att dra i reglaget, för att se just den perioden. 

Önskar du istället resultat per räkenskapsår som även har med finansiella intäkter och kostnader kan du titta på sidan Resultatrapport. 

Vad visar de olika rutorna? ▾

  • Resultat för tidsperiod:  visar det totala resultatet för den tidsperiod du valt.

  • Vald tidsperiod:  visar vilken tidsperiod du valt att undersöka.

  • Resultat för tidsperiod föregående år:  visar vilket resultat du hade för samma period föregående år.

  • Resultat:  visar resultatet för varje månad separat. Här visas ditt röresleresultat, som är resultatet utan hänsyn till finansiella intäkter och kostnader såsom ränta och skatt.

  • Intäkter:  Intäkterna är värdet av det som bokförts som försäljning.

  • Kostnader:  Som kostnader räknas i det här fallet allting som bokförts som kostnader, förutom finansiella kostnader såsom ränta och skatt. 

  

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer