Interna hjälpcentret

Moms inför bokslut

Artikeln uppdaterades

Inför bokslutet är det viktigt att summorna på dina balanskonton stämmer, så att man inte får med sig fel saldon in i nästa år. Det är viktigt att man får med sig rätt saldon in till det nya året även vad det gäller momskontona. 

Momsen inför ditt bokslut 

Ta ut din sista momsrapport för året och se så att belopp att betala alternativt få tillbaka stämmer med ditt utgående saldo på balansrapporten konto 2650. Hur du gör det kan du läsa mer om nedan.

Vad betyder in- och utgående moms? ▾

I exemplet här nedanför har vi en försäljning på 10 000 kr inklusive moms varav 2000 kr är moms (8000 kr exklusive moms) och ett inköp på 8000 kr inklusive. moms, varav 1600 kr är moms (6400 kr exklusive moms).

Moms på försäljning bokförs på konto 2611 (utgående moms) och blir moms att betala till Skatteverket och moms på inköp bokförs på konto 2641 (ingående moms) och blir moms att få tillbaka från Skatteverket.

Vi brukar tänka att moms på försäljning (varor UT) = utgående moms = pengar ut till Skatteverket från oss. Då blir moms åt andra hållet: moms på inköp (varor IN) = ingående moms = pengar ut till oss från Skatteverket.

 

Om vi har bokfört utgående moms (moms på försäljning) på 2000 kr konto 2611 och ingående moms (inköp) på 1600 kr konto 2641 under perioden så hamnar mellanskillnaden (400 kr) på konto 2650 i kredit per automatik när du bokför momsrapporten i vårt program = 400 kr att betala till Skatteverket. Detta visas som ett positivt belopp (inget minus framför) i ruta 49 i din momsrapport och som ett minusbelopp i din balansrapport efter att du bokfört momsrapporten. Detta resulterar kort och gott i att om du har ett högre belopp ut-moms (försäljning i din resultatrapport) mot in-moms (inköp i din resultatrapport) så ska du alltid betala ut till Skatteverket.

 

Såhär ser verifikationen ut som vårt program skapar per automatik för ovan exempel när du bokför momsrapporten:

Momsredovisning juli.png

 

Och såhär ser momsrapporten ut för perioden efter att du bokfört den:

Momsdeklaration juli.png

 

Kikar vi på balansrapporten så ska den enligt ovan exempel se ut så här innan du bokfört momsrapporten:

BR moms.png

Kikar vi på balansrapporten så ska den enligt ovan exempel se ut så här efter att du bokfört momsrapporten (kontona 2611 och 2641 har flyttats över till konto 2650):

BR moms efter deklaration.png

 

Och för att upprepa igen: Det innebär kort och gott att om du har ett högre belopp ut-moms (momspliktig försäljning i din resultatrapport) mot in-moms (momspliktiga inköp i din resultatrapport) så ska du alltid betala ut till Skatteverket. Se exempel på din resultatrapport nedan.

RR moms.png

Felsökning vid saldodifferens konto 2650 ▾

Om du ser på din senaste momsrapport för året visar den i detta exempel att du skall betala 400 kr till Skatteverket. Det innebär att ditt utgående saldo för samma valda period borde stå -400 på konto 2650 enligt nedan bild på din balansrapport. 

* Balansrapport rätt (efter att du bokfört din sista momsrapport för året) ▾

6.png

Låt oss anta att din balansrapport ser ut som nedan istället trots att din momsrapport visar att du skall betala 400 kr till Skatteverket som ovan. 

* Balansrapport fel (efter att du bokfört din sista momsrapport för året) ▾

7.png

Här ser vi att utgående saldo är +100 på konto 2650 när det borde stå -400. Dags att felsöka. Ta fram en huvudbok på konto 2650. Du hittar huvudboken under Bokföring > fler rapporter > huvudbok.

8.png

Här kan vi se att något som inte skulle bokförts på konto 2650 på 500 kr (Verifikation A4) behöver regleras så att det bokförs på rätt konto.

Du behöver då undersöka vad denna betalning på 500 kr faktiskt avsåg då det inte var en momsbetalning till Skatteverket.

Vi antar att den avser räntor som betalats från skattekontot och borde bokförts på konto 8410, ränta, istället för på konto 2650. Tryck på A4. Du kommer då in på verifikationen A4. Tryck på A4 och välj korrigera verifikation. Markera konto 2650 och byt ut det mot konto 8410 (räntekostnad). Tryck nästa och sedan godkänn. Nu ska du ha rätt saldo på utgående saldo i din balansrapport konto 2650 enligt nedan.

9.png

Avvikelser i momsrapporten ▾

Ett annat vanligt misstag som en avvikelse i din balansrapport brukar bero på är att du inte har bokfört din betalning till/från Skatteverket avseende momspengar på rätt konto (eller alls).

Vi antar i exemplet nedan att du redovisar momsen 1 gång per år.. Du bokför din momsrapport i december och den visar att du ska få tillbaka 700 kr från Skatteverket.

10.png

Sedan tar du ut en balansrapport för året som gått, och ser att du har ett ingående saldo på konto 2650 på -400 kr från förra året och du har bokfört 700 kr under perioden vilket resulterar i att du har ett utgående saldo på 300 kr.

11.png

Detta innebär att det är något galet med ovan balansrapport då din momsrapport för året visade att du skulle få tillbaka 700 kr. Det borde alltså vara ett utgående saldo på 700 i din balansrapport på konto 2650.

 

För att felsöka vad differensen beror på så tar du ut en huvudbok på konto 2650 för året. Se nedan bild. Du har ett ingående saldo på -400 kr (förra årets moms att betala till Skatteverket), därefter är det endast bokfört den nya momsredovisningen för detta året 700 kr (att få tillbaka från Skatteverket). Det saknas alltså en verifikation där du bokfört betalningen av förra årets moms på 400 kr till skatteverket.

 12.png

Kolla upp när betalningen inträffade till Skatteverket under året och skapa en verifikation för detta. Efter att detta är gjort borde din balansrapport visa ett korrekt utgående saldo på konto 2650 på 700 kr enligt nedan bild.

 13.png

Undersöker du nu huvudboken för konto 2650 kan du se att det ingående saldot på -400 har nollats ut efter att du bokfört betalningen till Skatteverket på verifikation A4 (+400 kr).

Det enda belopp som finns kvar på konto 2650 är 700 kr, dvs. den summa momsrapporten visade att du skulle få tillbaka från Skatteverket för detta året. Nu stämmer allt!

14.png

OBS! Tänk på att om du har månadsmoms så är det den redovisade momsen för de två sista månaderna innan ditt bokslut som ska ligga kvar som utgående saldo på konto 2650. Ett exempel på detta är att du fick moms att betala på 1200 kr i november och moms att få tillbaka på 2000 kr i december. Då skall du ha ett utgående saldo i din balansrapport på konto 2650 på +800 kr (detta efter att du bokfört klart allt för december månad).

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer