Interna hjälpcentret

Momsfri försäljning

Artikeln uppdaterades

Vad är det egentligen som gäller kring momsfri försäljning? Här reder vi ut det hela!

Under ruta 42 i momsrapporten redovisar man försäljning som är undantagen från moms samt  bidrag och ersättningar som inte är ersättningar för sålda varor eller tjänster. Eftersom de är undantagna från moms passar de inte in i någon annan momsruta, och läggs då på ruta 42. För att en intäkt skall redovisas i ruta 42 använder du momskod 420 i programmet.

Här nedan hittar du exempel på försäljningar som ska redovisas i ruta 42:

Monteringsleveranser till annat land (se undantag till ruta 35) ▾

Om du levererar en vara som du kommit överens med köparen om att du som leverantör monterar skall du inte redovisa någon moms på den försäljningen. Omsättningslandet för monteringsleveranserna bedöms utifrån var monteringen/installationen sker. 

Momsfri uthyrning av fastigheter ▾

På hyresfastigheter är det frivillig momsskyldighet. Det innebär att du inte behöver lägga på någon utgående moms vid uthyrningen av din fastighet. Väljer du att inte göra det skall den intäkten registreras i ruta 42.

Anläggningstillgångar, t.ex. bilar, när du inte haft avdragsrätt vid inköpet ▾

Om du har köpt en personbil där du inte fått lyfta ingående momsen lägger du inte heller på någon moms när du säljer bilen. Försäljningsbeloppet ska dock bokföras med momskod 420 och redovisas i ruta 42 i momsdeklarationen.

Läkemedel på recept ▾

Om du har en momspliktig verksamhet och säljer receptbelagda läkemedel till kunder (och även djur) och sjukhus är de läkemedlen momsfria och ska därför redovisas i ruta 42, med momskod 420.

Nya transportmedel som du sålt till en köpare i ett annat EU-land som inte åberopat ett giltigt momsregistreringsnummer ▾

Om du säljer en transportmedel (bilar, motorcyklar, båtar och flygplan)  till en privatperson som är bosatt i ett annat EU land har du rätt att sälja bilen utan moms. Köparen ska dock betala moms och skatt för bilen i det landet hen är bosatt.

Flygbensin och flygfotogen ▾

Flygbensin och flygfotogen är undantagna från moms, men skall redovisas i momsrapportens ruta 42, med momskod 420.

Skepp för yrkesmässig sjöfart och yrkesmässigt fiske ▾

För att få undantag för moms för yrkesmässig sjöfart eller fiske ska skeppet i princip endast användas yrkesmässigt eller endast i ringa omfattning för något annat ändamål. Fartyget skall vara minst 12 meter långt och 4 meter brett. 

Vissa medlemsblad och tidskrifter ▾

Framställning och distribution av vissa medlemsblad och tidskrifter är undantagna från moms. Även det tekniska kring tjänsterna som hänger ihop med framställningen är undantagna, såsom t.ex. falsning, skärning, häftning, kuvertering, sortering och transport av upplagan. Redaktionellt arbete, förmedling av bilder och text, administration m.m. räknas inte som tekniska tjänster och undantaget gäller därför inte dessa tjänster. Använd momskod 420 för att få med redovisningen i ruta 42 i momsrapporten.
 
Om du är osäker på hur de ska fördelas, rekommenderar vi att du kontaktar skatteverket.

Momsfri spelverksamhet (kasinospel, poker, vadhållning m.m.) ▾

Lotteri- och spelverksamheter är undantagna från moms, och skall redovisas i ruta 42 i momsdeklarationen, genom att använda momskod 420.

Investeringsguld när du inte är frivilligt skattskyldig för omsättningen ▾

Handel med investeringsguld är undantaget från moms, men det finns en möjlighet för vissa beskattningsbara personer att bli frivilligt skattskyldiga för en sådan omsättning till en annan  beskattningsbar person. Mer information kring detta finns på den här sidan hos skatteverket

Gas, el, värme eller kyla till en utländsk skattskyldig ▾

Det är inte det fysiska flöden som avgör var beskattningen av varan ska ske utan det är där varan förbrukas. Om man säljer varan till en utländsk beskattningsbar återförsäljare där huvudsakliga verksamhet är att köpa gas, el, värme eller kyla och sälja vidare är försäljningen undantagen från moms.
 
Säljer du gas, värme, el eller kyla till någon som förbrukar varan utanför Sverige, och denne är skattskyldig i sitt land för inköpet skall detta också redovisas utan moms. 
 

För mer information kring detta rekommenderar vi att du kollar in den här sidan hos skatteverket.

 

Exempel på bidrag som är undantagna från moms ▾

  • Vissa EU-bidrag
  • Näringsbidrag

Bidrag man har fått utan motprestation är undantagna från moms och ska finnas med i ruta 42.

  • Vissa typer av royalty

När royalty betalas ut som en lön, T.ex. hos Spinnup bokförs detta med momskod 420 och skall redovisas i ruta 42 i momsrapporten.

Detta för att man inte kan ange att man är ett företag i kontouppgifterna, vilket innebär att alla behandlas som privatpersoner.

 

  • Intäkter från en resebyrå, försäljning av avbeställningsskydd, provisioner från försäkringsbolag.

 

Momsfria verksamheter ▾

Sjukvård, tandvård, social omsorg, bostadsuthyrning, utbildning, bank, försäkringar, gage till artister m.fl. lämnar man endast in momsdeklarationer ifall man har en blandad verksamhet.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer