Interna hjälpcentret

Löner med förmåner

Artikeln uppdaterades

Vad är en förmån? Om du exempelvis har en leasingbil i företaget som du även kör privat behöver du förmånsbeskattas för den. Att förmånsbeskattas innebär att man får ett högre beskattningsunderlag när du räknar ut sociala avgifter och källskatten på lönen.

På exempelvis en leasingbil får du fram förmånsbeloppet genom att räkna ut det hos Skatteverket. 

Vanlig lön med förmån ▾

Första gången du bokför löner med förmåner behöver du lägga till konton. Detta gör du under Anpassa > kontoplan > nytt konto. Ställ in kontona 7385 och 7399 enligt bilderna nedan:


7385.png .            7399.png

Säg att du har en bruttolön på 30 000kr och har en leasingbil som du har räknat ut ett förmånsvärde på 6 675kr blir ditt beskattningsunderlag för källskatt och sociala avgifter 36 675kr.

Tänk på att du inte får en högre bruttolön utan endast beskattningsunderlaget blir högre. Uträkningarna för beskattningsunderlaget blir då som följer:

Beskattningsunderlag:

  • Lön + Förmån

30 000 + 6 675 = 36 675kr

 

  • Källskatt ca 30% ( Tabellskatt eller jämkning)

36 675*0,30 = 11 002,50 ~ 11 000kr

 

  • Sociala avgifter: 31,42%

36 675*0,3142 = 11 523kr

 

Din nettolön efter beräkning ovan blir:

Bruttolön - källskatt = Nettolön

30 000 - 11 000= 19 000kr.

 

Du betalar ut nettolönen från din internetbank och får då upp den utbetalningen i autokonteringen. Tryck på Mer knappen och välj Avancerad kontering.  

Bokför sedan enligt bilden nedan: 

Ska_rmavbild_2018-08-27_kl._15.21.36.png

 

Bokföra förmån utan lön▾

Har du en förmån utan att du tar ut lön i ditt företag så görs beräkningarna på de sociala avgifterna på samma sätt som annars. Dock kan du inte räkna ut någon personalskatt då det inte finns någon lön att dra av den mot. Detta kan komma att påverka din eller dina anställdas privata skatt då det fortfarande är en skattepliktig förmån. Det kan leda till att du eller dina anställda kan behöva betala skatt i efterhand om man inte betalar in den skatten privat. Beräkningen av de sociala avgifterna görs på enbart förmånen eftersom man inte tar ut någon lön.

Första gången du bokför förmåner behöver du lägga till konton. Detta gör du under Anpassa > kontoplan > nytt konto. Ställ in kontona 7385 och 7399 enligt bilderna nedan:

 

7385.png      7399.png 

Exempel: Du har en bilförmån på 6 675 kr. De sociala avgifterna är på 31,42% vilket blir ca 2 097 kr. Eftersom du inte tar ut någon lön så kan man inte beräkna någon personalskatt på. För att bokföra detta går du via bokföring > fler konteringsval > manuell kontering.

 

Ska_rmavbild_2021-02-23_kl._14.59.22.png

Både förmånen och de sociala avgifterna skall deklareras till Skatteverket. Förmånen blir ingen kostnad för företaget, men ökar din beskattningsbara inkomst i din privatdeklaration. De sociala avgifterna betalas in till Skatteverket och utgör en kostnad i företaget.

 

Bokföra lön nettolöneavdrag ▾

Att bokföra en förmån med nettolöneavdrag innebär att du höjer bruttolönen med delar eller hela förmånsbeloppet och sedan betalar förmånsbeloppet med dina skattade pengar. Att du betalar förmånsbeloppet med skattade pengarna innebär också att du sänker företagets lönekostnad.

Exempelvis, företaget har betalat en sjukvårdsförsäkring som är avdragsgill för företaget men den anställde ska förmånsbeskattas med hela beloppet som är på 283kr.  

Du har en bruttolön på 30 000kr och förmånsbelopp på 283kr, med nettolöneavdrag blir din nya bruttolön 30 283kr.

Innan du bokför detta behöver du lägga upp konto 7388, Anställdas ersättning för erhållna förmåner. Gå in på Anpassa> Kontoplan- Nytt konto, ställ in kontot enligt bilden nedan:

7388.png

 

Så här räknar vi sedan fram siffrorna att bokföra:

 

Beskattningsunderlag:

  • Nya bruttolönen (Lön + Förmån)

30 000 + 283 = 30 283kr

 

  • Källskatt ca 33%, ( Tabellskatt eller jämkning)

30 283*0,33 = 9 9993,39 ~ 10 000kr

 

  • Sociala avgifter 31,42%

30 283*0,3142 = 9 515kr

 

Den anställde betalar in förmånsbeloppet 283 kr då blir uträkningen av nettolönen som följer:

Bruttolönen - förmånsbeloppet - källskatten = Nettolön

30 283 - 283 - 10 000 = 20 000kr.

Du betalar ut nettolönen från din internetbank och får då upp den utbetalningen i autokonteringen. Tryck på Mer knappen och välj Avancerad kontering, och bokför sedan enligt bilden nedan:

nettolo_neav_drag.png

 

Bokföra lön med bruttolöneavdrag ▾

Att bokföra förmån med bruttolöneavdrag innebär att du minskar bruttolönen med hela eller delar av förmånsbeloppet och tar upp förmånen i arbetsgivardeklarationen. Genom att först sänka bruttolönen och sedan lägga till förmånsbeloppet. Om du sänker bruttolönen med hela summan ändrar man inte beskattningsunderlaget för källskatt och sociala avgifter.  

Exempelvis: ditt företag har betalat en sjukvårdsförsäkring som är avdragsgill för företaget, men den anställda ska förmånsbeskattas med hela beloppet som är på 283kr.  

Du har en bruttolön på 30 000kr och förmånsbelopp på 283kr, du väljer att göra ett bruttolöneavdrag på 150kr då blir din nya bruttolön 30 000 - 150= 29 850kr men ditt beskattningsunderlag blir 30 000-150+283= 30 133kr.

Innan du bokför detta behöver du lägga upp konto  Gå in på Anpassa > Kontoplan > Nytt konto, ställ in kontona enligt bilderna nedan: 

7218.png          7385.png7399.png

 

Uträkningarna för bruttolöneavdraget blir då som följer:

 

Beskattningsunderlag

Lön - Förmån + Förmån

30 000 - 150 + 283 = 30 133kr

 

Källskatt,  Tabellskatt 33

30 133 =  7 367kr

 

Sociala avgifter 31,42%

30 133*0,3142 = 9 468kr

 

Bruttolönen - bruttolöneavdraget- källskatten = Nettolön

30 000 - 150 - 7 367= 22 483kr.

 

Du betalar ut nettolönen från din internetbank och får då upp den utbetalningen i autokonteringen. Du trycker på Mer knappen och väljer Avancerad kontering,  och bokför sedan bilden nedan:

Ska_rmavbild_2018-08-27_kl._15.57.27.png


Om du vill veta mer kring hur du fyller i detta sen i arbetsgivardeklarationen kan du följa Skatteverkets vägledning kring de olika rutorna och vilka belopp som skall hamna vart.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer