Interna hjälpcentret

Att spara vid avslut

Artikeln uppdaterades

VIKTIGT ATT VETA NÄR DU AVSLUTAR TJÄNSTEN

Efter bekräftat avslutsdatum har du inte längre tillgång till din e-bokföring. Enligt lag skall bokföringen sparas i minst 7 år, vilket innebär att du måste spara alla underlag och all dokumentation innan avslut. Detta innebär att du behöver göra vissa av dessa bitar för varje räkenskapsår. 

Spara din bokföring 

 • Gå till Bokföring > Fler rapporter > Export SIE.
 • Välj SIE4-exportfil och klicka på Skapa fil.
 • Det skall göras för varje räkenskapsår.
 • Spara filen på lämpligt ställe.

 Exportera ditt kundregister

 • Gå till Fakturering > Kundregister.
 • Klicka på Kundlista.
 • Välj Kundinformation som CSV och klicka på OK.
 • Spara filen på lämpligt ställe.

Exportera ditt artikelregister

 • Gå till Fakturering > Artikelregister och välj > Exportera.
 • Spara filen på lämpligt ställe.

Spara dina kundfakturor

 • Gå till Fakturering > Hantera fakturor.
 • Markera alla fakturor och klicka på Hantera markerade.
 • Välj Skriva ut och klicka på OK.
 • Spara filen på lämpligt ställe.

Tänk på att du kan spara flera fakturor på samma gång, genom att markera de fakturor du vill spara ned på vänstersidan. Tänk också på att du kan behöva justera vilken period du skall se vid fakturorna för att få med alla. 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer