Interna hjälpcentret

Arbetsrum i bostad

Artikeln uppdaterades

Om du driver sitt företag hemifrån så kan du få lov att göra avdrag för kontor/kontorslokal i hemmet, det finns dock vissa förutsättningar som måste var uppfyllda för att du skall kunna göra detta. 

Du kan läsa mer om kraven på skatteverkets hemsidan: Skatteverket

 

Enligt skatteverket så måste dessa krav uppfyllas:

  • Arbetsgivaren får inte tillhandahålla någon arbetsplats. I enskild firma så blir du som privatperson arbetsgivare och i AB så blir själva företaget arbetsgivare. 
  • Det ska finnas ett klart behov av ett arbetsrum i bostaden, alltså att du inte bedriver en verksamhet där ditt jobb består av att göra arbete någon annanstans eller har ett till kontor i någon annan lokal
  • Arbetsrummet ska enbart ha använts för arbetet.
  • Bostaden måste vara större än vad som hade krävts om den skattskyldige inte hade varit tvungen att ha ett arbetsrum. 
  • Arbetsrummet får med hänsyn till läge eller utrustning inte ingå i bostadsutrymmet. Se nedan vad detta innebär:

För att ett arbetsrum inte ska anses ingå i bostadsutrymmet måste det antingen:

  • Vara så avskilt från själva bostaden att det inte ingår i övriga bostadsutrymmen. Detta betyder att det inte skall kunna gå att nå arbetsutrymmet från den övriga bostaden, alltså man måste ha en separat ingång till kontoret. 

Eller:

  • Vara inrett på ett sådant sätt att det inte kan användas för bostadsändamål. Detta betyder att kontoret måste vara inrett så att det inte går att användas som bostad, alltså specialinrett så det räknas som en arbetslokal tex en verkstadsinredning. Om rummet är möblerat enbart med vanliga kontorsmöbler så anses det inte vara specialinrett. 

Kravet att kontoret/arbetsrummet inte ingår i bostadsutrymmet är mycket viktigt då Skatteverket sätter stor vikt på detta när de avgör om du har rätt till avdrag. Om ingen av dessa kraven är uppfyllda så anses detta som en privat levnadskostnad och får därmed inte dras av på företaget eller i deklarationen. 

Det finns olika avdragsrätt och sätt att hantera detta beroende på om du är enskild firma eller aktiebolag.

Enskild firma▾ 

När du driver enskild firma så får du lov att göra ett så kallat schablonavdrag för arbetsrum i bostad. Det finns dock vissa krav för att få lov att göra detta, utöver de som är listade ovan. Du måste jobba minst 800 timmar/år hemma samt det måste vara motiverat att du jobbar hemifrån. Det sistnämnda kan vara svårare om ditt företag har ett kontor på en annan plats att hävda. 

Om du som enskild firma har en särskilt inrättad del i bostaden som används till arbetsrum så får du lov att dra av en skälig del av utgifterna för hyra, värme m.m. Detta betyder alltså en motiverad del som det utrymmet kräver av dessa utgifter. Hur mycket som är en skälig del är något som du får kontrollera med skatteverket. 

 Om det inte är en särskilt inrättad del i bostaden så får du ändå lov att göra avdrag för utgifter. Om arbetsrummet är i den enskilda firmans eller dennes makes/makas egna bostad, alltså bostadsrätt eller hus, så får du lov att göra ett avdrag på 2000 kr per år i sin deklaration. Har du arbetsrummet i en hyreslägenhet eller liknande så får du lov att göra ett avdrag på 4000 kr per år istället. 

 Vid dessa två tillfällen så får du INTE lov att göra avdrag för andra kostnader såsom värme eller el då allting är inräknat i schablonavdragen ovan. 

 

Aktiebolag▾ 

Avdrag i privatdeklaration

När du äger ett aktiebolag och då är anställd i bolaget så har du inte samma rätt till avdrag som den som driver enskild firma. För att du skall få lov att göra avdrag i sin privata deklaration så läggs stor vikt på kravet att arbetsrummet inte kan anses ingå i bostadsutrymmet eller att det är särskilt inrett ( inte kan användas som bostadsutrymme ). Om du har uppfyller kraven så får du lov att göra avdrag för de faktiska merkostnaderna i form av el, värme och städning om du har en bostadsrätt/hus. Har du arbetsrum i hyreslägenhet så får du även göra avdrag för en viss del av hyran utöver de faktiska merkostnaderna. De faktiska merkostnaderna betyder kostnader du inte hade haft om du inte hade behövt använda utrymmet som arbetsrum. 

Hyra ut kontorsrum till bolaget

När du har ett aktiebolag så finns även alternativet att hyra ut arbetsrummet till sitt företag. Det blir då du som aktieägare som står som hyresvärd och bolaget betalar då hyreskostnaden som vilken hyra som helst. Om du äger bostaden tillsammans med din make/maka så måste båda två stå som hyresvärd. 

En förutsättning för att få lov att göra detta är att ditt företag verkligen har behovet av utrymmet, dvs att företaget inte har någon annan liknande lokal i verksamheten. Du måste även upprätta ett hyresavtal där hyresvillkoren framgår. Du måste även kunna ange rummets läge och storlek precis som du skulle göra om du hyrde ut till någon annan. 

Viktigt att tänka på är att hyran som du tar för arbetsrummen måste vara en marknadsmässig hyra. Detta betyder att den måste vara i samma nivå som om du skulle hyra en likvärdig lokal i samma ort från någon annan aktör. Om du tar en hyra som är över den nivån så kommer du som aktieägare bli beskattad för detta som en förmån, alltså som lön. Det är därför oftast inte värt att ta en överhyra så gör undersök noga vad hyrorna i den orten du har din verksamhet är på så att du inte riskerar detta.

Lättast är att du tar kontakt med Skatteverket och hör dig för om det tänkta arbetsrummet du har i hemmet faktiskt uppfyller alla krav samt vilka alternativ du har angående avdragsrätten.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer