Inlägg

2 följare Följ
0
Avatar

Användare som enbart skall se enstaka Resultatenhet

Vi är en förening som har separata Resultatenheter för olika lag inom föreningen, och vi skulle vilja ha en inloggnings-nivå där vi kan sätta att användaren "XXX" enbart skall ha tillgång till alla transaktioner, rapporter mm för sin egna Resultatenhet.

Användaren "XXX" skall inte se någon annans RE, och heller inte hela föreningens gemensamma RE.

Så vitt jag kan se så finns inte detta i systemet idag. Det innebär istället att vi måste skapa alla rapporter regelbundet och sedan skicka ut till varje lag en och en. Det skapar en hel del extra arbete och de olika lagens ekonomiansvariga kan inte själva gå in och se aktuellt status "när de vill".

Är det möjligt att fixa?

Inge Nilsson

Officiell kommentar

Avatar

Hej Inge!

Tack för din feedback. All information rörande förbättringar av produkten vi får är viktig för oss.

Tyvärr ligger dock inte detta i vår pipeline för den produktutveckling som kommer ske inom det närmaste. Jag kommer dock att vidarebefordra ditt önskemål till våra utvecklare, som i framtiden får ta beslut om detta kommer utvecklas eller inte. 

Fredrik B
Kommentarsåtgärder Permanent länk

Du måste logga in om du vill lämna en kommentar.

1 kommentar