Interna hjälpcentret

Bokföra dricks

Artikeln uppdaterades

Dricks är en skattepliktig ersättning för arbete för den som får dricksen. Om dricksen lämnas kontant från kunden direkt till mottagaren så är det mottagaren själv som ska ta upp dricksen i sin inkomstdeklaration. Det innebär att du som arbetsgivare ska inte lämna någon kontrolluppgift på beloppet. Detsamma gäller även om dricksen samlas och fördelas av personalen.

Så länge som personalen själva fördelar dricksen mellan sig så är det heller inte några arbetsgivaravgifter på den.

Samlas dricksen däremot in av arbetsgivaren och arbetsgivaren bestämmer fördelningen av dricksen till olika anställda anses ersättningen komma från arbetsgivaren och inte från kunden. Då betraktas dricksen om intäkt i företaget och utbetalningen till personalen som vanlig lön.

Ur skatteverkets synvinkel har det ingen betydelse om dricksen lämnas kontant eller via extra belopp vid betalning med kontokort, så länge personalen själva får hand om och fördelar dricksen mellan sig.

Dricks som lämnas kontant behöver du inte bokföra, utan lämnas över till personalen direkt.

Däremot ses dricks som lämnas via kontokort eller andra elektroniska betalningar som en skuld till personalen, och skall då också bokföras som en sådan. När skulden regleras ska underlaget visa vilka ur personalen fått betalningen. Det räcker inte att enbart ange “personalen” som motpart. Därför behöver dricksen också tas med på dagsrapporten.

I enskild näringsverksamhet utgör dricks som näringsidkaren själv tar hand om inkomst i näringsverk­samheten så om detta är det som gäller för dig (dvs att du inte har några anställda som får dricks) så kan du bokföra dricksen som momsfri intäkt på exempelvis konto 3999 Övriga rörelseintäkter (momskod 420).

Mer om hur dricks hanteras finns att läsa på Skatteverkets hemsida.

Om du istället lämnat dricks i samband med representation skall den räknas med i själva representationstillfället. Läs gärna mer om representation här

Här nedan kan du se ett exempel på hur du skall bokföra en dagskassa med mottagen dricks:

 Dricks_konto_v2.PNG

 

dagskassa_dricks.PNG

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

  • Avatar
    Sara Martinesz

    Det framgår inte hur man ska bokföra om man lämnat dricks vid t ex representation.