Interna hjälpcentret

Momsrapport

Artikeln uppdaterades

Vår momsrapport är ett nyttigt verktyg om du vill automatisera hanteringen av mervärdesskattedeklarationen till skatteverket.

Du hittar din momsrapport under Bokföring > Momsrapport.

Första gången du gör din momsrapport väljer du hur ofta du skall redovisa moms och vilken månad du skall börja redovisa moms.

Momsrapporten är indelad i två vyer, listvyn och detaljvyn.

I listvyn hittar du en översikt av dina momsperioder. I detaljvyn kan du bokföra din momsrapport och få mer information om den. Du kan läsa mer om hur de olika stegen går till nedan.

Steg 1 - Rapportkontroller ▾

Programmet kontrollerar din bokförda moms för att se så att den stämmer överens med din försäljning och inköp med omvänd skattskyldighet:

Ska_rmavbild_2017-11-24_kl._13.51.10.png

Om din rapport skulle innehålla något fel kommer dessa att visas här. Vissa fel går att ignorera för att fortsätta med momsrapporten, andra måste åtgärdas för att kunna rapportera. Vilket fel som måste åtgärdas framgår av varningsmeddelandet du får:

Ska_rmavbild_2017-11-24_kl._14.08.38.png 

 

Steg 2 - Bokför momsrapport ▾

I det här steget kan du titta på din preliminära momsrapport. Det är först när du bokför momsrapporten som den blir slutgiltig.

När momsrapporten är bokförd kommer summan att betala eller få tillbaka att bokföras på bokföringskonto 2650 Redovisningskonto för moms. Momsperioden låses automatiskt när den bokförs. 

Steg 3 - Skicka momsrapporten till skatteverket ▾

När din momsrapport är bokförd behöver du skicka rapporten till Skatteverket. Om du ska betala in moms till Skatteverket behöver du även göra det. Se avsnittet om hur du lämnar deklarationen hos skatteverket lite längre ner i instruktionen.

Tips! Använd reglaget längst ner när du lämnat in momsrapporten och betalat momsen till Skatteverket. Då blir den helt klarmarkerad och hamnar tillsammans med tidigare rapporter. Ett enkelt sätt att komma ihåg om du lämnat in rapporten och betalat till Skatteverket eller inte!

Momsrapport_ny.png

Gör om rapport ▾

Att göra om en momsrapport kan vara aktuellt om du exempelvis behöver ändra en verifikation eller bokföra något i en period som redan är rapporterad till Skatteverket. Observera att man inte får ändra momsredovisningar i ett räkenskapsår som deklarerats/stängts.

När du gör om en momsrapport raderas bokföringen av den ursprungliga rapporten och momsbokföringen för perioden återställs. Därefter är du tillbaka på steg ett och kan skapa en ny rapport. För att ta bort en bokförd momsrapport klickar du på den röda knappen 'Ta bort'. 
Glöm inte att en ny momsredovisning måste lämnas in till skatteverket.

Momsrapport_ny_ruta.jpg

För att rätta momsredovisningen på Skatteverket klickar du på 'Till momsrapport på Skatteverket' och loggar in. Gå till Företag > Mina sidor > Moms > Inlämnade momsdeklarationer och välj perioden som ska rättas: 

R_tta_moms1.png

När du valt perioden kommer du se den inlämnade momsredovisningen och kan genom att klicka på 'Rätta momsdeklaration' ändra beloppen i de olika rutorna utifrån din nya momsrapport.

r_tta_moms_kant.jpg

Avsluta med att granska och godkänna. Glöm inte att göra en kompletterande betalning av moms om ändringen medförde att du behöver betala mer moms.

Vill du se en gammal momsrapport? ▾

Vill du komma åt en gammal momsrapport? Klicka då på Visa perioder med skickade rapporter för att kunna se momsredovisningen för dina tidigare bokförda perioder.

 

Ska_rmavbild_2017-11-24_kl._14.35.56.png

Läs mer om hur du lämnar deklarationen hos skatteverket ▾

Det första steget är att gå till Skatteverkets hemsida, som du blir dirigerad till när du trycker på länken under Bokföring > Momsrapport. Du kommer då till sidan nedan. För att komma direkt till momsdeklarationen, klicka på inloggningsknappen mitt på sidan:

Sk_rmavbild_2019-09-23_kl._09.13.01.png

 

Efter detta klickar du in dig på den period du vill lämna momsrapporten för:

Ska_rmavbild_2019-05-10_kl._10.56.52.png

 

Om du vill lämna din deklaration elektroniskt är det enklast att spara den som en eSKD-fil i inne på SpeedLedger. Filen laddas sedan upp direkt på Skatteverkets webbsida enligt bilden nedan:

Ska_rmavbild_2019-05-10_kl._10.58.04.png

 

 

Efter att du kontrollerat siffrorna trycker du på knappen Fortsätt för att sedan lämna in och godkänna siffrorna som har fyllt i rutorna.

Observera att det inte går att skicka in momsrapporten via fil om du ska redovisa 0kr i moms. 

 

Läs mer om momsrapportens olika rutor ▾

Momsrapporten beräknas utifrån de momskoder och momskonton du har bokfört med. För redovisning av momsbeloppen används olika bokföringskonton. Programmet bokför momsen på det konto som är kopplat till respektive momskod under Anpassa > Fler inställningar bokföring > Kontokopplingar. Nedan ser du en förklaring av de olika rutorna i momsrapporten samt vilka momskoder som styr.

Vänstra kolumnen

Rad på skattedeklarationen och respektive momskod som summeras/visas på raden:

05 Momspliktig försäljning: 150, 151, 152

06 Momspliktiga uttag: 160, 161, 162

07 Beskattningsunderlag för marginalbeskattad omsättning: 170, 171, 172

08 Hyresinkomster vid frivillig skattskyldighet: 180, 181, 182

20 Inköp av varor från annat EU-land: 200, 201, 202

21 Inköp av tjänster från annat EU-land: 210, 211, 212

22 Inköp av tjänster från land utanför EU: 220, 221, 222

23 Inköp av varor omvänd skattskyld: 230, 231, 232

24 Inköp av tjänster omvänd skattskyld: 240, 241, 242

50 Inköp av varor från land utanför EU: 500, 501, 502

35 Försälj av varor inom EU: 350

36 Försälj av varor utanför EU: 360

37 Mellanmans inköp av varor trepartshandel: 370

38 Mellanmans försälj av varor trepartshandel: 380

39 Försälj. av tjänster köpare skattsk i EU-land: 390

40 Övr försälj av tjänster omsatta utom landet: 400

41 Försälj när köpare skattsyldig i Sverige: 410

42 Övrig försäljning mm: 420

Högra kolumnen

Rad på skattedeklarationen och respektive kontokopplingar:

10 Utgående moms 25%: Utgående moms försäljning 25% + Utgående moms uttag 25%  + Utgående moms VMB 25% + Utgående moms uthyrning 25%

11 Utgående moms 12%: Motsvarande som för 25%

12 Utgående moms 6%: Motsvarande som för 25%

30 Utgående moms inköp 25%: Beräknad utgående moms inköp varor EU 25% + Beräknad utgående moms inköp tjänst utland 25% + Beräknad utgående moms inköp tjänst utland 25%

31 Utgående moms inköp 12%: Motsvarande som för 25%

32 Utgående moms inköp 6%: Motsvarande som för 25%

60 Utgående moms inköp varor från land utanför EU 25 % importmoms.

61 Utgående moms inköp varor från land utanför EU 12 % importmoms.

62 Utgående moms inköp varor från land utanför EU 6 % importmoms.

48 Avdragsgill ingående moms: Ingående moms + Ingående moms förvärv utland + Ingående moms omvänd skattskyldighet

49 Moms att betala eller återfå: (Rad 10 + 11 + 12 + 30 + 31 + 32 - 48)

Var denna artikel till hjälp?
0 av 3 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

 • Avatar
  Barbara Vall

  Jag trycker på visa momsrapporten men det händer inget

 • Avatar
  Fredrik B

  Hej Barbara!

  Svårt att säga vad detta kan bero på. Kontakta gärna oss på supporten, så kan vi kika på det hela tillsammans.