Interna hjälpcentret

Nya Momsrapporten

Artikeln uppdaterades

Vår momsrapport är ett nyttigt verktyg om du vill automatisera hanteringen av mervärdesskattedeklarationen till skatteverket. 

Du hittar din momsrapport under Bokföring > Momsrapport. Har du Swedbank och sparbankerna, titta i den här artikeln. 

Första gången du gör din momsrapport väljer du hur ofta du skall redovisa moms och vilken månad du skall börja redovisa moms.

Momsrapporten är indelad i två vyer, listvyn och detaljvyn.

I listvyn hittar du en översikt av dina momsperioder. I detaljvyn kan du bokföra din momsrapport och få mer information om den. Du kan läsa mer om hur de olika stegen går till nedan.

Steg 1 - Rapportkontroller ▾

Programmet kontrollerar din bokförda moms för att se så att den stämmer överens med din försäljning och inköp med omvänd skattskyldighet:

Ska_rmavbild_2017-11-24_kl._13.51.10.png

Om din rapport skulle innehålla något fel kommer dessa att visas här. Vissa fel går att ignorera för att fortsätta med momsrapporten, andra måste åtgärdas för att kunna rapportera. Vilket fel som måste åtgärdas framgår av varningsmeddelandet du får:

Ska_rmavbild_2017-11-24_kl._14.08.38.png 

 

Steg 2 - Bokför momsrapport ▾

I det här steget kan du titta på din preliminära momsrapport. Det är först när du bokför momsrapporten som den blir slutgiltig.

När momsrapporten är bokförd kommer summan att betala eller få tillbaka att bokföras på bokföringskonto 2650 Redovisningskonto för moms. Momsperioden låses automatiskt.  

Steg 3 - Skicka momsrapporten till skatteverket ▾

När din momsrapport är bokförd behöver du skicka rapporten till Skatteverket. Om du ska betala in moms till Skatteverket behöver du även göra det.

Tips! Använd reglaget längst ner när du lämnat in momsrapporten och betalat momsen till Skatteverket. Då blir den helt klarmarkerad och hamnar tillsammans med tidigare rapporter. Ett enkelt sätt att komma ihåg om du lämnat in rapporten och betalat till Skatteverket eller inte!

Ska_rmavbild_2018-02-09_kl._15.33.20.png

Gör om rapport ▾

Att göra om en momsrapport kan exempelvis vara aktuellt om du ändrat en verifikation eller bokfört något nytt i en period som redan är rapporterad till Skatteverket.

När du gör om en momsrapport raderas den ursprungliga rapporten och momsbokföringen för perioden återställs. Därefter är du tillbaka på steg ett och kan skapa en ny rapport.

 Ska_rmavbild_2018-02-09_kl._10.24.52.png

Vill du se en gammal momsrapport? ▾

Vill du komma åt en gammal momsrapport? Klicka då på Visa perioder med skickade rapporter för attkunna se momsredovisningen för dina tidigare bokförda perioder. 

 

Ska_rmavbild_2017-11-24_kl._14.35.56.png

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer