Interna hjälpcentret

Bokföra skatt och moms (Skattekontot)

Artikeln uppdaterades

I Sverige har alla ett skattekonto hos Skatteverket. Det är till skattekontot du betalar in skatt, moms och sociala avgifter. 

Här kan du läsa om hur du kan bokföra skattekontot, skatt och moms i de olika bolagsformerna. Klicka på den bolagsform du vill läsa mer om. 

Bokföra skatt och moms i Enskild firma ▾

I en enskild firma bokför du betalning till Skatteverket direkt mot det bokföringskonto som betalningen avser. 

De konton du använder är:

 • 2650 Redovisningskonto för moms
 • 2012 Betald F-skatt (Om du betalat skatten från ditt företagskonto
 • 2710 Personalens källskatt (Om du har anställd personal)
 • 2731 Avräkning sociala avgifter (Om du har anställd personal) 

Tänk på att skatt i enskild firma är en privat kostnad. Om du betalat skatten från ditt privata konto så ska betalningen inte bokföras. Betalar du skatten från ditt företagskonto bokförs den mot 2012 Betald F-skatt alternativt 2013 Egna uttag

Visa mig ett exempel ▾

I detta exempel har vi betalat moms till Skatteverket och bokför utbetalningen i autokonteringen såhär: 

Ska_rmavbild_2021-02-26_kl._15.18.06.png

 

Om du har en utbetalning där du har betalat in tex både moms och f-skatt så behöver du använda dig av avancerad kontering för att bokföra det. Se nedan:

Ska_rmavbild_2021-02-26_kl._15.09.11.png

Du klickar alltså på Mer>Avancerad kontering och delar sedan upp de olika beloppen på både 2650 Redovisningskonto för moms samt 2012 Betald F-skatt. Se nedan:

Ska_rmavbild_2021-02-26_kl._15.09.43.png

 

Om du betalat moms från ditt privata konto bokförs det i manuell kontering; 2018 Kredit och 2650 Debet.

Återbetalning från Skatteverket bokför du på samma bokföringskonto som du bokförde betalningen på. Detta innebär att: 

 • Återbetalning av moms bokförs på 2650 Redovisningskonto för moms
 • Återbetalning av skatt till ditt företagskonto bokförs på 2012 Betald F-skatt
  Om du fått tillbaka skatt till ditt privata konto ska återbetalningen inte bokföras. 

Om en inbetalning inkommit för sent tar Skatteverket ut en förseningsavgift. Förseningsavgiften bokför du på konto 6992 Övriga ej avdragsgilla kostnader.

Bokföra skatt och moms i Aktiebolag ▾

Juridiska personer som aktiebolag och handelsbolag bokför sitt skattekonto hos Skatteverket som ett vanligt tillgångskonto. På ditt kontoutdrag från Skatteverket kan du se vilka transaktioner som skett på skattekontot. Antingen skickar Skatteverket hem kontoutdraget till dig eller så hittar du det genom att logga in på på Skatteverkets hemsida

Löpande under året ▾

Skatt och moms bokför du löpande under året i 2 steg. Det fungerar såhär:

1. Först betalar du in din skatt, moms och eventuellt sociala avgifter till ditt skattekonto. Denna utbetalning bokförs i autokonteringen mot konto 1630 Skattekonto oavsett vad du det är du betalat. 

2. En gång per månad tar du fram ditt kontoutdrag från skattekontot och bokför alla händelser som skett under månaden. Detta gör du i manuell kontering och på de bokföringskonton som passar det du har betalat.

De konton du använder är:  

 • 2518 Betald F-skatt
 • 2650 Redovisningskonto för moms 
 • 2710 Personalens källskatt
 • 2731 Avräkning sociala avgifter
 • 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter
 • 8314 Skattefria ränteintäkter 

Exempel

Här visar vi ett exempel på hur du bokför skatt, moms, sociala avgifter och den ränta som uppstått på skattekontot. 

 

 I maj betalade vi in preliminärskatt (F-skatt), moms, personalskatt och sociala avgifter till Skatteverket. Inbetalningen gjordes 2016-05-12 men pengarna kom inte in på skattekontot förrän 2016-05-13.

Dessa bokför vi i autokonteringen på konto 1630 Skattekonto

2016-05-12 har Skatteverket dragit pengarna från skattekontot. Dessa bokför vi i manuell kontering på den sista dagen i månaden, i detta fall 2016-05-31. 

Vi har fått intäktsränta på skattekontot. Den bokförs också i manuell kontering

Om en inbetalning inkommit för sent tar Skatteverket ut en förseningsavgift. Förseningsavgiften bokför du på konto 6995 Förseningsavgift.

Skatt på årets resultat ▾ 

I slutet av året när all bokföring är klar är det dags att räkna ut årets skattekostnad. 

I samband med att du bokför årets skatt flyttar du också den redan bokförda F-skatten. Bokningen gör vi i Bokföring > Fler konteringsval > Manuell kontering, såhär går det till: 

I detta exempel har vi betalat och bokfört 10 000 kr i F-skatt varje månad och räknat ut att skatt på årets resultat blir 125 000 kr. 

1. Flytta årets inbetalningarna av F-skatt

Eftersom F-skatten betalas in månaden efter den gäller för så flyttas 11 månader x 10 000 kr = 110 000 kr.A_rets_skatt_1.png

2. Bokför skatt på årets resultat (årets skatt)

A_rets_skatt_2.png

Den 12e och sista betalningen av f-skatten gällande räkenskapsåret görs vanligtvis i Januari året efter, och den totala inbetalda beloppet är då 12 x 10 000 = 120 000. Här märker vi också att preliminärskatten (F-skatten) inte räcker till och att vi senare kommer att få betala in ytterligare 5 000 kr i skatt efter att slutskattebeskedet kommit i nästa år.  

Bokföra slutlig skatt på skattekontot ▾ 

Året efter kommer du att få ett slutskattebesked från Skatteverket. Där ser du Skatteverkets uträkning av årets skatt, om du eventuellt behöver betala in eller kommer få tillbaka skatt samt aktuella datum för detta. 

När slutskatten justeras på ditt skattekonto kan det exempelvis se ut såhär på kontoutdraget från skattekontot: 

image__2_.png

Den slutliga skatten bokförs i manuell kontering mot konto 2510 Skatteskulder i debet, samt 110 000 ( 11 x 10 000 ) av den debiterade preliminära skatten i kredit ( Se under flik skatt årets resultat ). Den sista 12e delen av preliminära skatten bokförs mot 2518 Betald F-skatt i kredit:

Ska_rmavbild_2021-08-23_kl._11.04.15.png

Detta förslag bygger på att man gjort en omföring av den preliminära skatten ( F-skatt ) i bokslutet mot tex 2510 Skatteskulder. Har man inte gjort detta så bokför man hela tillgodoförda preliminära skatten mot 2518 Betald F-skatt i kredit.

I vissa fall kan det finns fler poster på slutskattebeskedet än skatt på årets resultat. Vi rekommenderar i så fall att du tar hjälp av en konsult för att bokföra upp dessa korrekt. Får du hjälp med bokslut kan konsulten bokföra upp det då så spara beskedet! 

Skattekontot kan ibland vara lite klurigt att bokföra. I den här filmen förklarar Anneli hur du går tillväga:

Var denna artikel till hjälp?
2 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer