Interna hjälpcentret

Bokföra skatt och moms (Skattekontot)

Artikeln uppdaterades

I Sverige har alla ett skattekonto hos Skatteverket. Det är till skattekontot du betalar in skatt, moms och sociala avgifter. 

Här kan du läsa om hur du bokför skatt och moms i de olika bolagsformerna. Klicka på den bolagsform du vill läsa mer om. 

Bokföra skatt och moms i Enskild firma ▾

I en enskild firma bokför du betalning till Skatteverket direkt mot det bokföringskonto som betalningen avser. 

De konton du använder är:

 • 2650 Redovisningskonto för moms
 • 2012 Betald F-skatt (Om du betalat skatten från ditt företagskonto
 • 2710 Personalens källskatt (Om du har anställd personal)
 • 2731 Avräkning sociala avgifter (Om du har anställd personal) 

Tänk på att skatt i enskild firma är en privat kostnad. Om du betalat skatten från ditt privata konto så ska betalningen inte bokföras. Betalar du skatten från ditt företagskonto bokförs den mot 2012 Betald F-skatt alternativt 2013 Egna uttag

Visa mig ett exempel ▾

I detta exempel har vi betalat moms till Skatteverket och bokför utbetalningen i autokonteringen såhär: 

 

 

Återbetalning från Skatteverket bokför du på samma bokföringskonto som du bokförde betalningen på. Detta innebär att: 

 • Återbetalning av moms bokförs på 2650 Redovisningskonto för moms
 • Återbetalning av skatt till ditt företagskonto bokförs på 2012 Betald F-skatt
  Om du fått tillbaka skatt till ditt privata konto ska återbetalningen inte bokföras. 

Om en inbetalning inkommit för sent tar Skatteverket ut en förseningsavgift. Förseningsavgiften bokför du på konto 6992 Övriga ej avdragsgilla kostnader.

Bokföra skatt och moms i Aktiebolag ▾

Juridiska personer som aktiebolag och handelsbolag bokför sitt skattekonto hos Skatteverket som ett vanligt tillgångskonto. På ditt kontoutdrag från Skatteverket kan du se vilka transaktioner som skett på skattekontot. Antingen skickar Skatteverket hem kontoutdraget till dig eller så hittar du det genom att logga in på på Skatteverkets hemsida

Löpande under året ▾

Skatt och moms bokför du löpande under året i 2 steg. Det fungerar såhär:

1. Först betalar du in din skatt, moms och eventuellt sociala avgifter till ditt skattekonto. Denna utbetalning bokförs i autokonteringen mot konto 1630 Skattekonto oavsett vad du det är du betalat. 

2. En gång per månad tar du fram ditt kontoutdrag från skattekontot och bokför alla händelser som skett under månaden. Detta gör du i manuell kontering och på de bokföringskonton som passar det du har betalat.

De konton du använder är:  

 • 2518 Betald F-skatt
 • 2650 Redovisningskonto för moms 
 • 2710 Personalens källskatt
 • 2731 Avräkning sociala avgifter
 • 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter
 • 8314 Skattefria ränteintäkter 

Exempel

Här visar vi ett exempel på hur du bokför skatt, moms, sociala avgifter och den ränta som uppstått på skattekontot. 

 

 I maj betalade vi in preliminärskatt (F-skatt), moms, personalskatt och sociala avgifter till Skatteverket. Inbetalningen gjordes 2016-05-12 men pengarna kom inte in på skattekontot förrän 2016-05-13.

Dessa bokför vi i autokonteringen på konto 1630 Skattekonto

2016-05-12 har Skatteverket dragit pengarna från skattekontot. Dessa bokför vi i manuell kontering på den sista dagen i månaden, i detta fall 2016-05-31. 

Vi har fått intäktsränta på skattekontot. Den bokförs också i manuell kontering

Om en inbetalning inkommit för sent tar Skatteverket ut en förseningsavgift. Förseningsavgiften bokför du på konto 6995 Förseningsavgift.

Skatt på årets resultat ▾ 

I slutet av året när all bokföring är klar är det dags att räkna ut årets skattekostnad. 

I samband med att du bokför årets skatt flyttar du också den redan bokförda F-skatten. Bokningen gör vi i Bokföring > Fler konteringsval > Manuell kontering, såhär går det till: 

I detta exempel har vi betalat och bokfört 10 000 kr i F-skatt varje månad och räknat ut att skatt på årets resultat blir 125 000 kr. 

1. Flytta årets inbetalningarna av F-skatt

Eftersom F-skatten betalas in månaden efter den gäller för så flyttas 11 månader * 10 000 kr = 110 000 kr.A_rets_skatt_1.png

2. Bokför skatt på årets resultat (årets skatt)

A_rets_skatt_2.png

Här märker vi också att preliminärskatten (F-skatten) inte räcker till och att vi senare kommer att få betala in ytterligare 15 000 kr i skatt efter att slutskattebeskedet kommit i nästa år.  

Bokföra slutlig skatt på skattekontot ▾ 

Året efter kommer du att få ett slutskattebesked från Skatteverket. Där ser du Skatteverkets uträkning av årets skatt, om du eventuellt behöver betala in eller kommer få tillbaka skatt samt aktuella datum för detta. 

När slutskatten justeras på ditt skattekonto kan det exempelvis se ut såhär på kontoutdraget från skattekontot: 

A_rets_skatt_3.png

Du bokför båda raderna mot konto 2510 Skatteskuldermanuell kontering: 

A_rets_skatt_4.png

I vissa fall kan det finns fler poster på slutskattebeskedet än skatt på årets resultat. Vi rekommenderar i så fall att du tar hjälp av en konsult för att bokföra upp dessa korrekt. Får du hjälp med bokslut kan konsulten bokföra upp det då så spara beskedet! 

Skattekontot kan ibland vara lite klurigt att bokföra. I den här filmen förklarar Anneli hur du går tillväga:

Var denna artikel till hjälp?
2 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer