Interna hjälpcentret

Handel utanför EU

Artikeln uppdaterades

Om du har försäljning till utlandet eller köper in tjänster eller produkter från ett annat land behöver det redovisas enligt Skatteverkets regler i din momsrapport. I e-bokföringen gör programmet det automatiskt så länge du bokför med korrekt momskod. I den här instruktionen går vi igenom vad du behöver tänka på för att redovisa din handel med länder utanför EU.

Inköp från företag utanför EU ▾

Tjänster 

När du har inköp av tjänster från ett land utanför EU är det viktigt att det bokförs på korrekt sätt. Vi rekommenderar att nedanstående konto används för inköp, som i Sverige skulle haft 25% moms, från företagare utanför EU. Om kontot inte finns i din kontoplan kan du enkelt lägga upp det via Anpassa > Kontoplan > Nytt konto med inställningar enligt:

Ska_rmavbild_2017-05-31_kl._15.55.45__1_.png

Varor

När du har inköp av varor från ett land utanför EU behöver du dels bokföra själva inköpet samt den importfaktura som du senare kommer att erhålla från ditt fraktbolag.

1ra_tt.pngFör själva inköpet rekommenderar vi att du använder följande konto (även konto 4055 går bra):

Ska_rmavbild_2017-05-31_kl._16.01.10__1_.png

2ra_tt.pngNär du sedan erhåller frakt- och importfakturan från fraktbolaget så skall den bokföras enligt följande länk: Fraktkostnad och importmoms


Det är viktigt att systemets kontokopplingar för handel med utlandet är rätt upplagda också innan man bokför några inköp från utlandet. Gå till sidan Anpassa > fler inställningar bokföring > Kontokopplingar och kontrollera att kopplingarna för utlandsmoms är rätt inställda.

 

Försäljning till företag utanför EU ▾

 

Tjänster 

Det viktigaste för att din försäljning av tjänster till företagare i ett land utanför EU skall bokföras korrekt är att du använder rätt momskod. När du har försäljning av tjänster till företagare i länder utanför EU så rekommenderar vi nedanstående konto:

Ska_rmavbild_2017-06-09_kl._13.46.02.png

Momskod 400 innebär att försäljningen redovisas i ruta 40 (Övrig försäljning av tjänster omsatta utanför Sverige)

 

Varor

Det viktigaste för att din försäljning av varor till företagare i ett land utanför EU skall bokföras korrekt är att du använder rätt momskod. När du har försäljning av varor till företagare i länder utanför EU så rekommenderar vi nedanstående konto:

Ska_rmavbild_2017-06-09_kl._13.46.21.png

Momskod 360 innebär att försäljningen redovisas i ruta 36 (Försäljning av varor utanför EU)

Försäljning till privatperson utanför EU ▾

 

Säljer du en vara till en privatperson utanför EU fakturerar du på samma sätt som för företagare utanför EU. Titta längre upp i denna artikel för att se hur du gör.

Säljer du en elektronisk tjänst till en privatperson utanför EU blir försäljningen på samma sätt som till en kund i Sverige med svensk moms.

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer