Interna hjälpcentret

E-dagsavslut

Artikeln uppdaterades

E-dagsavslut är ett enkelt sätt att bokföra dina dagskassor. Istället för traditionell bokföring fyller du i ett enkelt formulär. Du anger samma siffror i formuläret som du har på ditt kassakvitto. Programmet gör sedan automatiskt en korrekt bokföring åt dig i bakgrunden.

E-dagsavslut.gif

Jag vill veta mer om hur jag fyller i mitt e-dagsavslut 

 

  •  Skriv datumet som står på kassakvittot. Ange även den rubrik du vill använda under Text.
  •  Under Betalningssätt redovisar du hur du fick betalt av dina kunder. Ange belopp för respektive sätt, exempelvis hur mycket kontanter du fick in i kassan.
  •  Under Försäljningstyp specificerar du hur mycket du har sålt av respektive försäljningskategori.
  •  Uttag ur kassan är till för eventuella inköp gjorda genom uttag ur kassan.
  • Avstämning kontantkassa visar dagens kontanta transaktioner. Beloppet under Ingående kassa avser din växelkassa och bokförs inte utan är till för att underlätta din kassaavstämning.
  •  Klicka på Skapa e-dagsavslut.
  •  När du har skapat e-dagsavslutet visas det på skärmen och du kan skriva ut det som underlag till din verifikationspärm.

  •  På utskriften kan du notera verifikationsnummer och kassanummer. 

  • För att bokföra ditt e-dagsavslut går du till Bokföring > Fler konteringsval > Bokför e-dagsavslut.

 

När du har fyllt i ditt e-dagsavslut är det dags att bokföra det under Bokföring > Fler konteringsval > Bokför e-dagsavslut . Läs mer om att bokföra e-dagsavslut

Du ställer in de automatiska kopplingarna för ditt e-dagsavslut under Anpassa > Inställningar för e-dagsavslut. Läs mer om inställningar e-dagsavslut

Läs sammanfattningen av e-dagsavslutets olika delar

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer