Interna hjälpcentret

Huvudbok

Artikeln uppdaterades

Huvudboken visar dina bokförda verifikationer sorterat per bokföringskonto. Rapporten visar dina kontons aktuella saldon och i vilka verifikationer som bokförts på det aktuella kontot.

Du hittar resultatrapporten via Bokföring > Fler rapporter > Huvudbok. 

Du kan visa rapporten för hela räkenskapsåret eller ange ett datumintervall för att titta på en speciell period.

Ange datum, kontonummer, momskod eller resultatgrupp om du vill begränsa urvalet. Vill du bara se ett enda bokföringskonto skriver du samma kontonummer i båda rutorna.

Klicka i rutan Visa radtexter och- eller visa resultatgrupper om du vill se eventuella radnoteringar.
Radnoteringarna skrivs ut i kursiv text i huvudboken.

Klicka på Visa för att se listan.

Huvudbok.png

Rapporten visar ingående balans från föregående räkenskapsår. På alla konton visas ingående saldo för valt datumintervall och en lista av de verifikationer som kontot använts i. Rapporten visar datum, verifikationsnummer, text, momskod, belopp i debet och kredit samt kontots saldo efter varje bokförd händelse.

För att skriva ut rapporten klickar du på Skriv ut. Då skapas ett PDF-dokument som du kan spara eller skriva ut. 

 

Rapporter kan endast skrivas ut för det aktiva räkenskapsåret som du är inne i. Byt räkenskapsår via Anpassa > Fler inställningar > Räkenskapsår om du vill skriva ut en rapport för ett annat år.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer