Interna hjälpcentret

Saldolista

Artikeln uppdaterades

I saldolistan visas aktuella saldon per konto. Rapporten ger dig en överblick över dina kontons bokförda saldon.

Du hittar rapporten via Bokföring > Fler rapporter > Saldolista. Du kan visa rapporten för hela räkenskapsåret, alternativt ange ett datumintervall för att endast se en specifik period. Du kan även begränsa urvalet genom att söka på ett specifikt kontonummer eller kontointervall.

Ange kontonummer eller datum om du vill begränsa sökurvalet.

 Klicka på Visa för att se listan.
För varje konto visas ingående balans, ingående saldo samt debet och kredit.

Saldolista.png

För att skriva ut rapporten klickar du på Skriv ut. Då skapas ett PDF-dokument som du kan spara eller skriva ut.

 

Rapporter kan endast skrivas ut för det aktiva räkenskapsåret. Byt räkenskapsår under Anpassa > Fler inställningar bokföring > Räkenskapsår om du vill skriva ut en rapport för ett annat år.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer