Interna hjälpcentret

Nollställ e-bokföringen

Artikeln uppdaterades

Om du har bokfört fel kan du nollställa din e-bokföring. Det innebär att du börjar om från början. All historik, Fakturor och alla inställningar tas bort.

Läs mer om att endast radera en del av verifikationerna

Vad innebär en nollställning?

En nollställning innebär att alla räkenskapsår och verifikationer tas bort. Om du har fakturerat i din e-bokföring raderas även dina fakturor samt artikel- och kundregister. När du loggar in i e-bokföringen efter nollställningen får du börja om i startguiden.
 
Steg för steg

En nollställning görs i följande steg:

Gå till sidan Anpassa > Fler inställningar bokföring > Grunduppgifter. Klicka på fliken Övrigt och sedan på länken Supportfunktion. En ny ruta visas där du anger funktionsordet RESET.

Läs noga igenom vad nollställningen innebär och godkänn informationen för att gå vidare.

Ange varför du vill göra en nollställning. Din notering sparas i systemets historik.

Klicka på Verkställ nollställningen för att slutföra processen.

När nollställningen är genomförd stängs fönstret. Nästa gång du loggar in får du börja om i startguiden.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer