Interna hjälpcentret

Egen insättning / Eget uttag

Artikeln uppdaterades

I enskilda firmor är det vanligt att man gör så kallade egna insättningar och egna uttag. Observera att följande exempel endast gäller för Enskilda firmor.

Vad menas med egen insättning / eget uttag?

I en Enskild firma kan det egna kapitalet ökas eller minskas genom bolagets vinst eller förlust. Det egna kapitalet påverkas även av insättningar och uttag i företaget.

Vid uppstart av företaget är det vanligt att privata pengar används vid inköp, detta kommer då att öka det egna kapitalet. Tar du ut pengar från företagets bankkonto, som lön, minskar du det egna kapitalet.

Du beskattas inte för pengarna du tar ut utan det är resultatet som beskattas.

Vilka bokföringskonton kan jag behöva?

Rekommenderade konton i e-bokföringen som påverkar det egna kapitalet:

  • 2011 Eget varuuttag
  • 2013 Eget uttag
  • 2014 Pensionsförsäkring
  • 2018 Egen insättning

Bokför egen insättning ▾

Exempel 1:

Du sätter in 21 000 kr i företaget från ditt privata konto. Bokföringen gör du i Autokonteringen.

Egen_ins_ttning_22.PNG

Exempel 2:

En frisör gör ett inköp av varor och material som sedan ska säljas vidare till kund. Inköpet kostade 800 kr och betalades med privata medel. Kvittot utgör ditt underlag och händelsen bokförs på kvittodatumet. På så sätt kommer kostnaden och momsen rätt i momsrapporten.

Bokföringen sker i Egna utlägg eller Manuell kontering. Konto 2018 Egen insättning bokförs alltid i Kredit.

 

Bokför Eget uttag ▾

Exempel 1:

En enskild näringsidkare är inte anställd i en enskild firma vilket innebär att uttagna pengar / lön redovisas som ett Eget uttag. Ett uttag av den här typen bokförs på konto 2013 Eget uttag. Bokföringen gör du i Autokonteringen.

För att uppskatta hur mycket du som har en enskild firma kan ta som eget uttag (lön) varje månad - ta gärna hjälp av Lönekalkylatorn

 

Eget_uttag_22.PNG

Exempel 2:

Får du tillbaka pengar på momsen insatta på ett privat konto bokför du detta mot 2013 Eget uttag. Detta bokförs i Manuell kontering. Konto 2013 Eget uttag bokförs alltid i Debet.

 

Även andra uttag som skatt och pensionsförsäkring betraktas som privata utgifter. Sker betalningen från företagets bankkonto bokförs det i Autokonteringen. Skatt bokför du på konto 2012 Egna skatter. Pensionsförsäkringar bokförs på konto 2014 Pensionsförsäkringar. Betalar du skatt och pensionsförsäkring från ett privat konto ska det inte bokföras alls.

Bokför Eget uttag av varor/ egen förbrukning ▾

Vid ett eget varuuttag tar du som enskild näringsidkare ut varor för privat bruk. Detta beskattas som en försäljning.

Varuuttagets värde ska baseras på varans marknadsvärde exklusive moms plus den eventuella ingående moms som dragits av vid inköpstillfället. Varuuttaget ska därefter fördelas mellan momspliktig och momsbefriad försäljning.

Fördelningen baseras på inköpsvärdet exklusive moms och mellanskillnaden upp till totala varuuttagets värde.

Exempel:

Bokföringen gör du i Manuell kontering. En företagare har plockat ut varor till ett marknadsvärde av 800 kr inklusive 25% moms  (motsvarar 640 kr exklusive moms).

Inköpsvärdet för produkterna är 500 kr inklusive 25% moms (vilket motsvarar 400 kr exklusive moms).

Varuuttagets värde blir nu marknadsvärdet exklusive moms, 640 kr plus den ingående momsen vid inköpet 100 kr, vilket totalt blir 740 kr.

 

Konto 3020 Egna varuuttag har momskod 160 för uträkning av 25% moms.

Konto 3024 Egna varuuttag momsfritt är inställd med momskod 420 som styr till momsrapportens ruta 42 Övrig försäljning mm som är undantagen från moms.

Vid Eget varuuttag som baseras på 12% eller 6% moms används andra momskoder för att fördela rätt momsbelopp på rätt momskonto:

Egna varuuttag 12% gäller momskod 161. Momsen kommer att bokföras på konto 2622.

Egna varuuttag 6% gäller momskod 162. Momsen kommer att bokföras på konto 2632.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer