Interna hjälpcentret

Egna utlägg

Artikeln uppdaterades

Egna utlägg använder du för att bokföra betalningar för företagets eller föreningens räkning gjorda med dina privata pengar. Utlägget kommer att bokföras så att företaget står för kostnaden och får en skuld till dig som företagare, medlem eller aktieägare.

Inställningar ▾

För att ändra kopplat konto till Egna utlägg går du till Anpassa > Fler inställningar bokföring > Kontokopplingar. Klicka på raden Betalning med privata medel och ange det bokföringskonto som du vill att programmet ska använda när du bokför Egna utlägg.

Rekommenderade konton i e-bokföringen:

 • Enskild firma - 2018 Egna insättningar
 • Aktiebolag - 2893 Skulder till närstående person
 • Handelsbolag - 2018 Egna insättningar
 • Ideell förening - 2890 Övriga kortfristiga skulder

För att ställa in eller ändra verifikationsserie kopplad till Egna utlägg går du till Anpassa > Fler inställningar bokföring > Koppla verifikationsserier. Klicka på raden Egna utlägg och välj verifikationsserie i listan Koppla till serie. Förslagsvis använder du samma serie som du har kopplat till manuell kontering. Vi rekommenderar att Manuell kontering och Egna utlägg kopplas till serie M.

Nytt utlägg ▾

Klicka på Nytt utlägg för att registrera ett inköp

   • Ange betaldatum, förslagsvis kvittodatumet.
   • Skriv den text du vill ha som rubrik på händelsen i din bokföring, exempelvis var du har gjort inköpet eller vad du köpt.
   • Ange belopp inklusive moms.
   • Klicka på Spara. Utlägget registreras på en rad.

Välj ett bokföringskonto

   • Om du vill bokföra ett utlägg på flera konton klickar du på Mer och väljer Dela upp kontering.
   • Klicka på Välj konto för att välja konto ur snabblistan. Du kan söka på text eller siffror alternativt klicka på pilen till höger om listan. Vilka konton som visas i snabblistan kan du redigera under Anpassa > Snabblista autokontering. Klicka på Sök i hela kontoplanen för att se samtliga bokföringskonton. När du valt konto kan du välja en resultatgrupp om du använder den funktionen.

Momsbelopp föreslås automatiskt

   • Programmet räknar automatiskt ut eventuellt momsbelopp baserat på kontots inställningar för moms. Du kan klicka på momskoden för att visa och ändra momssats.

Klicka Ok och utlägget är bokfört

   • Bokföringen för utlägget sparas direkt och verifikationsnumret visas. Den senast gjorda verifikationen går att ångra genom att klicka på verifikationsnumret.
   • När du lämnar sidan töms listan på bokförda händelser. Registrerade händelser som inte är bokförda visas i kronologisk datumordning, det vill säga från den äldsta till den nyaste händelsen, nästa gång du loggar in på sidan. Programmet kommer att komma ihåg vilka bokföringskonton du använt och föreslå samma bokföringskonto till återkommande transaktioner baserat på den text du skriver in.

Bokföra återbetalning ▾

Med återbetalning menas att du betalar tillbaka de pengar som du eller någon annan närstående person lagt ut för företagets räkning och som företaget är skyldig dig- /personen.

Bokföring av återbetalningen görs i autokonteringen. Du använder samma bokföringskonto som dina egna utlägg bokförs på när du använder funktionen egna utlägg. För enskild firma rekommenderar vi 2013 Egna uttag och för aktiebolag rekommenderar vi 2893 Skulder till närstående personer.

 

Vi har också en film där du kan se hela förloppet:

Var denna artikel till hjälp?
2 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer