Interna hjälpcentret

Traktamente

Artikeln uppdaterades

Traktamente är en ersättning som en anställd får för resor i tjänsten och som täcker de ökade privata levnadskostnader som tillkommer under tjänsteresan, till exempel kostnader för logi, måltider och småutgifter. 

Avdrag för traktamente får bara göras vid tjänsteresor som är förenade med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten.

Vad gäller? ▾

Traktamente kan vara för en hel eller halv dag. En halv dag gäller om resan börjar efter klockan 12:00 eller hemresan avslutas innan klockan 19:00. En hel dag gäller om resan börjar innan kl 12:00 och avslutas efter 19:00.

Nattraktamente syftar till att kompensera för ökade privata boendeutgifter vid en tjänsteresa om boendet inte bekostas av företaget, till exempel logi i privat regi, husbil/vagn eller båt. För att göra avdrag enligt schablon måste du kunna visa att du har gjort en resa och haft behov av övernattning.

Utgifter för hotellkostnader redovisas som resekostnader, privat övernattning som inte medfört kostnader ersätts genom traktamente. Tänk på att om företaget betalar vissa av dessa kostnader skall de också dras av från traktamentet enligt de schablonbelopp du kan hitta på skatteverkets hemsida

Traktamente upp till ett visst schablonbelopp är skattefritt traktamente för den anställde. På Skatteverkets hemsida finns information om schablonbeloppen för traktamenten i Sverige.

Belopp för år 2022, 2023 och 2024:

 • Heldag 240 kr (2022), 260 kr (2023), 290kr (2024) för tjänsteresa med övernattning
 • Halvdag 120 kr (2022), 130 kr (2023), 145kr (2024)
 • Nattraktamente 120 kr (2022), 130 kr (2023), 145kr (2024

Det krävs utöver en övernattning att den anställde reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från den vanliga arbetsplatsen och mer än 50 kilometer från bostaden.

Om traktamentet överstiger maximibeloppet bokförs det som Skattepliktiga traktamente.

För tjänsteresa utomlands används ett normalbelopp istället för maximibelopp och samma grundregler gäller som i Sverige. På Skatteverkets hemsida finns information om normalbeloppen för utlandstraktamenten.

Bokföra traktamente i Aktiebolag ▾

Konton som används:

 • 7321  Skattefria traktamenten, Sverige
 • 7322  Skattepliktiga traktamenten, Sverige
 • 7323  Skattefria traktamenten, utland
 • 7324  Skattepliktiga traktamenten, utland

Traktamenten är momsfria.

Endagstraktamenten för tjänsteresa utan övernattning, bokförs som vanlig bruttolön. Detsamma gäller för Skattepliktiga traktamenten. Avdrag för preliminärskatt och redovisning av sociala avgifter ska göras på det skattepliktiga beloppet.

Reseräkningen ska innehålla datum, syfte och plats för tjänsteresan.

Särskilda regler gäller för tjänsteresor längre än 3 månader, läs vidare på Skatteverkets hemsida.

Nedan följer ett exempel med följande förutsättningar:

 • Löner 100 000 kr
 • Skattefri traktamente 3 dgr x 220 = 660 kr
 • Skattepliktig traktamente 1 500 kr
 • Avdrag prel.skatt 101 500 x 31% = 31 465 kr
 • Arb.giv.avgift  101 500 x 31,42% = 31 891 kr

 

Ska_rmavbild_2019-03-21_kl._14.30.31.png
Man skiljer på bilersättning och traktamenten. Läs mer om bilersättning.

Bokföra traktamente i Enskild firma ▾

Det är samma grundregler som för Aktiebolag vad det gäller belopp och tider, men det är olika kontonummer som används beroende på om traktamentet är för anställda eller den enskilde näringsidkaren.

En enskild näringsidkare kan lyfta skattefritt traktamente vid en tjänsteresa, detta behöver inte bokföras utan kan hanteras genom ett avdrag i inkomstdeklarationen under avdrag för ökade levnadsomkostnader NE-bilagan enbart.

Konton som används:

 • 5843 Traktamente Sverige avdragsgillt
 • 5844 Traktamente Sverige ej avdragsgillt
 • 5845 Traktamente avdragsgillt, utland
 • 5846 Traktamente ej avdragsgillt, utland

  För anställda i en Enskild firma används samma konton som i Aktiebolag.

Man skiljer på bilersättning och traktamenten. Läs mer om bilersättning.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer