Interna hjälpcentret

Påminnelse saldodifferens

Artikeln uppdaterades

Om du har fått en saldodifferens i din autokontering stämmer inte saldot på ditt bankkonto överens med saldot på det aktuella bokföringskontot för bankkontot (vanligtvis bokföringskonto 1930). 

När du fått en saldodifferens möts du av ett påminnelsemeddelande i din autokontering som talar om att något inte stämmer. Saldot på bankkontot kan antingen vara större eller mindre än bokföringskontot. 

Ska_rmavbild_2017-08-11_kl._09.04.35.png

För att ta reda på vad saldodifferensen beror på kan du följa dessa steg: 

Uppdatera informationen från din bank ▾

Du kan hoppa över detta steg ifall du har e-bokföring via Swedbank/Sparbanken

Börja med att uppdatera överföringarna från Internetbanken till din e-bokföring, överför fram till dagens datum eller enligt de anvisningar som finns i din autokontering.

Läs mer om överföringar från din bank till e-bokföring

Har du en kredit på bankkontot? Läs mer här!

Om du har en kredit på bankkontot (exempelvis checkräkningskredit) så kan du få en saldodifferens på grund av detta. Det beror på att vi läser in saldot på bankkontot och jämför det med händelserna som skett på kontoutdraget. Dessa skiljer sig om man har kredit eftersom du då vanligtvis har ett större saldo på bankkontot än summan av händelserna på kontoutdraget. Skillnaden mellan dessa är den kredit som du har tillgänglig. 

Uppdatera ingående balanser ▾

Det kan vara dina ingående balanser som inte är uppdaterade från föregående år som orsakar att det blir en differens. Om du fört in ingående balanser manuellt kontrollera att dessa är korrekta. Du kommer till ingående balanser genom att gå via Anpassa > Fler inställningar bokföring > Ingående balanser.

Läs mer om ingående balanser 

Det kan även vara så att balanserna inte överförts korrekt mellan räkenskapsåren. För att dubbelkolla att balanserna överförts mellan åren går du till Anpassa > Fler inställningar bokföring > Räkenskapsår. Markera cirkeln till vänster om det äldsta räkenskapsåret och markera därefter cirkeln för nästkommande räkenskapsår osv. Om du får en informationsruta som uppmanar dig att överföra balanser gör du det. 

Startdatum för avläsning av bankkonto ▾

Kontrollera vid nystart att bankkontots avläsningsdatum har blivit korrekt inställt, så att alla händelser finns synliga i autokonteringen. Kontrollera att du kopplat rätt bokföringskonto till aktuellt bankkonto under kontokopplingar. Vid en import av en SIE fil från ett annat system är det viktigt att kontrollera hur långt fram det är bokfört i filen. Startdatumet ställer du sedan in genom att ange datumet efter den sista bokförda händelsen.

Läs mer om avläsningsdatum och kontokopplingar

Stämma av huvudboken mot bank ▾

Saldodifferensen kan också bero på att någonting missats att bokföras alternativt bokförts fel. För att undersöka detta behöver du stämma av din huvudbok för konto 1930 (eller det bokföringskonto du har kopplat till autokonteringen) med ditt kontoutdrag från banken.

Börja med att söka fram samma datum både i din internetbank och i huvudboken för 1930. Undersök om det utgående saldot är exakt samma på båda sidorna.

Stämmer saldot på internetbanken och i huvudboken?

Bra, då flyttar du datumet framåt i tiden, förslagsvis en månad, för att undersöka ett annat datum på samma sätt. När du kommer till det datum där saldot skiljer sig, då vet du inom vilket datumintervall differensen finns. När du vet vilken period felet ligger i kan du jämföra huvudboken med kontoutdraget post för post för att se vad som skiljer sig åt.

Skiljer sig saldot mellan internetbanken och huvudboken?

Stämma av ett bankkonto gör du på följande sätt.

Skriv ut eller spara ner en PDF både kontoutdraget och huvudboken för (Vanligtvis 1920/1930) för den period du skall stämma av.

1. Börja sedan med att kontrollera det utgående saldot per den sista datumet i varje månad både på kontoutdaget och i huvudboken. Stämmer saldot överens på både kontoutdraget och huvudboken så är den månaden korrekt.
2. När du hittat den månad som saldot börjar avvika får man börja stämma av transaktion för transaktion.
3. Alla händelser som skett på banken skall finnas på samma datum i huvudboken. Positiva (insättningar) skall finnas i debet, negativa (Utbetalningar) skall finnas i kredit.

Det man letar efter är :
* Händelser som ligger fel (debet och kredit)
* Händelser som saknas helt antingen på kontoutdraget eller i huvudboken
* Dubbla händelser i huvudboken.

 

 

Läs mer om huvudboken 

Observera att du också kan få denna varning om du har ett reserverat belopp på ditt bankkonto, för till exempel kommande kortdragningar. 

Om man bokför enligt faktureringsmetoden kan en orsak till saldodifferens vara att det finns en betalningsjournal att godkänna i föregående räkenskapsår. 

En annan möjlig orsak kan vara att man nollställt en verifikation innehållandes bokföringskontot för bank (efter att spärren för automatisk kontering på bankkontot avaktiverats). Händelsen behöver då bokföras i manuell kontering. 

Var denna artikel till hjälp?
3 av 3 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

 • Avatar
  Therése Söderlind

  Jag fick detta meddelande (påminnelse om saldodifferens) när jag nollställt en verifikation, innan jag lagt upp den korrekta. Detta borde stå med som en möjlig anledning.

 • Avatar
  Ola Nylander

  Hände mej samma som Therese också när jag nollställde också.
  Man borde kunna göra om den i autogirot igen om det ska bli rätt.
  Men den försvann och man fick rätta den manuellt
  och då blev det ett felmeddelande istället.