Interna hjälpcentret

Inställningar för kontering

Artikeln uppdaterades

När du konterar manuellt kan du navigera med hjälp av tangentbordet. Då går det snabbare och smidigare att fylla i information. Här ställer du in vart markören ska flyttas för att få en smartare tangentbordsnavigering.

Inställningarna du gör påverkar både manuell och avancerad kontering. Punkt 3 gäller i Autokonteringen och enbart dig med tillvalet Kundfakturering.

De första två rutorna visar var markören ska stanna när du använder tangenten Enter vid navigering i manuell och avancerad kontering. Kopiera text nedåt innebär att den text du anger i textfältet automatiskt läggs in som text även på nästa rad.

Om du har autofördelning av moms aktiverat får du en fråga om du vill att programmet skall fördela moms åt dig när du fyllt i ett belopp på ett konto som har en förinställd momskod. Om du klickar Ja drar programmet ifrån momsbeloppet och lägger det på ett separat konto. Det gör det enklare att redovisa momsen när du bokför manuellt.

För dig som fakturerar i systemet gäller även denna punkt. Här väljer du om du vill att dina fakturor skall visas i första hand eller om du hellre vill ha din kontoplan. Vi rekommenderar att du har Välj faktura aktiverad då inbetalningar skall bokföras mot den fakturan inbetalningen avser. 

Använder du Swish som betalningsmedel?

Då behöver du ändra inställning till Standardval vid inbetalningar: Välj konto istället för Välj faktura för att programmet ska kunna känna av att du bokfört en Swish-inbetalning tidigare och ge dig ett kontoförslag. 

Här kan du läsa mer om detta: Swish

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer