Interna hjälpcentret

Bankkonto

Artikeln uppdaterades

Lägg till eller ändra bankkonto - Swedbank & Sparbankerna

Du hittar de bankkonton som du har tillgängliga för autokontering under Inställningar > Fler inställningar bokföring > Kontokopplingar. Om du saknar ett bankkonto vänligen kontakta din bank.

Det är enbart företagskonton som går att koppla, Fasträntekonton, valutakonton går inte att koppla till autokonteringen.

Läs mer om kontokopplingar

Lägg till eller ändra bankkonto - SpeedLedger

Om du har bytt bankkonto eller angett fel bankkonto vid registreringen kan du själv ändra detta. För att lägga till ett nytt eller ändra ett befintligt bankkonto går du in under menyn Anpassa > Fler inställningar bokföring > Bankkonton.

Om du vill lägga till ett nytt bankkonto klickar du på Nytt bankkonto. Välj bank ur listan. Fyll i ditt clearingnummer och bankkonto. Klicka på Spara.

Om du vill ändra ett bankkonto som redan finns så klickar du på raden för bankkontot. Du kan ändra uppgifter gällande bank, clearingnummer och bankkonto. Klicka på Spara.

För att koppla ett bankkonto till Autokonteringen går du till menyn Anpassa > Fler inställningar bokföring > Kontokopplingar.

PlusGiro via Nordea banken har inget clearingsnummer utan då skall det fyllas i som kontoinformationen visar inne i Nordea internetbank. Alternativt kan du sätta 0000 som clearingsnummer. Bankkontonummer blir då ditt PlusGiro-numret. 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer