Interna hjälpcentret

Artikelregister

Artikeln uppdaterades

I Artikelregistret lägger du in de produkter eller tjänster som du säljer. När du skapar en ny faktura kan du välja att spara artiklar som inte finns sedan tidigare till registret. På så sätt bygger du upp ditt artikelregister efter hand du fakturerar.

Artikelregistret är indelat i Artikelkod, Artikelbenämning och À-pris. Du kan klicka på kolumnrubriken för att sortera listan.

 

Ny artikel 

 

 Klicka på Ny Artikel 

 

 Fyll i de uppgifter du vill ha på artikeln och Spara. 

kod fyller du i det artikelnummer du vill att din artikel ska ha. 

Fyll också i det Bokföringskonto artikeln avser. Det är det bokföringskontot som artikeln kommer bokföras på när du matchar fakturorna i autokonteringen. 

Fälten för husarbete används enbart av de som fakturerar ROT, RUT eller Grön Teknik.

 

Ändra artikel 

Om du vill ändra en artikel klickar du på artikelraden.

Exportera artikelregister

För att exportera artikelregistret klickar du på knappen Exportera högst upp. Artikelregistret sparas då ner som en .csv-fil i dina hämtade filer.  

Importera artikelregister 

Du kan importera artikelregister i excelformat (CSV) till e-bokföringen.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

  • Avatar
    Yusuf Hasanogullari
    Vad är "Kod"? Tack
  • Avatar
    Tobias E
    Ifall du vill ha en artikelkod som är sökbar så använder du Kod, den är inte tvingande utan använd den bara ifall du vill.