Interna hjälpcentret

Bokföringsmetod

Artikeln uppdaterades

I den här artikeln beskriver vi hur de två olika bokföringsmetoderna, Kontantmetoden och Faktureringsmetoden fungerar, och även hur de fungerar i programmet. I huvudsak är vad som skiljer de olika metoderna åt när du skall bokföra dina händelser. Fakturering är möjligt med båda metoderna.

Kontantmetoden (Bokslutsmetoden) ▾Bokför du enligt kontantmetoden bokför du dina ekonomiska händelser vid ETT tillfälle på betaldatum. Du bokför direkt mot bankkontot utan att blanda in fordran och skuldkonton.

Ett exempel på hur du bokför en kostnad med kontantmetoden.

Faktureringsmetoden (fakturametoden) ▾

När du bokför med faktureringsmetoden behöver du bokföra både dina kundfakturor och leverantörsfakturor två gånger. Första gången bokför du fakturan per fakturadatumet som står på fakturan. Andra gången bokför du fakturan när betalningen har inkommit (om det rör sig om en kundfaktura) alternativt när du har betalat fakturan (om det rör sig om en leverantörsfaktura).

Leverantörsfakturor

För att få detta att fungera så smidigt som möjligt i e-bokföringen rekommenderar vi att du lägger upp din leverantörsfaktura i banken som en kommande betalning. Leverantörsfakturan kommer då dyka upp under avsnittet Kommande betalningar i autokonteringen. Här bokför du den mot ett kostnadskonto. I det här läget kommer en så kallad leverantörsskuld att bokföras upp.

När betalningen sedan har gått ut från ditt bankkonto kommer en betalningsjournal att dyka upp högst upp i autokonteringen:

Betalningsjournal.PNG

När du godkänner betalningsjournalen i autokonteringen kommer leverantörsskulden att nollställas.

Om leverantörsfakturan hinner förfalla till betalning innan den bokförs i avsnittet Kommande betalningar eller om den inte läggs in som en kommande betalning i banken så dyker den upp under avsnittet Bankkontohändelser. Bokför den då enligt typ L i detta avsnitt, välj fakturadatum och konto precis som vanligt.

faktmet_LB.PNG

Kundfakturor

När du skapar dina fakturor i programmet väljer du ett bokföringskonto kopplat till den vara/tjänst du väljer att lägga in i fakturan. Det bokföringskontot är också det försäljningskonto som fakturan kommer bokföras mot.

Fakturan bokför du via funktionen bokför kundfakturor, som du hittar under Bokföring > Fler konteringsval > Bokför kundfakturor. Här kommer alla dina låsta, ej bokförda fakturor att visas med ett konteringsförslag. För att ändra konteringsförslaget kan du klicka på raden som innehåller fakturan.

Bokf_r_kundfakturor.PNG

När du klickar på knappen Bokför kundfakturor kommer de fakturor som finns i rutan att bli bokförda enligt sitt respektive bokföringsförslag. Då kommer en kundfordran att räknas upp mot det försäljningskonto du valt. Fakturan kommer att bokföras på det datum som står som fakturadatum på fakturan, och således kommer också moms och försäljning tas upp i rätt period.

Betalningen för fakturan kommer in till autokonteringen om kunden betalar till det konto som du har kopplat till autokonteringen. Här matchar du fakturan mot inbetalningen och den kundfordran du bokförde upp när du bokförde kundfakturan i förra steget kommer att nollställas.

pricka_av_fm.PNG

Har du inte faktureringen i programmet kommer du behöva registrera kundfordran i Manuell kontering, som du kan hitta under Bokföring > Fler konteringsval > Manuell kontering. Här är det viktigt att du registrerar din kundfordran på det datum du ställer ut fakturan för att momsen och intäkten skall registreras under rätt period. Det är också viktigt att du kontrollerar att momsen tas med. Lättast att göra det är genom att autofördela momsen. Det kan till exempel se ut så här:

Manuell_kontering_kundfaktura.PNG

När kunden sedan betalat fakturan kommer den så småningom komma in i autokonteringen som en inbetalning. Här bokför du betalningen mot det fordranskonto du vanligtvis använder, som i de flesta fall är konto 1510, kundfordringar.

Vi har också en film du kan titta på, för att enklare kunna komm igång med faktureringsmetoden i programmet:

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer