Interna hjälpcentret

Bokföringsmetod

Artikeln uppdaterades

I den här artikeln beskriver vi hur de två olika bokföringsmetoderna, Kontantmetoden och Faktureringsmetoden fungerar, och även hur de fungerar i programmet. I huvudsak är vad som skiljer de olika metoderna åt när du skall bokföra dina händelser. Fakturering är möjligt med båda metoderna.

Kontantmetoden (Bokslutsmetoden) ▾


Bokför du enligt kontantmetoden bokför du dina ekonomiska händelser vid ETT tillfälle = på betaldatum. Du bokför direkt mot bankkontot utan att blanda in fordran och skuldkonton. Här kan du se mer ingående hur Autokonteringen fungerar med kontantmetoden.

Bilden nedan visar hur verifikationen ser ut när en kostnad för mobiltelefon bokförts i Autokonteringen. 
Mobiltelefon.png

 

Faktureringsmetoden (fakturametoden) ▾

När du bokför med faktureringsmetoden behöver du bokföra både dina kundfakturor och leverantörsfakturor två gånger. Första gången bokför du fakturan per fakturadatumet som står på fakturan. Andra gången bokför du fakturan när betalningen har inkommit (om det rör sig om en kundfaktura) alternativt när du har betalat fakturan (om det rör sig om en leverantörsfaktura).

Leverantörsfakturor

För att få detta att fungera så smidigt som möjligt i e-bokföringen rekommenderar vi att du lägger upp din leverantörsfaktura i banken som en kommande betalning. Leverantörsfakturan kommer då dyka upp under avsnittet Kommande betalningar i autokonteringen. Här bokför du leverantörsfakturan mot det kostnadskonto som den avser. När du har gjort det kommer en så kallad leverantörsskuld att bokföras upp.

När betalningen sedan har gått ut från ditt bankkonto kommer en betalningsjournal att dyka upp högst upp i autokonteringen:

Betalningsjournal.PNG

När du godkänner betalningsjournalen i autokonteringen kommer leverantörsskulden att nollställas, genom att betalning bokförs mot leverantörsskulden.

Om leverantörsfakturan hinner förfalla till betalning innan den bokförs i avsnittet Kommande betalningar eller om den inte läggs in som en kommande betalning i banken så dyker den upp under avsnittet Bankkontohändelser. Bokför den då enligt typ L i detta avsnitt, välj fakturadatum och konto precis som vanligt.

faktmet_LB.PNG

Det är viktigt att dubbelkolla händelserna i autokonteringen och fundera kring vad det är för typ av händelser. Har man en faktisk leverantörsfaktura ska detta bokföras som typ L, vilket gör att den bokförs upp mot 2440 Leverantörsskulder. Handlar det stället om ett kortköp, löneutbetalning eller betalning till Skatteverket så ska detta bokföras som typ B. Då bokförs kostnaden upp direkt. Detta är viktigt för att kontot 2440 ska stämma i slutet av året, för saldot på det kontot ska vara samma som din faktiska skuld till dina leverantörer vid den tidpunkten. Du kan se dina obetalda men bokförda leverantörsfakturor under Bokföring> Fler rapporter> Leverantörsreskontralista.

Du kan endast välja mellan typ L och B under bankkontohändelser. 

 

Kundfakturor

När du skapar dina fakturor i programmet väljer du ett bokföringskonto kopplat till den vara/tjänst du väljer att lägga in i fakturan. Du gör detta genom att trycka på Mer som dyker upp på fakturaraden när du skapar din faktura. Det bokföringskontot är också det försäljningskonto som fakturan kommer bokföras mot.

Fakturan bokför du via funktionen bokför kundfakturor, som du hittar under Bokföring > Fler konteringsval > Bokför kundfakturor. Här kommer alla dina låsta, ej bokförda fakturor att visas med ett konteringsförslag. För att ändra konteringsförslaget kan du klicka på raden som innehåller fakturan.

Se alltid till att fakturorna bokförs mot rätt bokföringskonto var för sig innan du klickar på bokför. Detta för att du ska slippa behöva korrigera i efterhand. Vi rekommenderar att du alltid låser och bokför dina kundfakturor efter att du skickat ut dem, för att undvika att glömma detta steg. 

Bokf_r_kundfakturor.PNG

När du klickar på knappen Bokför kundfakturor kommer de fakturor som finns i rutan att bli bokförda enligt sitt respektive bokföringsförslag. Då kommer en kundfordran att räknas upp mot det försäljningskonto du valt. Fakturan kommer att bokföras på det datum som står som fakturadatum på fakturan, och således kommer också moms och försäljning tas upp i rätt period.

Betalningen för fakturan kommer in till autokonteringen om kunden betalar till det konto som du har kopplat till autokonteringen. Här matchar du fakturan mot inbetalningen och den kundfordran du bokförde upp när du bokförde kundfakturan i förra steget kommer att nollställas. Fakturan måste stå som Låst under Bokföring> Hantera Faktura för att vara möjligt att pricka av. Se också till att fakturan är bokförd enligt ovan. 

pricka_av_fm.PNG

 

Har du inte faktureringen i programmet kommer du behöva registrera kundfordran i Manuell kontering, som du kan hitta under Bokföring > Fler konteringsval > Manuell kontering. Här är det viktigt att du registrerar din kundfordran på det datum du ställer ut fakturan för att momsen och intäkten skall registreras under rätt period. Det är också viktigt att du kontrollerar att momsen tas med. Lättast att göra det är genom att autofördela momsen. Det kan till exempel se ut så här:

Kundfaktura.PNG

När kunden sedan betalat fakturan kommer den så småningom komma in i autokonteringen som en inbetalning. Här bokför du betalningen mot det fordranskonto du vanligtvis använder, som i de flesta fall är konto 1510, kundfordringar.

Det kan vara bra att med jämna mellanrum se till att din kundreskontralista ser ut att stämma för att undvika att behöva göra större korrigeringar i slutet av året. I kundreskontran så hittar du alla dina obetalda kundfakturor du har skapat i programmet. Det beloppet du har längst ner i kundreskontralistan ska stämma överens med det beloppet du har på det konto du använder till kundfordringar, vanligen 1510. Du hittar kundreskontralistan under Fakturering > Rapporter > Kundreskontralista och så väljer du fram till det datumet du vill se.

Vi har också en film du kan titta på, för att enklare kunna komma igång med faktureringsmetoden i programmet:

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer