Interna hjälpcentret

Vanliga bokföringskonton

Artikeln uppdaterades

Här är en lista på några av de vanligare bokföringskontona som används. Använd listan som en rekommendation, kontakta oss gärna om du är osäker.

 

Intäkter

Vad  Vilket konto
Jag säljer varor i Sverige med 25% moms 3010 Försäljning varor 25 %
Jag säljer tjänster i Sverige med 25% moms 3310 Försäljning tjänster (aktiebolag), 3040 Försäljning tjänster (enskild firma)
Jag säljer med en annan moms eller till utlandet

 Titta i din kontoplan för att se vilket konto som passar

Jag får betalt för royalty/licensintäkter

3922 Licensintäkter och royalties

 

Kostnader

Vad

Vilket konto

Jag köper in varor och material för tillverkning och försäljning 4010 inköp av varor i Sverige
Jag hyr en lokal

5010 Lokalhyra

Jag hyr en inventarie/maskin

5220, Hyra av inventarier och verktyg

Inköp av inventarier som kostar mindre än ett halvt prisbasbelopp*, t.ex. dator, skrivare, kontorsstol 5410 Förbrukningsinventarier
Material som förbrukas inom företaget, t.ex. spik, skruv 5460 Förbrukningsmaterial
Arbetskläder, Terminalglasögon Läs mer på Skatteverkets sida 5480 Arbetskläder & skyddsmaterial
Annonser jag köper inom Sverige 5910 Annonsering
Annonser jag köper från företag in EU, t.ex. Google, Facebook när de fakturerar från Irland 5912 Annonsering EU
Telefonräkningen 6212 Mobiltelefon
SpeedLedger e-bokföring, andra datorprogram 6541 Redovisningsprogram, 6540 IT-tjänster
Alla tjänster och avgifter till din bank. Viktigt att tänka på att banktjänster är momsfria 6570 Banktjänster
Lön i aktiebolag  Läs mer här
Royalty och licensavgifter 6910 Licensavgifter och royalties
Jag har köpt tidningar eller böcker 6970 Tidningar, facklitteratur


 * För att se det aktuella prisbasbeloppet så kan du kika här. Detta delar du sedan på 2 för att få fram ett halvt prisbasbelopp. 

 

Övrigt

Vad Vilket konto
Insättningar av kontanter från kassan 1910 Kassa
Överföringar till och från placeringskonto/sparkonto 1940 Placeringskonto (titta i din balansrapport om du har flera konton)
Privata uttag "lön" i enskild firma  2013 Egna Uttag
Privata insättningar i enskild firma  2018 Egna Insättningar
Får tillbaka eller betalar moms till skatteverket 2650 Redovisningskonto för moms
 Öresavrundning   3740 öresavrundning
 Ränteintäkter   8310 Ränteintäkter
 Räntekostnader   8410 Räntekostnader

 

Kort om moms

Alla SpeedLedgers konton är förinställda med momskod som ibland behöver ändras efter behov. Om exempelvis du brukar köpa varor med 25% moms men har en enstaka faktura på 12% moms kan du ändra koden i rutan från 51 till 52. Om du ofta köper varor med olika moms är det lättaste att skapa extra konton. Våra vanligaste koder är.

  • Momsfri kostnad i Sverige, momskod 54
  • Svensk kostnad med 25% moms, momskod 51
  • Kostnad för varor inköpta från annat EU-land, momskod 200
  • Kostnad för tjänster inköpta från annat EU-land, momskod 210
  • Kostnad för tjänster inköpta från land utanför EU (te.x USA), momskod 220
  • Kostnad för varor inköpta från land utanför EU (importmoms)

Du kan läsa mer om de olika momskoder som finns i följande hjälpavsnitt:
Momskoder

 

Fick du inte svar på vad du sökte?

Läs mer om bokföringstips i allmänhet genom att klicka här alternativt läs mer om bokföring, fakturering och att driva eget genom att besöka Kunskapsportalen.

 

Var denna artikel till hjälp?
2 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer