Interna hjälpcentret

Bokföra importmoms

Artikeln uppdaterades

 

Från och med den 1 januari 2015 ska momsregistrerade företag redovisa sin importmoms till Skatteverket istället för till Tullverket. Momsen redovisas i momsrapporten.

Först behöver du skapa dig inlogg till tullverkets hemsida som ger dig sammanfattningen på summan du ska bokföra. Det monetära tullvärdet kan också finnas på fakturan från fraktbolaget. 

Exempelvis har Postnord något som kallas för införselmoms på sina fakturor. Detta är ingen moms, utan en avgift som Postnord har valt att kalla för införselmoms. Den avgiften går bra att bokföra mot 6991, övriga externa kostnader, avdragsgilla. 

Följande gäller oavsett om det är första gången eller löpande varje månad som du ska bokföra din importmoms. 

Sammanställning av beskattningsunderlaget ▾

När du sedan har tillgång till ditt företags sida på tullverket så hittar du underlaget du behöver ta ut för varje månad på tullverkets hemsida. Gå till  Företag > Tjänster för företag > Momsredovisning > Logga in med dina uppgifter. Välj rätt företag och skriv in datumintervall för månaden som varit där du vill få ut dina uppgifter.

För att vara helt säker på att få ut de siffror Skatteverket vill ha behöver du ta ut denna rapport från Tullverkets hemsida tidigast den andra måndagen efter månadens slutdatum (alltså två måndagar efter att den sista i en månad har infallit).

Ladda ned listan till din dator och öppna den. De två kolumnerna du behöver sammanställa är de som heter Monetärt tullvärde & Avgifter. Summera de kolumnerna neråt i arket och lägg sedan ihop dem. Detta blir ditt totala monetära värde som ska redovisas för månaden. Nedanför detta tar du det totala monetära värdet som du fick fram x 0,25. Detta blir den totala importmomsen som ska redovisas för månaden.  

Ska_rmavbild_2018-02-08_kl._16.16.56.png

 

Nu vet du vilka siffror du ska använda i din manuella kontering. Datumet du skall registrera på verifikationen är utställningsdatumet, som du hittar i excelfilen. 

Tull-ID ▾

Du behöver även ha tulldeklarationerna för de olika summorna i arket som underlag till din verifikation du kommer att göra. För att veta vilka deklarationspapper du behöver kopior på se kolumnen “Tull.id”. Detta id skall finnas på ditt underlag som du fått hemskickat. Saknar du ett underlag så måste du kontakta respektive fraktbolag för att få en kopia på den tulldeklarationen (se kolumnen betalningsansvar namn om du är osäker på vilken fraktfirma du ska kontakta för kopia av respektive underlag).

 

Ska_rmavbild_2018-02-08_kl._16.19.01.png

 

Själva konteringen ▾

Nu är det dags att göra en manuell kontering för månaden. Följande konton behövs i din kontoplan:

  • 4545 Beskattningsunderlag import av varor, 25%
  • 4549 Motkonto beskattningsunderlag import
  • 2645 Ber ingående moms inköp
  • 2615 Utgående moms import av varor, 25%

Mer information om inställningar finner du här: Inställningar för importmoms

Använd siffrorna du fått fram och gör en kontering enligt nedan exempel. Beskattningsunderlaget kommer då redovisas i ruta 50 och momsen för detta i ruta 60, 61 eller 62 beroende på momssats i din momsdeklaration.

Ska_rmavbild_2022-08-12_kl._09.47.51.png

På Tullverkets hemsida kan du läsa mer om importmoms: Tullverket - Importmoms

Fraktkostnad

Om du får en faktura med tull- eller fraktkostnad bokförs fraktkostnad på konto 5710 med momsbelopp på konto 2641 och tullkostnad på konto 5720 med eventuell moms på konto 2641 om det finns någon annars ändrar du momskoden till ingen moms.

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer