Interna hjälpcentret

NE-export i SpeedLedger e-bokföring

Artikeln uppdaterades

Här nedan kommer en förklaring hur vår funktion NE-bilaga fungerar i programmet. Den är till för dig som enskild firma och innebär att man kan få ut sin bokföringsdata i en fil. I filen är din bokföring inlagd i rätt kategorier till första sidan i sin NE-bilaga, som du sedan kan importera till Skatteverket. Du hittar tillvalet för NE-bilagan under Bokföring > NE-bilaga, alternativt Bokföring > Årsavslut. Priset är 199kr + moms per räkenskapsår.

Du kan deklarera från den 19 mars 2024. Sista dagen att deklarera är den 2 maj 2024. 

Observera att filen enbart innehåller det som bokförs, dvs sida 1 i deklarationen. De skattemässiga justeringar du har till exempel egen avgifter och inbetald pension under året måste man komplettera med manuellt på sida 2 efter att filen har laddats upp på Skatteverket. Mer om detta kan du läsa på Skatteverkets hemsida.

 

Komplettera uppgifter ▾

Innan du börjar med själva NE exporten bör du gå igenom att allt är klart i bokföringen. Vår checklista sammanfattar de viktigast sakerna att kontrollera.

Tänk på att stämma av de utgående saldon som visas i Balansrapporten under rubriken 'Kassa och bank' att de stämmer med det som faktiskt finns på företagets bankkonto/n och eventuell kontantkassa vid årets slut.

Det första du behöver göra är att fylla i uppgifter som behöver kompletteras för att informationen i din fil blir korrekt. Du behöver svara antingen ja eller nej på de fyra första frågorna för att kunna komma vidare. Har du inte gjort eller använt något av de alternativen som finns så svarar du nej på alla.

Du behöver fylla i vilken kategori av verksamhet du bedriver, alltså verksamhetens art. Tänk på att hålla beskrivningen kort, tex detaljhandel, grossisthandel, konsultverksamhet osv. Du behöver även fylla i postkod och postort samt kontrollera att du är i det räkenskapsår du vill deklarera för. 

Ska_rmavbild_2021-03-29_kl._08.38.27.png

Det är även i denna vyn du hittar länken till checklistan som är ett hjälpmedel för dig i ditt årsavslut. I checklistan hittar du förklaringar över vad som behövs göras samt vad som kan behövas göras för att ditt årsbokslut ska bli så korrekt som möjligt. Detta är viktigt eftersom det är din bokföringsdata som finns i programmet som funktionen hämtar och baserar sina förslag på kategorier där siffrorna skall hamna. Klicka på knappen Checklista för att komma till artikeln. När du gjort eventuella kompletteringar och känner dig klar klickar du på nästa steg och kommer då till sidan där du kan verifiera dina uppgifter.

Verifiera uppgifter ▾

Ska_rmavbild_2021-03-29_kl._08.52.59.png

 

I vyn Verifiera uppgifter kommer du se vilken kategori programmet föreslår för de summor som finns på dina bokföringskonton. Här är det viktigt att du själv kollar så att det ser rimligt ut, då funktionen baseras på vad baskontoplanen säger att dessa skall vara i för kategori. Om du inte använt ett bokföringskonto på samma sätt som standardkontoplanen behöver du byta/placera kontot i rätt kategori.

Ett konto som alltid hamnar som okategoriserat är konto 3740 Öresutjämning. Detta eftersom kontot ligger utanför SRU-kopplingarna och behöver därmed kopplas manuellt. Om du har momspliktig verksamhet väljer du kategorin "Försäljning och utfört arbete samt..." och om du har momsfri verksamhet väljer du kategorin "Momsfria intäkter". Du ändrar genom att klicka på 'Ändra' (pennan) och väljer sedan rätt kategori.

Denna vyn visar förstasidan på NE-bilagan, vilket är dina tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det är alltså viktigt att du själv kontrollerar att alla dina bokföringskonton placerats i rätt kategori eftersom det är ditt ansvar att det du deklarerar blir rätt. Om något av dina konton hamnat fel behöver du ändra kategori och om du skulle ångra ditt val så klickar du på återställ så återställs kategorin som den var från början. 

Mer ingående information och deklarationsanvisningar för enskild firma finns i Skatteverkets broschyr SKV 283.

 

 

Ska_rmavbild_2021-03-29_kl._08.56.49.png

 

Det är viktigt att du kontrollerar om ett bokföringskonto behöver ändra kategori eftersom kopplingen baseras på en kopplingstabell och inte tar hänsyn till om kontot har ett plus- eller minussaldo. Ett exempel är att om du har ett plussaldo på 2650 redovisningskonto för moms (vilket innebär att du skall få tillbaka moms från skatteverket), skall den flyttas till kategorin övriga fordringar istället då det inte är en skatteskuld utan en skattefordran istället. Om du känner dig osäker på vilken kategori ett visst bokföringskonto bör hamna under så kan du kika i de kopplingstabeller som finns här för NE bilagan. 

Det är också viktigt att du kontrollerar att dina intäkter och kostnader hamnar i rätt kategori om du har använt flera olika konton eller skapat egna konton. De konton funktionen inte kan koppla till någon kategori hamnar under okategoriserade och du behöver själv ta reda på vart den skall hamna. 

Under verifiera uppgifter kan du alltid spara ditt arbete, för att gå ur funktionen och sedan komma tillbaka igen. Om du bokfört något kommer du få en fråga om att uppdatera dina saldon. När du känner dig klar så klickar du i rutan för att du intygar att allting är i enlighet med god bokföringssed för att kunna komma vidare.

Ska_rmavbild_2021-03-29_kl._08.39.34.png

Exportera▾

Nu är du klar kan du ladda ner filen som finns under steg 1, för att sedan importera den hos skatteverket i steg 2. Filen är enbart en fil med ren data och skall inte öppnas utan spara enbart ner den på din dator så att du sedan kan importera den på skatteverkets hemsida. Om man inte själv ställt in webbläsaren att spara filer på något personlig ställe så sparas filen blanketter.sru ner till hämtade filer på din dator.

 

När du importerat filen inne på skatteverket kan du göra dina eventuella skattemässiga justeringar för att komplettera din deklaration.

Ska_rmavbild_2021-03-29_kl._08.39.46.png

 Se bilderna nedan hur du skall klicka för att logga in i e-tjänsten samt ladda upp filen. Tänk på att filen du laddar ner från steg 1 INTE går att öppna, utan man ska bara ladda ner den och sedan ladda upp den på Skatteverket.

Ska_rmavbild_2022-04-27_kl._09.11.31.png

Ska_rmavbild_2021-04-19_kl._08.43.38.png

Ska_rmavbild_2021-04-19_kl._08.44.08.png

Ska_rmavbild_2021-04-19_kl._08.44.32.png

OBS Tänk på att du importerar din fil på rätt plats på Skatteverkets hemsida. Antingen klickar du på länken som finns i steg 2 i funktionen, eller klicka på den här länken: Inkomstdeklaration 1 e-tjänst.

 

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer