Interna hjälpcentret

Checklista - NE-bilaga

Artikeln uppdaterades

I den här artikeln går vi igenom de kontroller och bokföring du kan behöva göra för att skapa din NE-bilaga via vårt program. Tänk på att det inte är säkert att du behöver göra alla dessa kontroller och bokföring, utan att det kan vara så att du kan hoppa över vissa kategorier.

Glöm inte kontrollera att du står i det räkenskapsår du skall deklarera för innan du köper tjänsten och använder funktionen. 

Generella kontroller

Dessa kontroller rekommenderar vi alla att göra innan du skapar din NE-bilaga. 

OBS! När du laddar upp din NE-export till din deklaration är det också viktigt att du kontrollerat din kassa och bank mot din balansrapport. Är saldot negativt skall det istället läggas in under Övriga skulder i NE-blanketten. Den enda gången du skall ha ett negativt saldo på 'Kassa och bank' i din balansrapport är om du har en checkkredit.

Det är även viktigt att kontrollera om du har några andra konton som behöver flyttas till en annan kategori. Ett exempel är om du har ett plussaldo på 2650 Redovisningskonto för moms, dvs du har en momsfordran, så skall det flyttas till kategorin Övriga fordringar istället. 

 

Kontrollera dina fordringar och skulder vid årsskiftet ▾

De fordringar och/eller skulder du har vid årsskiftet behöver bokföras upp.

Se över dina fakturor du fått samt skickat under ditt räkenskapsår och om det är några fakturor du inte betalat eller fått betalt för som gäller det räkenskapsår du skall avsluta. Om du har några sådana fakturor  skall du göra en manuell kontering i räkenskapsåret där du bokför den kundfordran eller leverantörsskuld så att intäkten respektive kostnaden samt eventuell moms redovisas i rätt år. Läs mer om hur du gör det här och här.

 

Övriga periodiseringar, interimsfordringar/skulder som överskrider totalt 5000 kr ex moms.▾

Övriga periodiseringar är exempelvis förutbetalda intäkter/kostnader eller upplupna intäkter/kostnader. Förutbetalda intäkter/kostnader är förskottsbetalningar som antingen du eller en kund gjort, där man får in pengarna eller betalar i ett räkenskapsår fast det tillhör nästa. Hyror är ett vanligt exempel på förutbetalda kostnader. När det gäller upplupna intäkter/kostnader så är det om du exempelvis sålt något men du har inte hunnit skicka fakturan eller fått betalt av kunden. Upplupna kostnader kan vara om man tex anlitar en konsult att göra sitt bokslut så gäller den kostnaden för räkenskapsåret man gör bokslutet för. Dock har köparen/säljaren ännu inte fått en faktura eller betalat eftersom detta görs efter räkenskapsårets slut. Läs mer och se hur du går tillväga här.

 

Eventuella kundförluster, osäkra eller konstaterade bör bokföras eller hanteras ▾

Om du har kundfakturor som du tror att du inte kommer få betalt för, eller åtminstone inte fullt betalt av olika anledningar så behöver du ta hänsyn till detta i sitt bokslutsarbete. Du behöver då bokföra upp det som en osäker kundfordran som minskar det som är bokfört mot 1510 kundfordringar samt intäkten det året, alternativt som en konstaterad beroende på vad det är för sorts kundförlust. Läs mer här.

 

Lägg in privata kostnader som skall tas upp på företaget ▾

Lägg in eventuella utlägg/kostnader som gjorts privat under året. Exempelvis avdrag för  kontor i hemmet om du vill bokföra det, eller bilersättning

Om du inte redan hanterat detta så bör du kontrollera att du  lagt in alla dina egna utlägg du gjort under året och samt bokföra upp eventuell milersättning. Detsamma gäller för  avdrag för kontor i hemmet om man har det. Både milersättningen samt avdrag för kontor kan hanteras i deklarationen istället för att bokföras.

 

Kontrollera att utgående balans/ saldon är korrekta i Balansrapporten samt göra en rimlighetsbedömning ▾

Gör en rimlighetsbedömning om dina siffror stämmer. Du bör gå igenom och se till att alla  dina bokföringskonton för bankkonton stämmer med vad du har på respektive konto, samt att den aktuella momsskulden/fordran stämmer. Har du bokfört upp ett banklån bör du se till att saldot på bokföringskontot stämmer mot vad det aktuella lånet är på. Kontrollera även om alla utgående saldon i balansrapporten stämmer överens med de fordringar och skulder du bör ha. Därefter behöver du se över din resultatrapport. Är dina bokförda intäkter och kostnader rimliga? Eller finns det något kvar att bokföra? 

Om du bokför dagskassa så behöver du även kolla så att dina kontokortsfordringar stämmer med vad du ännu inte fått in i företaget. Om du har undantag från att bokföra upp dagskassa för varje dag så måste du kontrollera att du inte har några intäkter som tillhör det räkenskapsåret men som ännu inte kommit in i företaget.

Har du funderingar på hur du skall gå till väga rekommenderar vi att du tittar på vårt webbkurs om avstämningar. 

 

Kontrollera ej avdragsgilla kostnader ▾

De kostnader som kallas för ej avdragsgilla kostnader är kostnader som du skall återföra så att de inte räknas som en kostnad som påverkar ditt skattemässiga resultat. Ej avdragsgilla kostnader bör bokföras mot 2013, eget uttag. Har du ej avdragsgilla kostnader som bokförts mot annat konto rekommenderar vi att du korrigerar den verifikationen så att den bokförs mot just 2013. 

 

Kontroller beroende på verksamhet

Vissa kontroller och bokföring behöver du bara göra om du har en viss typ av verksamhet. Gå igenom den här listan och se om något stämmer in på din verksamhet: 

 

Kontrollera och bokför varulagrets värde ▾

Bokför upp och kontrollera värdet av ditt varulager. Är lagrets värde under 5000 kr behöver du inte bokföra upp det som en tillgång utan blir en varukostnad för det året.

Om ditt företag har ett lager, dvs varor kvar som du köpt in under året, skall detta bokföras. Är varornas totala värde under 5000 kr så behöver du inte bokföra det som en tillgång. Det är viktigt att det utgående saldot på tillgångskontot stämmer med värdet på varulagret och du bör kontrollera ditt varulager varje år. Man gör en inventering på vad värdet per sista dagen i räkenskapsåret var för lagret och sedan bokföra upp det mot ett tillgångskonto samt ett kostnadskonto för att få med både tillgången samt kostnaden varulagret utgör.

Läs mer och se hur du bokför ditt varulager här. 

 

Avskrivningar på inventarier och anläggningstillgångar ▾

När du handlar inventarier för över ett halvt prisbasbelopp brukar detta kallas för just inventarie eller anläggningstillgång. Anläggningstillgångar anses minska i värde varje år och ska därför skrivas av med ett visst belopp i slutet av varje räkenskapsår, eftersom de inte längre anses ha samma värde som vid inköpet. Detta kallas för avskrivning. Därför behöver du kontrollera om du har några inventarier eller anläggningstillgångar i slutet av året, och i så fall skriva av dem. Läs mer och se exempel på hur du går tillväga här.

 

 

Bokför eget uttag av varor ▾

Om du har tagit ut varor ur ditt företag (varor som företaget har betalat för) för privat bruk skall detta också bokföras. Detta görs bland annat av beskattningsskäl, men också för att du skall redovisa rätt moms till skatteverket i din momsredovisning. Läs mer om eget varuuttag och hur du bokför det här

 

 

 

När all bokföring för räkenskapsåret är klar och momsrapporten bokförd är det dags att bokföra året resultat:

Bokföra årets resultat

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer