Interna hjälpcentret

Byte av bank

Artikeln uppdaterades

Om du byter bank behöver du göra vissa ändringar för att det ska bli korrekt i programmet och bokföringen. Det finns olika typer rutiner beroende på vilken bank du byter från och till.

 • Byte inom Swedbank & Sparbankerna
 • Byte inom SpeedLedger
 • Byta från SpeedLedger till Swedbank & Sparbankerna
 • Byta från Swedbank & Sparbankerna till SpeedLedger

Nedan följer instruktioner för varje variant av byte. För att undvika att du blir dubbelt debiterad är det viktigt att du inkommer med ett avslut på din gamla licens. Detta gör du antingen under Mina sidor eller via ekonomisupporten. 

Byte inom Swedbank och Sparbankerna ▾

Bokförings- och faktureringsprogrammet påverkas inte av att du byter bank inom Swedbank och Sparbankerna. Dock behöver du innan du gör överföringen se till att du bokfört allting som finns i autokonteringen. Sedan behöver du bara logga in via din nya bank och byta bokföringskonto. Glöm inte att kontakta vår ekonomisupport via ekonomi@speedledger.se för att avsluta din gamla licens.

 • Kontakta din nya bank så att rätt licenser kan läggas upp

När detta är klart loggar du in på den nya banken och du kommer då att se följande meddelande:

Väljer du Ja kommer all information i bokförings- och faktureringsprogrammet att flyttas över. Då du fått ett nytt bankkonto behöver du lägga upp ett nytt bokföringskonto för bank i Anpassa > Kontoplan

Lägg i Anpassa > Kontoplan upp ett nytt bokföringskonto för företagskontot. Det kan vara till exempel 1931 eller 1935. Inställningarna ska vara som på bilden nedan.

1931.png

Det nya bokföringskontot behöver du koppla till ditt nya företagskonto under Anpassa > Fler inställningar bokföring > Kontokopplingar.

Lägg till det nya bokföringskontot för bank genom att klicka på raden. Bocka i 'Visas samt 'reserverat för automatisk kontering' och välj därefter det nya bankkontot som Standard. 

Standard.png

Glöm inte att kontakta vår ekonomisupport på ekonomi@speedledger.se för att avsluta den gamla licensen. 

 

Byte inom SpeedLedger ▾

Bokföring, artikel- och kundregister kommer inte att påverkas av bankbytet, men det finns några saker att ta hänsyn till. 

 • Se till att alla transaktioner på det gamla bankkontot är bokförda innan du kopplar det nya bankkontot till Autokonteringen
 • Skapa ett nytt bokföringskonto för det nya bankkontot i Anpassa > Kontoplan, det kan vara till exempel 1931 eller 1935. Kontot kopplas under Anpassa > Fler inställningar bokföring > Kontokopplingar

Läs mer om hur du lägger till ett nytt bankkonto. Följ anvisningarna för att koppla ett bankkonto till Autokonteringen.

Byte från Speedledger till Swedbank och Sparbankerna ▾

Bokförings- och faktureringsprogrammet kommer att se likadant ut, men då du kommer att logga in via internetbanken behöver du själv flytta med dig vald information. En ny licens behöver startas upp i den nya banken och den gamla behöver avslutas när bytet är klart (mer om detta nedan). Du kan spara och flytta både din bokföring och ditt eventuella kund- och artikelregister. 
Observera att eventuella kundfakturor samt kundreskontralista inte är möjligt att flytta över till den nya licensen så detta behöver sparas ned digitalt i samband med byte av licens. 

 • Bokför klart alla transaktioner i Autokonteringen.
 • Under menyval Bokföring > Fler rapporter bokföring > Export SIE kan du spara en sie-fil. Observera att du bör skapa en fil för varje räkenskapsår du bokfört. Klicka på Skapa fil och spara den på datorn

Export SIE.png

Dessa filer importerar du när du startar upp e-bokföring hos Swedbank och Sparbankerna. Du gör importen under Bokföring > Fler konteringsval > Import.

Viktigt att tänka på när du importerar din bokföring till det nya systemet är att momskoderna inte följer med. För att momsen skall importeras behöver du justera de konton där du har bokfört försäljning eller inköp så att använda moms står som Låst i det nya systemet.

 • Vill du ta med ditt kundregister till den nya e-bokföringen kan du i under Kundfakturering > Kundregister exportera det genom att klicka på Kundlista och välja alternativet Kundinformation som CSV

Kundregistret återskapas i din nya e-bokföring under Kundfakturering > Kundregister. Klicka på Import från fil och välj den exporterade filen.

 • Kontakta din handläggare, telefonbanken eller ditt Swedbankkontor för att registrera licenser för e-bokföringen. Logga in via Swedbanks Internetbank och gå igenom Startguiden.
 • Innan du börjar att bokföra i Autokonteringen behöver du koppla ett nytt bokföringskonto för bank.

Skapa under Anpassa > Kontoplan ett nytt bokföringskonto för det nya företagskontot. Det kan vara till exempel 1931 eller 1935.

1931.png

 • Det nya bankbokföringskontot behöver du koppla till ditt nya företagskonto under Anpassa > Fler inställningar bokföring > Kontokopplingar.

 

För att redigera en koppling klickar du på raden. Välj det aktuella bokföringskontot till det nya bankkontot och markera det som Standard.

1931 nytt.png

När du utfört ovanstående steg är du klar med e-bokföring via SpeedLedger och behöver du avsluta tjänsten i den gamla banken genom att kontakta ekonomisupporten på ekonomi@speedledger.se.

Byte från Swedbank och Sparbankerna till SpeedLedger ▾

Om du byter till en bank som inte tillhör Swedbank och Sparbankerna kommer du efter bytet alltid logga in via www.speedledger.se. Detta innebär att du behöver beställa en ny licens för den nya banken via vår hemsida.

Du kan spara och flytta både din bokföring och ditt eventuella kund- och artikelregister. 
Observera att eventuella kundfakturor samt kundreskontralista inte är möjligt att flytta över till den nya licensen så detta behöver sparas ned digitalt i samband med byte av licens.

Följ stegen nedan för att få med dig nödvändig information från licensen i den gamla banken:

 • Bokför klart alla transaktioner i Autokontering hos Swedbank/Sparbanken.
 • Under Bokföring > Fler rapporter bokföring > Export SIE sparar du en sie-fil. Observera att du skapar en fil för varje räkenskapsår du bokfört. Klicka på Skapa fil och spara filen på datorn

Export SIE.png

 

Dessa filer importerar du när du startar upp e-bokföring hos SpeedLedger. Du gör importen under Bokföring > Fler konteringsval > Import.

Kundregister

 • Vill du ta med ditt kundregister till den nya e-bokföringen kan du under Fakturering > Kundregister exportera kundregistret genom att klicka på Kundlista och välja alternativet Kundinformation som CSV.
  Kundregistret återskapas i din nya e-bokföring under menyn Fakturering > Kundregister. Klicka på Import från fil och välj filen.

Artikelregister

 • Vill du ta med ditt artikelregister till den nya e-bokföringen kan du under Fakturering > Artikelregister exportera artikelregistret genom att klicka på Exportera.
  Artikelregistret återskapas i din nya e-bokföring under menyn Fakturering > Artikelregister. Klicka på Importera och välj filen.

SpeedLedger

När den nya licensen är igång: 

 • Logga in och gå igenom Startguiden.
 • Överför bankkontohändelser från det nya kontot. Hur du går tillväga i din nya bank kan du läsa mer om här.
 • Innan du sätter igång att bokföra i Autokonteringen på den nya banken behöver du koppla ett nytt bokföringskonto för bank.

Viktigt att tänka på när du importerar din bokföring till det nya systemet är att momskoderna inte följer med. För att momsen skall importeras behöver du justera de konton där du har bokfört försäljning eller inköp så att använda moms står som Låst i det nya systemet.

Lägg upp ett nytt bokföringskonto för ditt nya företagskonto under Inställningar > Kontoplan . Det kan vara till exempel 1931 eller 1935.

1931.png

 • Det nya bankbokföringskontot behöver du  koppla till ditt nya företagskonto under Anpassa > Fler inställningar bokföring > Kontokopplingar

För att redigera en koppling klickar du på raden. Byt det aktuella bokföringskontot till det nya för bank som du har skapat.

Standard utan pil.png

Glöm inte att avsluta e-bokföringstjänsten hos Swedbank genom att kontakta ekonomisupporten på ekonomi@speedledger.se.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer