Interna hjälpcentret

Här kan du söka i vårt hjälpcenter

Import SIE-fil

Artikeln uppdaterades

Import kan du använda för att läsa in bokföring, exempelvis om du bokfört i ett annat program tidigare. Filformatet som går att importera heter SIE4 och är standard i de flesta bokföringssystem.

Du hittar importen via Bokföring > Fler konteringsval > Import. 

Importen sker i fyra steg enligt nedan. Börja med att kontrollera att dina perioder är öppna under Anpassa > Perioder. Det går inte att importera bokföring till en stängd period.

 

Steg 1

Välj typ av import, du kan välja mellan Räkenskapsår eller Endast verifikationer.

Klicka på Bläddra för att välja den fil som du ska importera.

Klicka på Starta import.

 

Steg 2

I steg två visas information om din fil. Om din fil saknar organisationsnummer eller inte överensstämmer med organisationsnumret i e-bokföringen får du godkänna att informationen är korrekt.

Välj vilken kontoplan du vill använda och i vilka serier du vill importera dina verifikat.

Klicka på Nästa.

 

Steg 3

Steg tre sammanfattar vad som kommer att importeras.

Klicka på Slutför import för att godkänna importen.

 

Steg 4

Avslutningsvis visas en kvittens över vad du har importerat. Du kan välja att Importera en fil till eller Gå till startsidan.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer