Interna hjälpcentret

Import SIE-fil

Artikeln uppdaterades

Import kan du använda för att läsa in bokföring, exempelvis om du bokfört i ett annat program tidigare. Filformatet som går att importera heter SIE4 och är standard i de flesta bokföringssystem.

OBS Vid import av SIE-fil vid byte av bokföringsprogram rekommenderar vi att du bokför färdigt pågående momsperiod i ditt tidigare program innan import. Detta eftersom momskoderna som finns i vårt program inte finns i filen, och därför kan ingen momsrapport genereras automatiskt. Det enda sättet att få med moms är att innan importen se över din kontoplan i Speedledger för att kontrollera att de konton som du bokfört på tidigare finns samt att inställningen för 'Använda moms' är LÅST. Om ett konto saknas i kontoplanen kan du skapa det genom att klicka på Nytt konto. Alternativet är att lämna in momsrapporten manuellt för den perioden eller göra omföringar för de konton som berörs.

Du hittar importen via Bokföring > Fler konteringsval > Import. 

Importen sker i fyra steg enligt nedan. Börja med att kontrollera att dina perioder är öppna under Anpassa > Perioder. Det går inte att importera bokföring till en stängd period.

 

Steg 1

Import SIE 1.png

Välj typ av import, du kan välja mellan Räkenskapsår eller Endast verifikationer. Skall du importera ett helt år med saldon, ingående balanser och verifikationer väljer du Räkenskapsår. Skall du importera  bokslutstransaktioner väljer du istället Endast verifikationer då är det viktigt att rätt räkenskapsår är aktivt i systmet för att importen skall gå att genomföra.

Klicka på Bläddra för att välja den fil som du ska importera.

Klicka på Starta import.

 

Steg 2

Import SIE 2.png

I steg två visas information om din fil. Om din fil saknar organisationsnummer eller inte överensstämmer med organisationsnumret i e-bokföringen får du godkänna att informationen är korrekt.

Välj vilken kontoplan du vill använda och i vilka serier du vill importera dina verifikat. Om filen innehåller verifikationer i en serie som du använt i programmet finns det en chans att dina importerade verifikationer kommer att krocka med de verifikationer som redan finns registrerade i bokföringen. Därför kan du komma att behöva styra om dessa verifikationer till en ny serie- /Bokstav.

Klicka på Nästa.

 

Steg 3

Import SIE 3.png

Steg tre sammanfattar vad som kommer att importeras.

Klicka på Slutför import för att godkänna importen.

 

Steg 4

Import SIE 4.png

Avslutningsvis visas en kvittens över vad du har importerat. Du kan välja att Importera en fil till eller Gå till startsidan.

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer