Interna hjälpcentret

Resultatrapport

Artikeln uppdaterades

I resultatrapporten visas ditt beräknade resultat. Du hittar rapporten via Bokföring > Resultatrapport. 

Resultatrapporten visar en uträkning som baseras på mellanskillnaden av dina intäkter och kostnader. Rapporten uppdateras automatiskt när du bokför med bokföringskonton i kontoklass 3 - 8.

Du kan visa rapporten för hela räkenskapsåret alternativt ange ett datumintervall för att endast se en specifik period. Använder du resultatgrupper går rapporten också att summera per resultatgrupp.

För att välja en jämförelsekolumn klickar du på Jämför med.

Budget innebär att du ser budgeterade belopp om du använt funktionen Budget i programmet. Väljer du Ackumulerat får du en sammanräkning för vald period. Valen Föregående år totalt och Föregående år perioden ser du bara om man har flera räkenskapsår.

Klicka på Visa för att se rapporten. Endast konton med bokförda saldon visas.

Resultatrapport_2022.PNG

För varje konto kan du utläsa periodens saldo och längst ner ser du ditt beräknade resultat.

För att skriva ut rapporten klickar du på Skapa PDF. Då skapas ett PDF-dokument som du kan spara eller skriva ut. Rapporten går även att exportera till excel i xls-format.

 

Rapporten kan endast skrivas ut för det aktiva räkenskapsåret. Byt räkenskapsår under Anpassa > Fler inställningar bokföring > Räkenskapsår om du vill skriva ut en rapport för ett annat år.

 

 

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer