Interna hjälpcentret

Verifikationsserier

Artikeln uppdaterades

Du kan använda verifikationsserier för att dela in din bokföring i olika nummerserier. Du kan exempelvis styra dina kundbetalningar till en egen serie för att kunna särskilja dem från övrig bokföring om du har faktureringsmetoden. Varje serie följer sin egen ordning och du kan därför med fördel dela in din bokföringspärm i flikar för respektive serie eller ha en pärm per serie.

När du skapat dina verifikationsserier behöver dessa kopplas och mer om detta kan du läsa här.

Du väljer själv om du vill använda en eller flera serier i programmet. Vi rekommenderar att följande serier används:

Kontantmetoden

A - Övrigt
B - Babsinsättningar (endast om e-dagsavslut används)
E - Dagskassa (endast om e-dagsavslut används)
M - Manuell

Faktureringsmetoden

A - Övrigt
B - Babsinsättningar (endast om e-dagsavslut används)
E - Dagskassa (endast om e-dagsavslut används)

I - Kundinbetalning (endast om faktureringstjänsten används)
K - Kundfakturor (endast om faktureringstjänsten används)

L - Leverantörsfaktura
M - Manuell
U - Leverantörsbetalning

Gå till sidan Anpassa > Fler inställningar bokföring > Koppla verifikationsserier för att koppla serierna till respektive funktion.

För att skapa en ny verifikationsserie klickar du på Ny serie.

För att redigera en verifikationsserie klickar du på aktuell rad. Du kan även radera serien om den inte innehåller någon bokföring i aktuellt räkenskapsår.

När du skapar en ny serie eller redigerar en befintlig serie anger du Kod, Benämning, Startnummer och Nästa nummer.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

  • Avatar
    Per Sjögren

    Jag vill veta hur man tar bort verifikationsserier. Jag vill bara ha en.