Interna hjälpcentret

Inställningar för kundfaktura

Artikeln uppdaterades

Inställningar för kundfaktura visar vilka grundinställningar du kan göra på dina fakturor. Dina val gäller automatiskt när du fakturerar. När du skapar en faktura ser du tydligt vilka uppgifter som är inställda.

Du gör dina inställningar via Anpassa > Inställningar för kundfaktura. Klicka på nedanstående avsnitt för att läsa mer om hur du gör respektive inställning.

Aktivering ▾

Under Aktivering anger du de generella inställningar och funktioner som du vill kunna använda när du skapar fakturor. Du kan sedan själv välja vilka inställningar som ska gälla för respektive faktura. Ange även vilken nummerserie du vill använda för fakturor, offerter och avier. Periodisk sammanställning är endast till för dig som har försäljning utanför Sverige.

1.png

Ange vilket fakturanummer du vill att nästa kundfaktura ska få. Börjar du på nytt räkenskapsår kan du byta nummerserie i annat fall bör du fortsätta på befintlig serie. Du måste även ange en nummerserie för offerter och avier. Tänk också på att du skall ha en obruten nummerserie på dina fakturor. 

Aktivera de inställningar som du vill använda på dina fakturor. Valen styr vilka funktioner du kan använda när du skapar en ny faktura.Det finns färdiga funktioner för Omvänd byggmoms, ROT-avdrag och Handel med utlandet i faktureringen, aktivera dem ifall du kommer att använda dem.

OCR-nummer är till för dig som har tillvalet Autoavprickning (automatisk matchning av inbetalda kundfakturor) och har ingen annan funktion.

Du kan lägga till en QR kod på dina fakturor för att förenkla betalningen för kunden.

Periodisk sammanställning är en rapport som du lämnar till Skatteverket om du har försäljning till andra EU-länder. Välj aktuell period i listan om det är aktuellt för din verksamhet.

Spara dina ändringar.

Sidfot ▾

Under Sidfot anger du de företagsuppgifter som du vill ska stå med på dina fakturor.

2.png

Kontrollera att rutan är i bockad om du vill visa sidfoten på dina fakturor.

Ange dina adressuppgifter.

Bocka i rutan om du är godkänd för F-skatt och fyll i ditt momsregistreringsnummer om du är momspliktig.

Ange de kontaktuppgifter som ska stå på fakturorna.

Fyll i dina bankuppgifter. IBAN och BIC kan du lämna blanka om du inte har försäljning till utlandet, de uppgifterna hittar du på din internetbank.

Det valfria fältet använder du för att fylla i en övriga uppgifter som du vill ha med på fakturan, till exempel ett Swishnummer.

Spara dina ändringar.

Layout ▾

Under Layout ställer du in hur sidhuvudet på fakturan ska se ut samt eventuell fritextrad.

Ska_rmavbild_2018-10-25_kl._14.39.42.png

Börja med att välja mellan den Moderna eller den Klassiska fakturamallen.

Ange om du vill visa organisationens namn som text eller logotyp. Logotypen ska vara i bildformaten JPEG, PNG eller GIF. Om du har en logga med färg så skall formatet vara PNG.

Om du väljer att använda en logotyp laddar du upp bildfilen genom att klicka på Bläddra. Du kan sedan öka eller minska storleken genom att ändra procentsatsen i rutan Skala logotyp med. Logotypen visas först när du skriver ut fakturan.

 Fritextraden visas längst ned på samtliga fakturor och kan till exempel vara en slogan, hälsning eller notering. 

Spara dina ändringar.

 

Standardval ▾

Under Standardval ställer du in de generella uppgifter som sedan gäller som förval när du fakturerar.

Ange vilka betalningsvillkor du vill använda. Du kan välja mellan Dagar, Postförskott och Kontant.

Ange den person du vill av ska stå som Vår referens på dina fakturor.

Om du vill kan du specificera ett leveransvillkor. Det används främst om du säljer varor och exempelvis vill notera Fritt vårt lager. Du behöver inte ange leveransvillkor om du säljer tjänster. 

Dina val under Standard Artikeltyp, Momssats samt Faktureringsavgift används som förval när du fakturerar. Du kan alltid ändra uppgifterna i samband med att du skapar en ny faktura eller lägger upp artiklar i artikelregstret.

Spara dina ändringar.

Påminnelse & Ränta

Under Påminnelse & Ränta ställer du in de inställningar som används när din kund är försenad med betalningen.

Ska_rmavbild_2019-06-10_kl._09.51.35.png

Bestäm ett belopp som Påminnelseavgift. Det maximala beloppet du kan ta ut i påminnelseavgift är 60 kr. 

Ange antal dagar efter förfallodatum som du tidigast vill ha möjlighet att skicka en påminnelse till en kund. 3 dagar ligger förinställt då det är den tid det tar för en betalning som görs på förfallodagen att nå mottagaren.

Påminnelsetext 1 visas på den första påminnelsen du skickar till din kund och Påminnelsetext 2 läggs på om du måste skicka ytterligare en påminnelse till kunden.

Dröjsmålsräntan står på fakturan och om kunden är försenad med inbetalningen har du laglig rätt att skicka en räntefaktura. Ange de inställningar du vill använda för räntefakturorna; Dröjsmålsränta i procent, Betalningsvillkor, Dagar efter förfallodatum och minsta belopp för räntefaktura. En separat räntefaktura skapas som du kan skicka till kunden efter att den ursprungliga fakturan är betald. Dröjsmålsräntan bestäms utifrån referensräntan om inget annat är bestämt. Det maximala beloppet du kan ta ut i dröjsmålsränta är referensräntan + 8%

Spara dina ändringar.

E-post ▾

Under E-post ställer du in de inställningar som används när du e-postar en faktura direkt till kund från e-bokföringen.

6.png

Fyll i din e-postadress, det är samma e-postadress som syns i fakturans sidfot. Det är även denna adress som kunden kan svara till efter de fått fakturan per e-post.

Låt hemlig kopia vara i bockad, då får du en kopia på fakturan till din egen e-post.

Fyll i ämne om så önskas.

Här kan du fylla i ett meddelande till kunden.

Spara dina ändringar.


Motsvarande inställningar kan göras om man som förening väljer att skicka avier eller om man vill skicka en offert via e-post.

 

Titta gärna igenom vår sammanfattning för kundfakturering.

 

Vi har också en film, där du kan se hur du gör inställningarna och skapar en faktura hos oss: 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer