Interna hjälpcentret

Fakturera ROT, RUT, Grön teknik

Artikeln uppdaterades

För dig som har rätt till rot, rutavdrag eller Grön teknik i din verksamhet finns det i e-bokföringen en enkel funktion som underlättar din fakturering. Funktionen (Husarbete) räknar automatiskt ut korrekt avdrag åt dig och ser till så att du fyller i alla nödvändiga uppgifter.

I denna artikel kan du läsa mer om vilka regler som gäller kring rot- och rutavdrag samt hur du ställer in korrekta inställningar, fakturerar med skatteavdrag samt hur du bokför i din e-bokföring.

Vad innebär avdrag för husarbete?

Från och med den 1 januari 2016 gäller nya regler för rot- och rutavdrag. Det beslutades av riksdagen i samband med beslutet om budgeten för 2016. Från den 1 augusti 2016 beslutade Riksdagen att utöka antalet tjänster i rutavdraget. De nya reglerna innebär att fler trädgårdstjänster och barnpassning ger rätt till rutavdrag. Även flytt- och enklare it-tjänster kommer att ge rätt till rutavdrag.

Från och med 1 Januari 2021 kan man även göra avdrag Grön teknik. Det som avdraget gäller för är: 
Installation av nätanslutet solcellssystem.
Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
Installation av laddningspunkt till elfordon.

Klicka här för att läsa mer om reglerna för rot- och rutarbete 

Reglerna i korthet:
 • Man kan få högst 30 procent av arbetskostnaden i rotavdrag.
 • Rotavdraget är högst 50 000 kronor per person och år. Sammanlagt kan en kund få högst 75 000 kronor i rot och rut per år. OBS! Mellan 1/7-31/12 2024 är rotavdraget tillfälligt höjt till 75 000kr per person och år. Mer information kring detta finns här och här.
 • Man kan få högst 50 procent av arbetskostnaden i rutavdrag.
 • Rutavdraget är högst 75 000 kronor per person och år. Sammanlagt kan en kund få 75 000 kronor i rot och rut per år. 
 • Din ansökan om utbetalning ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari året efter att din kund betalade för arbetet. Det räcker med att du skickat in ansökan i tid i e-tjänsten. Beslutet om utbetalning från Skatteverket kan komma senare.
 • Installation av nätanslutet solcellssystem. (Grön Teknik)
  Skattereduktion ges med 20 procent av kostnaden för arbete och material.
 • Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. (Grön Teknik)
  Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
 • Installation av laddningspunkt till elfordon. (Grön Teknik)
  Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Företaget som utför tjänsten ansöker sedan hos Skatteverket för att få in resterande belopp. Dokument för skattereduktionen hittar du på Skatteverkets hemsida. Det är olika blanketter för RUT-arbete och ROT-arbete.

Skatteverket kräver även en del uppgifter på fakturan. Kundens personnummer / Bostadsrättsföreningens organisationsnummer måste anges. Det är även viktigt att ange vad det är för arbete som är utfört samt var det är utfört. Om fakturan avser reparationer på hus eller liknande måste fastighetsbeteckning finnas med på fakturaunderlaget. Fakturan kan innehålla både tjänster och material, men det är endast tjänsterna som du får skattereduktion på.

 

Inställningar

För att du ska kunna fakturera dina kunder med rot- eller rutavdrag och senare också ansöka om utbetalning till Skatteverket krävs att du gör några få inställningar i e-bokföringen.

Klicka här för att läsa mer om inställningarna för rot- och rutfakturor 


Starta med att aktivera funktionen under Anpassa > Inställningar för kundfaktura > Aktivering.

Om du har faktureringsmetoden bokförs din fordran på Skatteverkets del automatiskt på det bokföringskonto som är inställt under Anpassa > Fler inställningar bokföring > Kontokopplingar.

 

 

Kundregister

I kundregistret lägger du upp kunden. Där kan du lägga upp fastighetsbeteckning, Bostadsrättsföreningens organisationsnummer och lägenhetsnummer. Det går också bra att ange detta direkt när du skapar fakturan.

Klicka här för att läsa mer om rot- och rutavdrag i kundregistret 

I kundregistret, Fakturering > Kundregister, kan du spara informationen som behövs för att skicka en husarbetes-faktura direkt på kunden. Bilden här nedanför visar vart du fyller i informationen.

ROT Kund.png

 

Artikelregister

I artikelregistret lägger du in de tjänster och produkter som du säljer. För att fakturera rot- eller rutarbete behöver du skapa en artikel för din Arbetskostnad. 

Klicka här för att läsa mer om hur du skapar artiklar för rot, rut och grön teknikarbete

På artikeln Arbetskostnad är det viktigt att du väljer Typ: Tjänst. Markera sedan att artikeln avser Husarbete och vilken husarbetskategori artikeln avser

 

Skapa en faktura med skatteavdrag

När du skapar en faktura med avdrag för husarbete aktiverar du funktionen Husarbete i fakturahuvudet.

Klicka här för att läsa mer om att skapa en faktura med skatteavdrag 

Steg 1 - Fyll i kunduppgifter och artiklar

När du skapar en faktura, Fakturering > Skapa faktura, markerar du först rutan Husarbete (Preliminärt skatteavdrag ska göras på denna faktura) i fakturahuvudet.

ROT skapa faktura.png

 

Eftersom du bara får skatteavdrag på tjänster så är det bara på de artiklar som har Typ: Tjänst som du kan göra avdrag på. Klicka på Mer för att ange Typ.

 

Du kan även skapa artiklar i ditt artikelregister som redan har korrekta inställningar, se avsnittet ovanför (Artikelregister).

Klicka därefter på Ange husarbete för att gå vidare.

 

Steg 2 - Ange husarbete

Markera om fakturan gäller ROT, RUT eller Grön Teknik.

Vid ROT-fakturor fyller du i fastighetsbeteckning eller bostadsrättsföreningens organisationsnummer och lägenhetsnummer.

Kontrollera att arbetskostnaden är inställd som tjänst samt att rätt ROT-kategori är vald.

Ska_rmavbild_2023-03-27_kl._20.17.22.png

 

Steg 3 - Ange köpare

Enligt Skatteverkets krav på vad en rot- eller rutfaktura ska innehålla så behöver du ange kundens personnummerEn köpare får aldrig större avdrag än hens maxavdrag.

Skulle en köpares avdrag slå i max-taket så läggs resterande avdrag på den andra köparen ifall det finns två.

Ska_rmavbild_2023-03-27_kl._20.15.44.png

När du sparar fakturan och kommer en summering av skatteavdraget med längst ner på fakturan.

Ska_rmavbild_2023-03-27_kl._20.16.08.png

Klicka här för att läsa mer om att skapa en kreditfaktura med skatteavdrag 

Om något blivit fel på en faktura som du skickat till kunden kan du behöva kreditera fakturan. För att ansökan till Skatteverket ska bli korrekt behöver du alltid kreditera hela fakturan och sedan skapa en helt ny med korrekta uppgifter.

Observera att om du krediterar en faktura via funktionen kreditera faktura kommer alltid en kreditfaktura som krediterar hela fakturan skapas:

Ska_rmavbild_2019-05-13_kl._11.47.35.png

 

 

 

Bokföra ROT/RUT-inbetalning från Skatteverket

Har du fått betalt från din kund bokför du inbetalningen som vanligt genom att pricka av fakturan i din autokontering. När du har bokfört betalningen från kunden kan du skicka in en ansökan till Skatteverket om att få ersättning för avdraget ifrån dem.

Klicka här för att läsa mer om hur du bokför utbetalningen från Skatteverket 

Kontantmetoden

Om du bokför enligt kontantmetoden bokför du utbetalningen från Skatteverket på samma bokföringskonto som du använder till din vanliga försäljning med 25% moms.

Faktureringsmetoden

Bokför du enligt faktureringsmetoden använder du det bokföringskonto som fordran är bokförd på när du skapade fakturan, vanligtvis 1513 Fordran Skatteverket.

Om avdraget inte beviljas, eller endast delvis beviljas från Skatteverket, fakturerar du kunden på vanligt sätt för resterande belopp. Har du faktureringsmetoden behöver du även nollställa beloppet som är bokfört som fordran på Skatteverket, så att du inte dubbelbokför din försäljning när du fakturerar kunden restbeloppet.

Här kan du läsa mer om att bokföra ROT och RUT: Bokföra ROT och RUT

 

Rapport för husarbete

När du har bokfört betalningen från kunden kan du skicka in en ansökan till Skatteverket om att få ersättning för avdraget ifrån dem.

Klicka här för att läsa mer om hur du skapar en ansökan 

Husarbetesrapporten

Under Fakturering > Rapporter > Husarbete hittar du en rapport över dina fakturor med rot- eller rutavdrag. Det är endast avprickade fakturor som kommer upp för ansökan. 

Klicka på plus-tecknet om du vill få en mer detaljerad information om vilken typ av rot- eller rutavdrag som fakturan innehåller:

Ska_rmavbild_2023-03-27_kl._20.24.28.png

Om du vill ansöka om utbetalning för flera fakturor samtidigt markerar du de fakturor du vill skapa en ansökan för och klicka sedan på Ansök om utbetalning för valda fakturor: 

Ska_rmavbild_2023-03-27_kl._20.24.41.png

 

När du ansöker om utbetalning skapas en fil som du kan ladda upp på Skatteverkets hemsida. Tänk på att filen skall sparas ner i första hand, du behöver inte öppna den.

Du klickar på Skapa fil och markera som ansökt. 


Ska_rmavbild_2023-03-27_kl._20.27.18.png 

 

När du gör detta visas en ny ruta. Klicka på Ladda ned ansökan för att ladda ner en fil att skicka till skatteverket: 

Ska_rmavbild_2019-05-13_kl._15.20.52.png

 

Du kan när som helst ladda ned ansökan igen, genom att klicka på fliken Ansökningar och välja den ansökan du vill ladda ned igen: 

Ska_rmavbild_2023-03-27_kl._20.29.49.png

 

 

 

Obs! Har du skapat fakturor med minusrader på fakturorna som skall med i ansökan kommer du att få en fil som inte fungerar att ladda upp på skatteverkets hemsida. Dessa fakturor måste du lägga in manuellt i din ansökan hos skatteverket. Det går dock bra att skapa filen för husarbetesansökan utan fakturan med minusrader.

 

Var denna artikel till hjälp?
2 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

 • Avatar
  Lennart Gidlöf
  Är inte ROT-avdraget ändrat från 50 % till 30 % sedan 20160101?
 • Avatar
  Tobias E

  Det är det och i steg 2 när du gör fakturan väljer du då 30%.

  Ser att det stod kvar 50% här i artikeltexten, så har ändrat - tack för påminnelsen!