Interna hjälpcentret

Balansrapport

Artikeln uppdaterades

I balansrapporten visas dina tillgångar, skulder och egna kapital. Du hittar rapporten via Bokföring > Balansrapport

Balansrapporten visar även även ditt beräknade resultat och uppdateras automatiskt när du bokför på bokföringskonton i kontoklass 1 och 2.

Du kan visa rapporten för hela räkenskapsåret alternativt ange ett datumintervall för att endast se en specifik period.

Klicka på Visa för att se rapporten. Endast konton med bokförda saldon visas.

För att skriva ut rapporten klickar du på Skapa PDF. Då skapas ett PDF-dokument som du kan spara eller skriva ut.

För varje konto presenteras information om ingående balans, ingående saldo, perioden samt utgående saldo. Längst ner ser du ditt beräknade resultat.

Balansrapport.PNG

 

Rapporter kan endast skrivas ut för det aktiva räkenskapsåret. Byt räkenskapsår under Anpassa > Fler inställningar bokföring > Räkenskapsår om du vill skriva ut en rapport för ett annat år. 

Använder du en balansrapport för att föra in dina ingående balanser (Under Anpassa > Fler inställningar bokföring > Ingående balanser) skall summan längst ned vara lika med 0. 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer