Interna hjälpcentret

Ingående balanser

Artikeln uppdaterades

Ingående balanser visar årets ingående saldon på tillgångar, skulder och eget kapital. Om du har bokföring från ett tidigare år och inte har en SIE-4 fil du kan importera behöver du ange de ingående balanser för att balansrapporten i nuvarande år ska stämma.

Du går till Anpassa > Fler inställningar bokföring > Ingående balanser för att uppdatera balanserna. Du gör detta i det räkenskapsår som balanserna skall föras över till.

Dina konton sorteras i nummerordning. Kontrollera att alla konton du har utgående saldon på finns med innan du börjar lägga in balanserna. Om du saknar konton kan du gå in under Anpassa > Kontoplan för att lägga till ett konto.

Ing_ende_balanser.png

För att ändra saldo på ett konto manuellt klickar du på beloppet i kolumnen till höger. Negativa saldon registreras med ett minustecken framför beloppet.

Du ser en summering längst ner. Det går endast att spara om slutsumman blir 0. Är den 0 klickar du på Spara.

 

Överföra balanser från föregående år automatiskt 

När du byter räkenskapsår eller skapar ett nytt år så kommer dina balanser att överföras automatiskt. Du kan även föra över dina balanser genom att klicka på Överför balanser från föregående år.

Dina ingående balanser hämtas automatiskt enligt inställningarna under Överföringar mellan år. Kontot för årets resultat nollställs och beloppet flyttas till vinst eller förlust föregående år tillsammans med eventuell differens på ingående saldon. Om du bokför med resultatgrupper kan du visa de ingående balanserna för en specifik grupp.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

 • Avatar
  Lars-Göran Angantyr

  Ingen uppgift finns om hur man överför balanser om man gör övergången från ett annat bokföringssystem under pågående verksamhetsår.

 • Avatar
  Danny E

  Hej!

  När ni ska få in ingående balanser från ett annat bokföringsprogram in till SpeedLedger kan ni antingen läsa in en SIE-fil från året innan och sedan göra överföringen av de ingående balanserna. Hur man läser in SIE-filen kan ni se här: https://support.speedledger.se/hc/sv/articles/202573469

  Annars kan ni manuellt skriva in de ingående balanserna utifrån er balansrapport från föregående år in i vårt program.