Interna hjälpcentret

Verifikationslista

Artikeln uppdaterades

I verifikationslistan visas dina bokförda verifikationer i nummerordning. För varje verifikation ser du den fullständiga konteringen. Här nedan kan du läsa mer om hur du till exempel söker och skriver ut dina verifikationer eller hela verifikationslistan. 

Du hittar verifikationslistan via Bokföring > Fler rapporter > Verifikationslista. 

Du kan visa rapporten för hela räkenskapsåret, alternativt ange ett datumintervall för att endast se en specifik period.

För att begränsa sökurvalet kan du söka på datum, verifikationsserie och verifikationsnummer.

Bocka i rutan Visa radtexter och- eller visa resultatgrupper om du vill se eventuell angiven text på varje kontorad. Den angivna texten skrivs ut i kursiv text i verifikationslistan.

Klicka på Visa för att se listan. 

För att skriva ut rapporten klickar du på Skapa PDF. Då skapas ett PDF-dokument som du kan spara eller skriva ut.

Verifikationerna presenteras i nummerordning samt med uppställning i debet och kredit. Klicka på verifikationsnumret om du vill korrigera eller nollställa verifikatet. Klickar du på ett bokföringskonto kommer du till huvudboken för kontot.

Verifikationslista.png

Du kan enbart se verifikationer som bokförs på det aktiva räkenskapsåret du är inne i. Du byter räkenskapsår via Anpassa > Fler inställningar bokföring > Räkenskapsår om du vill skriva ut en rapport för ett annat år.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer