Interna hjälpcentret

Gruppfakturering

Artikeln uppdaterades

Att gruppfakturera innebär att du fakturerar flera personer samtidigt. Det underlättar administrationen om du skickar många fakturor eller avier med samma belopp. Du behöver endast välja en fakturamall för att fakturera samtliga kunder i gruppen.

Klicka på det steg du vill läsa mer om. 

 Lägg till kunder ▾

Det första du behöver göra är att lägga till kunderna i ditt kundregister via Fakturering > Kundregister. Klicka på Ny kund och lägg in kundens uppgifter.

Här kan du läsa mer om hur du lägger till kunder: Kundregister

 Skapa grupper ▾ 

Nästa steg blir att skapa gruppen du vill fakturera via Fakturering > Grupper. Klicka på Ny Grupp

Här kan du läsa mer om att skapa grupper: Skapa grupper

Skapa gruppfakturor ▾

Du skapar fakturor dina gruppfakturor via Fakturering > Gruppfakturering.

 Klicka på Ny fakturamall.Ny fakturamall.png

 Välj ett namn på mallen och koppla sedan mallen till den grupp du vill fakturera.

Mallnamn.png

Under fakturarader lägger du till det som ska faktureras och klickar sedan på Spara.

Du kan använda en artikel ur ditt artikelregister eller fylla i informationen manuellt. 

Klicka på Spara och sedan Tillbaka till gruppfakturering. 

 Välj den fakturamall som du vill använda och om du vill fakturera alla medlemmar i gruppen eller enbart  medlemmar som ännu inte blivit fakturerade. Har du flera grupper som du vill fakturera kan du välja flera mallar. 

Fyll i förfallodatum och ett meddelande (om du vill ha det). 

Årsavgift faktura.png

 

 Klicka på Skapa fakturor av valda mallar. Du kommer då få en informationsruta som visar vilka fakturor som kommer att skapas. Klicka på Ok. 

 Till sist får du en bekräftelse på att fakturorna skapats. 

 

Du kan nu se dina fakturor via Fakturering > Hantera fakturor. De har status Öppen vilket ger dig möjlighet att göra individuella justeringar på fakturorna ifall det behövs.

Observera att fakturorna ännu inte har skickats till dina kunder. För att du skall skicka ut fakturorna via E-post eller skriva ut dem behöver du gå in under Fakturering > Hantera fakturor och därifrån markera vilka fakturor du vill skicka ut till kund. 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer