Interna hjälpcentret

Matcha inbetalning med kundfaktura

Artikeln uppdaterades

I den här artikeln går vi igenom hur du matchar fakturor, kreditfakturor och andra fall kring matchning av fakturor. Med matchningsfunktionen kan du välja bokföringskonto direkt när fakturan skapas och du kommer enklare kunna matcha fakturan mot inbetalningen i autokonteringen. 

Har du faktureringsmetoden behöver du också bokföra själva fakturan innan du prickar av den. Läs mer om hur du gör det här. 

 

Matcha faktura

1: Skapa faktura & välj bokföringskonto ▾

Börja först med med att skapa din faktura via Fakturering > Skapa faktura.

Under Fakturarader fyller du i de artiklar och textrader du vill ha med på fakturan. Om du redan lagt till artikeln hittar du den via Sök. Klicka på Mer om du vill ändra inställningar på artikelraden.

Via Mer kan du fylla i det bokföringskonto och den momssats som fakturan ska bokföras emot.

Om du inte väljer ett bokföringskonto på varje artikel/fakturarad så bokförs fakturan mot det bokföringskonto som är kopplat till fakturerad försäljning under Anpassa > Kontokopplingar. 

I denna artikel kan du läsa mer ingående hur du skapar en faktura: Skapa faktura

2: Matcha inbetalning mot rätt kundfaktura ▾

För att matcha en inbetalning i autokonteringen med en eller flera kundfakturor börjar du med att klicka i kontorutan och väljer Mot faktura. 

Matcha_KF1.png

 

Du klickar sedan på Välj faktura för att välja vilka fakturor som ska matchas mot inbetalningen.

Matcha_KF3.png

 

Högst upp ser du datum, text och summan som du fått inbetald på ditt bankkonto. Under Välj fakturor visas dina obetalda kundfakturor i ordning utifrån deras fakturanummer.

Du kan söka upp rätt faktura antingen via kundnamn, fakturanummer eller belopp.

Matcha_KF4.png

 

Du markerar antingen en eller flera fakturor beroende på vad inbetalningen består av. Vid Kvar att matcha visas hur stort fakturabelopp du har kvar att matcha innan du är klar.

När alla fakturor är valda kommer beloppet Kvar att matcha vara 0 kr.

Matcha_KF5.png

När du matchat klar klickar du på Matcha mot inbetalning för att se en sammanställning över vilka fakturor som kommer att matchas. Klicka på Matcha för att slutligen matcha fakturorna.

Matcha_KF6.png

Det är när du matchat fakturorna som inbetalningen bokförs och fakturorna markeras som betalda. I autokonteringen ser du verifikationsnumret ute till höger på raden (A3 i detta fall).

Matcha_KF7.png

3: Matcha del av faktura ▾

Det händer att man kommer överens med kunden om att delbetala en faktura. När en fakturadelbetalas måste matchningen ske via knappen Mer > Avancerad kontering i autokonteringen.

Väl inne i avancerad kontering ställer du dig i rutan konto. Välj den eller de fakturor som inbetalningen avser. Kommer fakturorna inte upp automatiskt så är fakurorna inte låsta. Gå i så fall in under hantera faktururor och lås dina fakturor först.
Därefter behöver du justera beloppet i kredit på de fakturor som är delbetalda så att det stämmer överens med det inbetalda beloppet.

Ska_rmavbild_2017-07-06_kl._14.42.12.png

Kontrollera att intäktskontot är det konto som du vill bokföra din försäljning på. När du sedan trycker på Spara kommer du att få frågan om du vill markera fakturan som fullbetald. Eftersom det rör sig om en delbetalning av fakturan väljer du Nej. Viktigt att du autofördelar momsen om du får den frågan.

Ska_rmavbild_2017-07-06_kl._14.42.26.png

När verifikationen godkänns kommer du få ett besked om vilket belopp som kommer matchas på fakturan:

Ska_rmavbild_2017-07-06_kl._14.43.11.png

Det restbelopp som kunden har kvar att betala ser du sedan under Fakturering > Hantera fakturor > Obetalda. Ska_rmavbild_2017-07-06_kl._14.43.26.png

Bokför du enligt Faktureringsmetoden kommer du inte att få frågan om du vill markera fakturan som fullbetald. Däremot kommer summan att räknas av från 1510, Kundfordringar.


Nedan finns en kort film med hur man gör om man bokför med kontantmetoden.

 

Delbetala_en_faktura.gif

 

Specialfall

Det finns också lite specialfall där man kan behöva använda sig av avancerad kontering, eller pricka av fakturorna på andra sätt. På grund av eventuell valutakursdifferens kan du inte heller matcha fakturor till utlandet i matcha-funktionen, utan behöver matcha dem under mer > avancerad kontering. Fakturan behöver ha status låst för att synas i denna vyn. Läs gärna mer om de olika sätten här nedanför:

Pricka av kreditfaktura ▾

 Gå till Bokföring > Fler konteringsval > Manuell kontering. Börja med att välja verifikationsserie och det datum du vill bokföra avprickningen av fakturorna på. Skriv en lämplig text.

 I första kontorutan klicka du på pilen ute till höger. Klicka sedan på Sök faktura att pricka av längst ner i rull-listan.

Pricka_av_kredit_1.png

 Klicka på originalfakturan (den som du krediterat).

Pricka_av_kredit_2.pngVar noga med att inte autofördela moms.

 

 Gör sedan samma sak igen fast nu väljer du kreditfakturan istället. Pricka_av_kredit_3.png

Var noga med att inte autofördela moms om du bokför enligt kontantmetoden.

När du valt båda fakturorna ser det ut såhär: 

Pricka_av_kredit_4.png

 Slutför genom att klicka på Spara. 

En informationsruta kommer upp som talar om att dina fakturor nu kommer att prickas av samt med vila belopp.

Pricka_av_kredit_5__1_.png

Klicka på Ok så visas verifikationsnumret. 

Pricka_av_kredit_6__1_.png

Nedan finns en kort film hur flödet ser ut när man bokför med kontantmetoden.


Bokf_ra_bort_kreditfaktura.gif

 

Pricka av en redan bokförd kundfaktura (redan betalad) ▾

Om du redan bokfört inbetalningen av en faktura men missade att pricka av vilken faktura som betalats så kan du göra det i efterhand via Bokföring > Fler konteringsval > Manuell kontering. 

 Börja med att välja verifikationsserie och det datum du vill bokföra avprickningen av fakturorna på. Skriv en lämplig text.

 I första kontorutan klicka du på pilen ute till höger. Klicka sedan på Sök faktura att pricka av längst ner i rull-listan.

Pricka_av_efterhand_1.png

Välj den faktura du vill pricka av. 

 På nästa rad ska du motboka avprickningen. Hur du gör beror på vilken bokföringsmetod du bokför med.

Kontantmetoden: Du väljer samma bokföringskonto som du ser på raden med fakturan och skriver summan i debet-rutan

Prick_av_efterhand_3.png

Faktureringsmetoden: Du väljer det fordranskonto som du bokför dina kundfakturor på, vanligtvis 1510 Kundfordringar.

Pricka_av_efterhand_7.png

 

 

 När du klickat på Spara kommer ett meddelande om vilka fakturor och belopp som prickats av.

Pricka_av_kredit_5.png

I nästa steg ser du verifikationsnumret och allt är då klart!

Pricka_av_kredit_6.png

Nedan finns en kort film över flödet när man bokför med kontantmetoden.

Bokf_ra_bort_kundfaktura_Kontantmetoden.gif

 

Matcha faktura i en korrigering/rättning ▾

Om man missat att matcha en inbetalning i autokonteringen mot den faktura som är betald så kan man korrigera verifikationen och match den bokförda händelsen mot rätt faktura/fakturor.

Börja med att gå till Bokföring > fler konteringsval > Korrigera verifiakation. Hitta den verifikatinen du vill rätta till. Klicka på verifikationsnumret och välj korrigera.

När du fått upp konteringen så kan du byta ut kontot på den felaktiga raden genom att istället välja sök faktura att pricka av under konto och sedan välja den eller de fakturor som inbetalningen avser. Viktigt att du autofördelar moms på varje enskild rad om du får upp den frågan.

När konteringen är komplett så trycker du på nästa får du upp en bekräftelse på vilka fakturor som kommer prickas av. Tryck på OK och godkänn konteringen på nästa sida. Nedan hittar du en film på hur det ser ut. 

 

matcha_faktura_genom_en_korrigereing.gif

 

Begränsningar

Kundfakturor med annan valuta än svenska kronor syns inte under Välj fakturor så dessa behöver du matcha via Mer > Avancerad kontering istället. Valutakursdifferensen som uppstår bokförs på konto 8330 Valutakursdifferenser. I debet vid förlust och i kredit vid vinst.

Delbetalningar av kundfakturor kan inte hanteras från denna vy. Om du har en faktura som blivit delbetald behöver den matchas i funktionen avancerad kontering. 

 

I den här videon går Klara från supporten igenom hur man går tillväga för att matcha kundfakturor mot inbetalning:

Var denna artikel till hjälp?
3 av 3 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer