Interna hjälpcentret

Skapa faktura

Artikeln uppdaterades

Skapa faktura går du till när du vill fakturera en kund. Du behöver inte lägga till kunderna och artiklarna i förväg då du kan ange uppgifterna direkt på fakturan. Informationen kan sparas och återanvändas när du skapar nya fakturor.

När du har sparat en faktura kan du fortsätta redigera den senare så länge du inte låser fakturan.

 

Välj en befintlig kund ur ditt kundregister, eller fyll i kunduppgifterna om det är en ny kund. Adressuppgifter, Språk och valuta hittar du under Faktura- och leverensadress. Kunden sparas i ditt kundregister om rutan spara till kundregister är markerad.

Du anger betalningsvillkor och eventuellt leveransvillkor för fakturan. Om du vill skapa en kontantfaktura använder du betalningsvillkor Betalt kontant. En kontantfaktura räknas som betald när du skapar fakturan, och kan inte prickas av i autokonteringen eftersom du fått betalt kontant direkt vid köptillfället. 

Vilka alternativ du får upp under Moms beror på dina inställningar för kundfaktura. Saknar du något val går du till Anpassa > Inställningar för kundfaktura och aktiverar den funktion du vill använda. 

Skapa_faktura_kund.png

Vid behov kan du lägga till både en fakturaadress och leveransadress. Ska fakturan e-postas till kund lägger du in kundens e-postadress i fältet E-post.

Om du vill att fakturan ska vara på engelska ändras detta i rutan Språk.

Ska du fakturera i en annan valuta väljer du valutan i rutan Valuta och fyller i dagskursen. Tänk på att det är vad valutan är i SEK. 1 EURO = t ex 11.19. Läs mer här om att fakturera utlandet.

Skapa_faktura_Valuta.png

Under E-faktura kan du fylla i kundens e-fakturaadress, beställar- och orderreferens för att kunna skicka en elektronisk faktura. 

 

Under Fakturarader fyller du i de artiklar och textrader du vill ska stå med på fakturan.

Du kan välja en artikel ur artikelregistret genom att klicka på Sök. Klicka på Mer om du vill ändra inställningar på artikelraden. Viktigt att fylla i antal då fakturan summeras ihop utifrån vad som står i fälten antal och A-pris.

Använder du en rad för text för att förtydliga något så fyller du inte i antal och pris.

Skapa_faktura_Fakturarader.png

Du kan välja att fylla i beloppen inklusive moms, bocka då i rutan Inklusive moms uppe till höger. 

 

Under Mer kan du justera en artikel, ändra moms, pris, bokföringskonto mm. Du kan spara artikeln till ditt artikelregister, se då till att rutan efter Spara till artikelregister är ikryssad.

Det är viktigt att du väljer det bokföringskonto som artikeln skall bokföras mot i den här menyn. Det är nämligen det kontot som fakturan kommer att matchas mot när du sedan matchar den i autokonteringen. Har du fler artiklar i samma faktura som skall bokföras mot olika konton behöver du Kontrollera så artiklarna har rätt konto, oavsett om du bokför enligt kontant- eller faktureringsmetoden.

Var dessutom noga med att ange den momssats som gäller.

 Spara fakturan.

 När du sparat fakturan ser du en förhandsgranskning av fakturan.

Du bör låsa fakturan när du är helt klar med den. När du låser en faktura kan du inte längre redigera den. Du kan välja att skriva ut fakturan direkt eller skicka den via e-post till kunden.

Du kan även gå till Hantera fakturor för att se samtliga sparade fakturor. Fakturan visas sedan i listan över Obetalda fakturor under Fakturering > Hantera fakturor.

Om du har faktureringsmetoden bokför du dina låsta fakturor under Bokföring > Fler konteringsval > Bokför kundfakturor. Du kan endast bokföra och pricka av fakturan mot kundbetalningen om fakturan är låst.

Skapa_faktura_f_rhandsgranskning.png

 

 

I den här filmen går Emma igenom hur du gör inställningarna för en kundfaktura, och även hur du skapar en i programmet:

Var denna artikel till hjälp?
3 av 3 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer