Interna hjälpcentret

Bokföra Löner

Artikeln uppdaterades

Eftersom lön är ett återkommande moment i löpande bokföring har vi samlat några tips på hur du går tillväga för att få det rätt. Av samma anledning kan du förenkla hanteringen genom att skapa en stående konteringsmall för lön. Har du en lön med förmåner inblandat kan du läsa mer om det här. 

Rekommenderade konton för lönekontering

Anställda i aktiebolag (även ägare), enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag omfattas av samma konton: 

 • 2710 Personalskatt
 • 7010 Lön kollektivanställda / 7210 Lön tjänstemän / 7220 Lön företagsledare
 • 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter
 • 7510 Lagstadgade sociala avgifter

Om ovanstående konton behöver läggas upp i din kontoplan skall de ställas in utan moms. De konton som börjar på 2XXX ställs in som en skuld och de konton som börjar på 7XXX ställs in som en kostnad

Klicka på följande länkar för att läsa mer om respektive avsnitt:

Lön till anställd - Bokföra löneutbetalning ▾

I samband med att lön betalas ut till den anställda bokför du den anställdas skatt och sociala avgifterna. Det gör du i Autokonteringen, klicka på Mer och välj Avancerad kontering.

I följande exempel uppgår bruttolönen till 20 000 kr, skatten är 31 % och sociala avgifter är 31,42 % av bruttolönen. Den faktiska lön som utbetalas till den anställda är 13 800 kr. Skatten uppgår till 6 200 kr. Dessa två belopp tillsammans uppgår till lönekostnaden för företaget, 20 000 kr och bokförs på lönekontot till exempel konto 7210 Lön tjänstemän. De sociala avgifterna bokförs dels som en kostnad för företaget på konto 7510 Lagstadgade sociala avgifter och som en skuld till Skatteverket på konto 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter.

Löneutbetalning ny.png 

 

Är du osäker på vilken procentsats du ska använda vid uträkning av sociala avgifter, klicka här. Skattesatsen beror bl a på vilken kommun du bor i och om du är medlem i Svenska kyrkan. Du kan få fram din skattetabell på Skatteverkets hemsida.

Om semesterersättning ska bokföras lägger du till dessa bokföringskonton i konteringen:

 • 2920 Upplupna semesterlöner
 • 7090 Förändring av semesterlöneskuld / 7291 Förändring semesterlöneskuld tjänstemän / 7292 Förändring semesterlöneskuld företagsledare
 • 2941 Beräknade upplupna sociala avgifter
 • 7519 Sociala avgifter för semester- och löneskulder

Lön till anställd - Bokföra betalning till Skatteverket ▾

När lönen är utbetald och bokförd ska betalning av arbetsgivaravgifter och skatt till Skatteverket göras och bokföras. Bokföringen gör du i Autokonteringen.

I aktiebolag bokför du utbetalningen mot konto 1630 Skattekonto. Här kan du läsa mer om hur du sedan bokför ditt skattekonto: Bokföra skatt och moms (skattekonto) 

 

I enskild firma klickar på Mer och välj Avancerad kontering. Om vi utgår från ovanstående exempel ser konteringen ut som nedan:

Betalning till SKV ny.png 

 

Lön till anställd - Bokföra lön som betalas ut månaden efter intjänad period ▾

Om du betalar ut lön månaden efter den anställde/du har tjänat in den så behöver man bokföra upp lönen som en kortfristig skuld så att den hamnar i rätt månad. Detta är speciellt viktigt vid räkenskapsårets slut, då man vill att lönekostnaden skall hamna i rätt år. Du bokför upp detta via Bokföring>Fler konteringsval>Manuell kontering. Verifikationen kommer se ut som en vanlig lön, förutom att du väljer ett specifikt bokföringskonto för löneskulden istället för bankkontot då det ännu inte betalats ut. Det kan exempelvis se ut som nedan:

Ska_rmavbild_2021-08-23_kl._09.15.14.png

När du sedan betalar ut lönen, så väljer du konto 2820 Kortfristiga skulder till anställda i händelsen du har i autokonteringen. På så sätt så försvinner den löneskuld du bokfört upp i den föregående perioden.

Ska_rmavbild_2021-08-23_kl._09.16.26.png

 

Lön i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag ▾

Utbetalningar av medel till personer som driver enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag räknas inte som lön och skall därför inte bokföras som lön.

Summan som tas ut ur företaget kallas istället för eget uttag och på denna summa bokförs och betalas ingen preliminär skatt eller sociala avgifter. Företagaren betalar istället en preliminär F-skatt varje kalendermånad. Delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag beskattas alltså på den eventuella vinst företaget gör.

Lön eget uttag EF.png

Vilket bokföringskonto du använder kan variera. I ett handelsbolag har varje delägare ett eget bokföringskonto för uttag av medel. Till exempel: Delägare 1 använder sig av konto 2013 och delägare 2 använder 2023 för samma ändamål.

 

Hur mycket kan jag ta ut varje månad? ▾

Använd gärna Lönekalkylatorn för att uppskatta hur mycket du kan ta ut i lön/eget uttag varje månad.

Behöver du ett löneprogram? Här kan du läsa mer om vårt samarbete med MaxPA: MaxPA

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

 • Avatar
  AAID HASNAWI

  jag bokföra med kontantmetod i enskild firma . blir det samma sak när man bokföra anställd lön ?

 • Avatar
  Tobias E

  Ja, när det är lön till anställd så använder du exemplet ovan och utgår ifrån. När det är "lön" till dig själv bokar du det som Eget uttag.