Interna hjälpcentret

Årets resultat

Artikeln uppdaterades

Årets resultat är det sista du bokför i ditt räkenskapsår. Du hittar beloppet längst ner i din Resultatrapport, se Beräknat resultat. Efter att du bokfört årets resultat kommer raden beräknat resultat visa 0, och resultatet kommer flyttas till din balansrapport. 

Observera att eftersom perioderna stängs när man bokför momsrapporten så behöver du öppna perioden för den sista månaden i räkenskapsåret för att kunna bokföra årets resultat. Detta görs via Anpassa > Perioder. 

 

RR 2022.png

Bokföra årets resultat

Bokföringen av årets resultat gör du i manuell konteringBokföring > Fler konteringsval > Manuell kontering. Datum för konteringen ska vara den sista dagen i räkenskapsåret.

De konton som används, förutom 8999 Årets resultat, är:

  • Aktiebolag: 2099 Redovisat resultat
  • Enskild firma: 2019 Redovisat resultat
  • Ideell förening: 2069 Årets resultat
  • Handelsbolag: 2019 Årets resultat, delägare 1 och 2029 Årets resultat, delägare 2

    Om du behöver skapa konto 8999 kan du göra det via Anpassa > Kontoplan > Nytt konto:

    8999.png

 

Här kan du se exempel för respektive bolagsform: 

Aktiebolag ▾

Vinst

ÅR AB vinst.png

Förlust

ÅR AB förlust.png 

Tänk på att om du går med vinst så måste du ta hänsyn till den beräknade skatten på årets resultat innan du bokför den. Läs mer om hur du bokför årets skatt under fliken för aktiebolag>skatt på årets resultatBokföra skatt och moms

Omföring av föregående års resultat

Årets resultat i aktiebolag överförs automatiskt till konto 2098 Vinst/förlust föregående år när du skapar ett nytt räkenskapsår

Efter aktiebolagets årsstämma kan du flytta årets resultat till konto 2091 Balanserad vinst/förlust men det går lika bra att göra detta vid nästa års bokslut. Omföringen gör du via manuell kontering. 

Omföring av föregående års vinst

Omföring AB.png

Omföring av föregående års förlust

Omföring AB förlust.png

Enskild firma ▾

Vinst

ÅR EF vinst.png

Förlust 

ÅR EF förlust.png

Har du en enskild firma kan det också vara bra att nolla dina konton under eget kapital rubriken mot varandra. Under räkenskapsåret bokför du dina insättningar och uttag från företaget på olika bokföringskonton. Summering av dessa konton utgör ditt egna kapital och ska i början av nästa räkenskapsår omföras till 2010 Eget kapital.

Här är ett exempel på hur en balansrapport kan se ut i början av ett nytt räkenskapsår: resuktatEF.png

för att "tömma" dessa konton behöver du göra en manuell kontering, under Bokföring > Fler konteringsval > Manuell kontering. Mellanskillnaden/differensen skall bokföras på konto 2010, Eget kapital, och ser i vårt exempel ut såhär: 

Omföring EF.png

Summan på kontona 2012, 2013 och 2018 kommer då flyttas till konto 2010. På så sätt så kommer du kunna bara se årets egna uttag/egna insättningar under varje räkenskapsår. 

 

Ideell förening ▾

Vinst 

ÅR IF vinst.png

Förlust

ÅR IF förlust.png

Handelsbolag ▾

Vinst 

ÅR HB vinst.png

Förlust 

ÅR HB förlust.png

 

 

Var denna artikel till hjälp?
4 av 4 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer