Interna hjälpcentret

Från momsbefriad till momspliktig

Artikeln uppdaterades

Om verksamheten går från att vara momsbefriad till att vara momspliktig behöver inställningarna för moms i e-bokföringen ändras. Här nedan kan du se steg för steg hur man går tillväga för att ställa om till att redovisa moms i bokföringen. När man bokfört klart en momsperiod kan man enkelt skapa, bokföra och redovisa momsrapporten via Bokföring > Momsrapport. Mer om detta kan du läsa här.

 

1. Ändra grunduppgifter▾

För att ändra grundinställningen för moms går du till Anpassa > Fler inställningar > Grunduppgifter, klicka på Moms och flytta reglaget till höger. Därefter behöver du välja hur ofta du ska redovisa moms - per månad, per kvartal eller per år. I exemplet nedan har vi valt per månad:

Momspliktig.png

2. Ändra inställningar på konton▾

När grundinställningen är klar behöver du redigera inställningarna för moms på kontonivå. Detta görs via Anpassa > Kontoplan. För att ändra inställning på ett konto klickar du på raden för kontot, alternativt markera många konton och ändra inställning genom att klicka på Ändra markerade om flera konton ska ha samma inställning. 

Kontoklass 1 (Tillgångar) har normalt sett ingen moms.
Undantaget är inventarier och förutbetalda leasingavgifter så om denna typ av konton kommer användas i bokföringen behöver du på dessa konton välja Använda moms: Tillåts, markera Inköp samt välj lämplig momskod. Klicka här för att se samtliga momskoder.

Kontoklass 2 (Skulder) har ingen moms.

Kontoklass 3 (Intäkter) har generellt sett moms så här behöver du på de konton som ska ha moms välja Använda moms: Tillåts, markera Försäljning samt välj lämplig momskod för din försäljning. 

Kontoklass 4-6 (Kostnader) har generellt sett moms så här behöver du på de konton som ska ha moms välja Använda moms: Tillåts, markera Inköp samt välj lämplig momskod för din kostnad.

Kontoklass 7-8 (Kostnader/Intäkter) har generellt sett ingen moms.
Undantaget är vissa kostnader för anställda i kontogrupp 76. Om denna typ av konton kommer användas i bokföringen behöver du på dessa konton välja Använda moms: Tillåts, markera Inköp samt välj lämplig momskod. Klicka här för att se samtliga momskoder.

3. Kontokopplingar för moms▾

När man bokför en intäkt eller en kostnad är det viktigt att man väljer rätt momskod och låter programmet autofördela momsen. Detta för att allt ska hamna i rätt ruta i momsrapporten. Eventuellt behöver du koppla momskonto till de olika momskoderna och det görs via Anpassa > Fler inställningar bokföring > Kontokopplingar:

Momskoppling.png

Om du handlar från andra länder inom och utanför EU så är det viktigt att dina kontokopplingar för utlandshandel är korrekt inställda. Här kan du se hur kopplingarna ska se ut för utlandshandel. 

 

Olika momssatser på samma underlag

Om du har ett underlag som har olika momssatser bokförs detta via Dela upp eller Avancerad kontering. I funktionen Dela upp lägger man in beloppen exklusive moms och i funktionen Avancerad kontering lägger man in beloppen inklusive moms och låter programmet autofördela momsen.

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer