Interna hjälpcentret

Hur du byter från annat bokföringsprogram till Speedledger

Artikeln uppdaterades

Om du vill du byta till SpeedLedger e-bokföring hjälper vi dig självklart med detta, helt utan kostnad. Vår support hjälper dig med bytet och stöttar dig hela vägen så att du kommer igång på ett bra sätt. Du kan antingen följa informationen här nedan eller boka en kostnadsfri starthjälp (välj 'Starthjälp befintlig organisation) så gör vi bytet tillsammans. Det går naturligtvis bra att boka starthjälp även under provperioden. 

 

Börja med att kontrollera att du har rätt grunduppgifter gällande räkenskapsår, bokföringsmetod och redovisningsperiod för moms i Speedledger. Detta görs via Anpassa > Fler inställningar bokföring > Grunduppgifter. Kontrollera även att kontokopplingar stämmer överens med din tidigare bokföring, detta görs via Anpassa > Fler inställningar bokföring > Kontokopplingar. Om du har Swedbank eller Sparbanken (förutom Sparbanken Syd) kommer dina bankkonton visas per automatik, om du har annan bank behöver du först lägga till bankkontot via Anpassa > Fler inställningar bokföring > Bankkonton.

Det är möjligt att byta bokföringsprogram när som helst men bytet underlättas om man bokför klart och redovisar momsen för den senaste momsperioden i det gamla programmet. Om du byter bokföringsprogram mitt i en momsperiod är det viktigt att du innan importen ser över din kontoplan i Speedledger för att kontrollera att de konton som du bokfört på tidigare finns med i kontoplanen samt att inställningen för 'Använda moms' är LÅST. Om ett konto saknas i kontoplanen kan du skapa det genom att klicka på Nytt konto. Det enklaste sättet att se vilka konton som använts är att ta ut en resultatrapport från det bokföringsprogram du byter ifrån.

För att föra över bokföringen behöver du exportera en så kallad SIE4-fil från ditt tidigare bokföringsprogram och importera den i Speedledger via Bokföring > Fler konteringsval > Import Vid byte mitt i ett räkenskapsår är det viktigt att du väljer att importera 'Endast verifikationer'. Observera att en SIE-fil inte ska öppnas för då kan filen förstöras.

Vi rekommenderar att du importerar verifikationerna i A-serien, vilket är den primära serien i vårt program, samt att du efter importen delar in din bokföring i olika serier (främst för faktureringsmetoden). Mer information om dessa serier hittar du här. 
Det går bra att föra över SIE-fil för fler räkenskapsår än det innevarande räkenskapsåret. Då väljer du alltid 'Räkenskapsår' vid importen. Om du enbart importerar fil för det innevarande räkenskapsåret är det viktigt att du lägger in ingående balanser så att du får rätt saldon på samtliga balanskonton. 

- Om bytet sker mitt i en momsperiod behöver du efter importen kontrollera att den utgående momsen hanterats korrekt samt att den preliminära momsrapporten inte har några avvikelser.

- Om det efter importen av SIE-filen finns svensk ingående moms bokförd på konto 2640 behöver du göra en omföring till konto 2641 på det totala beloppet i en manuell kontering, annars kommer den ingående momsen inte med på momsrapporten. Beloppet som ska omföras hittar du i balansrapporten (Bokföring > Balansrapport) och konteringen ser ut så här om vi tar som exempel 500kr:- Om det efter importen av SIE-filen saknas momskod på något intäktskonto behöver det göras en omföring annars kommer försäljningen inte med på momsrapporten. Vänligen kontakta vår support så hjälper vi dig med omföringen. 

 

När importen är klar behöver du ändra startdatum för avläsning av bankkontot till det datum då du vill börja bokföra i Speedledger. Denna inställning görs via Anpassa > Fler inställningar bokföring > Kontokopplingar. Klicka på raden för bankkontot och välj datum.

Även startdatum för visning av momsrapporter behöver ändras till den månad då du börjar redovisa momsen i Speedledger, detta görs via Bokföring > Momsrapporter > Inställningar för momsrapporter.

Om du redovisar moms per månad eller per kvartal är ett alternativ att bokföra om det som skett i den ännu icke redovisade momsperioden i Speedledger. Välj då startdatum för bankkonto och momsrapport fr o m den första dagen i den ännu icke redovisade momsperioden. 

 

Observera att kundreskontralista samt leverantörsreskontralista inte kan överföras mellan program så du som har faktureringsmetoden behöver hålla lite extra koll på vilka leverantörsskulder och kundfordringar som är bokförda sen innan. Var noga med att inte dubbelbokföra kostnader och intäkter när betalningen sker. 

Om du önskar importera kundregister och/eller artikelregister kan detta göras via .csv-filer. Mer om detta finns att läsa här och här. Kundfakturor kan inte överföras mellan program så dessa behöver du spara ner innan det gamla bokföringsprogrammet stängs ner. 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer