Interna hjälpcentret

Tips inför årsskiftet

Artikeln uppdaterades

När räkenskapsårets slut närmar sig är det dags att stämma av din bokföring och förbereda inför bokslutet. Om du har ett vanligt kalenderår som tar slut den 31 december behöver bokslut och årsredovisning inte vara klart den 1 januari utan först till våren. Du har med andra ord tid att både fira nyår och ta sovmorgon dagen efter!

Skatteverkets kalender för företag ser du vilka datum som är aktuella för ditt företag. 

Vi har också ett nätverk med redovisningskonsulter runt om i Sverige som kan hjälpa dig både med att se över din bokföring och göra ditt bokslut.

Checklista 

För att underlätta för dig när det är dags för nytt räkenskapsår har vi satt ihop en checklista med ett gäng punkter som kan vara bra att gå igenom och stämma av. Klicka på respektive punkt för att läsa mer. 

Bokför klart din löpande bokföring ▾

Börja med att bokföra klart allt i din autokontering precis som vanligt. 

Tänk på att du kan skapa ett nytt räkenskapsår och börja bokföra i det nya året även om du inte är färdig med bokslutet i ditt tidigare räkenskapsår. När du sedan vill fortsätta i det gamla året byter du bara tillbaka till tidigare räkenskapsår och kan fortsätta som vanligt.

 

Kontrollera och bokför dina fordringar och skulder ▾

FAKTURERINGSMETODEN

Om du bokför med faktureringsmetoden sker bokföringen av kundfordringar och leverantörssskulder automatiskt och du behöver inte göra något extra inför bokslutet.

KONTANTMETODEN

Om du bokför med kontantmetoden och har skickat kundfakturor eller fått leverantörsfakturor i december kommer dessa troligtvis inte att betalas förrän i januari. För att få med intäkterna och kostnaderna i rätt år bokför du dem i manuell kontering trots att de ännu inte betalats. 

Kundfordringar 

I din kundreskontralista hittar du alla dina obetalda kundfakturor. Du hittar listan via Fakturering > Rapporter > Kundreskontralista. 

Du hittar manuell kontering via Bokföring > Fler konteringsval > Manuell kontering.  

Ange sista dagen i räkenskapsåret

Skriv en passande text för vad händelsen avser

I exemplet har vi en fordran på våra kunder på totalt 17 374 kr inklusive moms. Fordringen består av två kundfakturor på 9 375 kr och 7 999 kr. 

Klicka på Spara

 Kundfordran_HC_2018.png 

När kunden betalat fakturan i det nya räkenskapsåret prickar du av kundfakturan, men byter bokföringskonto till 1510 Kundfordringar innan du sparar. Det behöver du göra under Mer > Avancerad kontering.  

Om du fakturerat med rot eller rut men inte hunnit få utbetalningen från Skatteverket vid årsskiftet bokför du den kommande utbetalningen som en fordran. Detta gör du också i manuell kontering och använder konto 1513 Skatteverket fordran husarbete samt ditt försäljningskonto. 

I detta exempel har vi skickat en faktura till kund i november, fått betalt i december och ansökt om utbetalning på 5 000 kr från Skatteverket. Pengarna kommer att betalas ut i januari. 

Fordran_skv_2018.png

Leverantörsskulder

Ange sista dagen i räkenskapsåret

Skriv en passande text för vad händelsen avser

I exemplet har vi en totalt skuld på 5 000 kr. Den består av tre leverantörsfakturor på 2 500 kr, 500 kr och 2 000 kr. Inköpen avser i detta exempel en telefonräkning, en bensinfaktura och lite kontorsmaterial.

Klicka på Spara

Levskulder_2018.png 

När du betalat fakturan i det nya räkenskapsåret bokför du betalningen i autokonteringen mot konto 2440 Leverantörsfakturor. 

 

 Momsrapport - deklarera, bokför och betala moms ▾

När du är färdig med bokföringen är det dags att göra momsrapporten. Glöm inte att även betala momsen till Skatteverket!

I Skatteverkets kalender för företag ser du när just ditt företag ska deklarera och betala moms.

 

 Förbered bokslutet - Exportera SIE-fil ▾

Exportera en SIE-fil med din bokföring

Om du får hjälp att göra ditt bokslut vill din konsult mest troligt ha en SIE-fil med din bokföring. Du hittar filen via Bokföring > Fler rapporter > Exportera SIE, här kan du läsa mer om att exportera SIE-filer. Tänk på att du behöver bokföra klart allt i räkenskapsåret innan du exporterar filen. 

Om du gör ditt bokslut själv kanske du även är intresserad av dessa artiklar: 

Bokföra skatt och moms (Skattekontot)

Avskrivningar

Periodiseringar

Kundförluster

 

 Bokför årets resultat ▾

Årets resultat är det sista du bokför i ditt räkenskapsår. Det finns inget krav på att bokföra årets resultat men om du vill bokföra resultatet hittar du beloppet längst ner i din Resultatrapport, se Beräknat resultat.

Här kan du läsa mer om hur du bokför årets resultat: Årets resultat

När du skapar ett nytt räkenskapsår kommer programmet automatiskt och föra om saldot som bokförts på årets resultat till ett nytt bokföringskonto. Du kan läsa mer om hur det fungerar i Överföringar mellan år

 Spara ner din bokföring - underlag till deklaration ▾ 

Balans- och resultatrapport

Om du gör ett förenklat årsbokslut är det balans- och resultatrapporten du använder som underlag till deklarationen. Du hittar rapporterna under rubriken Bokföring. 

Även om du inte gör bokslutet själv är det bra att skriva ut dessa och sätta in dem i din pärm med verifikat. 

Exportera en SIE-fil med din bokföring

När du är helt klar med året är det bra att spara ner bokföringen som en SIE-fil. Du hittar filen via Bokföring > Fler rapporter > Export SIE, här kan du läsa mer om att exportera SIE-filer. 

 Skapa ett nytt räkenskapsår ▾

När du bokfört färdigt året är det dags att skapa ett nytt räkenskapsår. Det gör du enklast genom att klicka på det aktiva räkenskapsåret i den gråa rutan på höger sida i e-bokföringen. 

När du skapat ett nytt år kan du fortfarande gå tillbaka till ditt gamla år och lägga in till exempel bokslutsposter från din revisor. När du sedan byter tillbaka till det nya räkenskapsåret kommer dina ingående balanser att uppdateras automatiskt. 

Tänk på att du kan skapa ett nytt räkenskapsår och börja bokföra i det nya året även om du inte är färdig med bokslutet i ditt tidigare räkenskapsår. När du sedan vill fortsätta i det gamla året byter du bara tillbaka till tidigare räkenskapsår och kan fortsätta som vanligt.

 

 I den här filmen förklarar Anneli lite mer kring vad du behöver göra inför årsskiftet: 

Var denna artikel till hjälp?
4 av 4 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer