Interna hjälpcentret

Tips inför årsskiftet (Enskild firma)

Artikeln uppdaterades

När räkenskapsårets slut närmar sig är det dags att stämma av din bokföring och förbereda inför bokslutet. Om du har ett vanligt kalenderår som tar slut den 31 december behöver bokslut och årsredovisning inte vara klart den 1 januari utan först till våren, samtidigt som din privata deklaration skall in. Du har med andra ord tid att både fira nyår och ta sovmorgon dagen efter!

Skatteverkets kalender för företag ser du vilka datum som är aktuella och viktiga för ditt företag. 

 

CHECKLISTA 

För att underlätta för dig när det är dags för nytt räkenskapsår har vi satt ihop en checklista med ett gäng punkter som kan vara bra att gå igenom och stämma av. Klicka på respektive punkt för att läsa mer. Detta gäller alltså enskilda firmor, om du har aktiebolag så skall du istället läsa i denna artikeln: Aktiebolag

 

Bokför klart din löpande bokföring ▾

Börja med att bokföra klart allt i din autokontering precis som vanligt. 

Tänk på att du kan skapa ett nytt räkenskapsår och börja bokföra i det nya året även om du inte är färdig med bokslutet i ditt tidigare räkenskapsår. När du sedan vill fortsätta i det gamla året byter du bara tillbaka till tidigare räkenskapsår och kan fortsätta som vanligt.

Kontrollera och bokför dina fordringar och skulder ▾

FAKTURERINGSMETODEN

Om du bokför med faktureringsmetoden sker bokföringen av kundfordringar och leverantörsskulder automatiskt och du behöver inte göra något extra inför bokslutet.

KONTANTMETODEN

Om du bokför med kontantmetoden och har skickat kundfakturor eller fått leverantörsfakturor i december kommer dessa troligtvis inte att betalas förrän i januari. För att få med intäkterna och kostnaderna i rätt år bokför du dem i manuell kontering trots att de ännu inte betalats. 

 Kundfordringar ▾

I din kundreskontralista hittar du alla dina obetalda kundfakturor. Du hittar listan via Fakturering > Rapporter > Kundreskontralista. Tänk på att du endast ser de låsta fakturorna i denna listan, så var noga med att dubbelkolla att alla är låsta och avprickade som de skall under Fakturering > Hantera fakturor.

Du hittarmanuell kontering via Bokföring > Fler konteringsval > Manuell kontering.  

Ange sista dagen i räkenskapsåret

Skriv en passande text för vad händelsen avser

I exemplet nedan har vi en fordran på våra kunder på totalt 13 980kr inklusive moms. Fordringen består av två kundfakturor; en på 9 500kr med 25% moms och en på 4 480kr med 12% moms:

Kundfordringar ny.png

 

  

När kunden betalat fakturan i det nya räkenskapsåret prickar du av kundfakturan via Mer > Avancerad kontering i Autokonteringen och byter bokföringskontot (ex 3010) till 1510 Kundfordringar innan du sparar. Autofördela inte moms om du får frågan. 

Kundfordring.gif
Om du inte skapar fakturor i Speedledger bokför du inbetalningen på konto 1510 i Autokonteringen. 

Om du fakturerat med rot eller rut men inte hunnit få utbetalningen från Skatteverket vid årsskiftet bokför du den kommande utbetalningen som en fordran. Detta gör du också i manuell kontering och använder konto 1513 Skatteverket fordran husarbete samt ditt försäljningskonto. 

I exemplet nedan har vi skickat en faktura till kund i november, fått betalt från kund i december och ansökt om utbetalning på 5 000 kr från Skatteverket. Pengarna kommer att betalas ut i januari. 

Kundfordring husarbete ny.png

När pengarna betalats ut från Skatteverket bokför du utbetalningen på konto 1513 i Autokonteringen.

Man måste även kontrollera sina gamla/förfallna kundfordringar i bokslutsarbetet för att avgöra om du kommer få betalt för dessa, eller om du måste bokföra upp en kundförlust. Det finns både konstaterad samt befarad kundförlust. Hur du bokför detta kan du läsa om här:

 Leverantörsskulder ▾

Ange sista dagen i räkenskapsåret

Skriv en passande text för vad händelsen avser

I exemplet har vi en totalt skuld på 5 000 kr. Den består av tre leverantörsfakturor på totalt 5000 kr. Inköpen avser i detta exempel inköp av kontorsmaterial, varor och ett skrivbord.

Klicka på Spara

Leverantörsskuld årets slut.png 

När du betalat fakturan i det nya räkenskapsåret bokför du betalningen i autokonteringen mot konto 2440 Leverantörsfakturor. 

Förberedelser till bokslut och deklaration▾

Om du har varor kvar i ditt lager vid årets slut så skall dessa värderas och bokföras upp. Om varorna uppgår till ett värde under 5 000 kr så behöver man inte bokföra upp ett lagervärde, utan det blir då en varukostnad för året. Varulager

Man måste även kontrollera att kostnader respektive intäkter hamnar på rätt bokföringsår. Detta gör man genom att kontrollera sina bokförda kund- och leverantörsfakturor för att se om de tillhör nästa räkenskapsår. Om beloppet är högre än 5 000 kr ex moms så skall detta periodiseras. Periodiseringar

Om du har tillgångar i ditt företag så skall man även göra avskrivningar enligt plan varje år. Hur man bokför detta kan du läsa om här: Avskrivningar

Har du inte fått betalt av en kund och behöver bokföra upp en kundförlust så kan du läsa mer om detta här: Kundförluster

Momsrapport - deklarera, bokför och betala moms ▾

När du är färdig med bokföringen är det dags att göra momsrapporten. Momsfordran/momsskulden bokförs då på konto 2650 och bokas bort i nästkommande räkenskapsår när man betalat eller fått tillbaka momsen. Glöm inte att även betala in eventuell moms till skattekontot! 

I Skatteverkets kalender för företag ser du när just ditt företag ska deklarera och betala moms.

 Bokför årets resultat ▾

Årets resultat är det sista du bokför i ditt räkenskapsår. Det finns inget krav på att bokföra årets resultat men om du vill bokföra resultatet hittar du beloppet längst ner i din Resultatrapport, se Beräknat resultat.

Beräknat resultat.png

Här kan du läsa mer om hur du bokför årets resultat: Årets resultat

När du skapar ett nytt räkenskapsår kommer programmet automatiskt och föra om saldot som bokförts på årets resultat till ett nytt bokföringskonto. Du kan läsa mer om hur det fungerar i Överföringar mellan år.

Skapa ett nytt räkenskapsår ▾ 

När du bokfört färdigt året är det dags att skapa ett nytt räkenskapsår. Det gör du enklast genom att klicka på det aktiva räkenskapsåret i den gråa rutan på höger sida i e-bokföringen och nytt räkenskapsår.


Tänk på att du kan skapa ett nytt räkenskapsår och börja bokföra i det nya året även om du inte är färdig med bokslutet i ditt tidigare räkenskapsår. När du sedan vill fortsätta i det gamla året byter du bara tillbaka till tidigare räkenskapsår och kan fortsätta som vanligt. Om du gör ändringar i det gamla året så är det viktigt när du byter tillbaka till det nya räkenskapsåret att du klickar ok på överför balanser så att dina ingående balanser uppdateras automatiskt.

 

Vi har ett tillval i programmet där du kan skapa och ladda ner första sidan av NE-bilagan. Den är till för dig som enskild firma och innebär att man kan få ut sin bokföringsdata i en fil. I filen är din bokföring inlagd i rätt kategorier och filen kan du sedan importera till deklarationen på Skatteverket. Mer information om detta finns här.

På Skatteverkets hemsida finns en guide om hur man fyller i NE-blanketten: Guide för NE-blankett

Vart du hittar de olika beloppen till de olika rutorna i blanketten kan du se i denna länken: Förenklat årsbokslut

Har du fler funderingar angående detta så är du välkommen att höra av dig till vår support. Vi hjälper tyvärr inte till med råd kring förenklat årsbokslut och deklaration, men kan hjälpa till med enklare frågor och bokföringsförslag i viss mån. Övriga frågor hänvisar vi till konsult eller Skatteverket. 

 

I den här filmen förklarar Anneli lite mer generellt kring vad du behöver göra inför årsskiftet: 

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer