Interna hjälpcentret

Tips inför årsskifte (Aktiebolag)

Artikeln uppdaterades

När räkenskapsårets slut närmar sig är det dags att stämma av din bokföring och förbereda inför bokslutet. Om du har ett vanligt kalenderår som tar slut den 31 december behöver bokslut och årsredovisning inte vara klart den 1 januari utan först till våren. Du har med andra ord tid att både fira nyår och ta sovmorgon dagen efter!

Skatteverkets kalender för företag ser du vilka datum som är aktuella för ditt företag. 

Checklista 

För att underlätta för dig när det är dags för nytt räkenskapsår har vi satt ihop en checklista med ett gäng punkter som kan vara bra att gå igenom och stämma av. Klicka på respektive punkt för att läsa mer. Denna artikeln gäller aktiebolag, om du har enskild firma skall du läsa i denna: Enskild firma

Bokför klart din löpande bokföring ▾

Börja med att bokföra klart allt i din autokontering precis som vanligt. 

Tänk på att du kan skapa ett nytt räkenskapsår och börja bokföra i det nya året även om du inte är färdig med bokslutet i ditt tidigare räkenskapsår. När du sedan vill fortsätta i det gamla året byter du bara tillbaka till tidigare räkenskapsår och kan fortsätta som vanligt.

Kontrollera och bokför dina fordringar och skulder ▾

FAKTURERINGSMETODEN

Om du bokför med faktureringsmetoden sker bokföringen av kundfordringar och leverantörsskulder automatiskt och du behöver inte göra något extra inför bokslutet.

KONTANTMETODEN

Om du bokför med kontantmetoden och har skickat kundfakturor eller fått leverantörsfakturor i december kommer dessa troligtvis inte att betalas förrän i januari. För att få med intäkterna och kostnaderna i rätt år bokför du dem i manuell kontering trots att de ännu inte betalats. 

 Kundfordringar ▾

I din kundreskontralista hittar du alla dina obetalda kundfakturor. Du hittar listan via Fakturering > Rapporter > Kundreskontralista. Tänk på att du endast ser de låsta fakturorna i denna listan, så var noga med att dubbelkolla att alla är låsta och avprickade som de skall under Fakturering > Hantera fakturor.

Du hittarmanuell kontering via Bokföring > Fler konteringsval > Manuell kontering.  

Ange sista dagen i räkenskapsåret

Skriv en passande text för vad händelsen avser

I exemplet nedan har vi en fordran på våra kunder på totalt 13 980kr inklusive moms. Fordringen består av två kundfakturor; en på 9 500kr med 25% moms och en på 4 480kr med 12% moms:

Kundfordringar ny.png

  

När kunden betalat fakturan i det nya räkenskapsåret prickar du av kundfakturan via Mer > Avancerad kontering i Autokonteringen och byter bokföringskontot (ex 3010) till 1510 Kundfordringar innan du sparar. Autofördela inte moms om du får frågan. 

Kundfordring.gif
Om du inte skapar fakturor i Speedledger bokför du inbetalningen på konto 1510 i Autokonteringen. 

Om du fakturerat med rot eller rut men inte hunnit få utbetalningen från Skatteverket vid årsskiftet bokför du den kommande utbetalningen som en fordran. Detta gör du också i manuell kontering och använder konto 1513 Skatteverket fordran husarbete samt ditt försäljningskonto. 

I detta exempel har vi skickat en faktura till kund i november, fått betalt från kund i december och ansökt om utbetalning på 5 000 kr från Skatteverket. Pengarna kommer att betalas ut i januari. 

Kundfordring husarbete ny.png

När pengarna betalats ut från Skatteverket bokför du utbetalningen på konto 1513 i Autokonteringen.

Man måste även kontrollera sina gamla/förfallna kundfordringar i bokslutsarbetet för att avgöra om du kommer få betalt för dessa, eller om du måste bokföra upp en kundförlust. Det finns både konstaterad samt befarad kundförlust. Hur du bokför detta kan du läsa om här:

 Leverantörsskulder ▾

Ange sista dagen i räkenskapsåret

Skriv en passande text för vad händelsen avser

I exemplet har vi en totalt skuld på 5 000 kr. Den består av tre leverantörsfakturor på totalt 5000 kr. Inköpen avser i detta exempel inköp av kontorsmaterial, varor och ett skrivbord.

Leverantörsskuld årets slut.png

 

När du betalat fakturan i det nya räkenskapsåret bokför du betalningen i autokonteringen mot konto 2440 Leverantörsfakturor. 

 Momsrapport - deklarera, bokför och betala moms ▾

När du är färdig med bokföringen är det dags att göra momsrapporten. Momsfordran/momsskulden bokförs då på konto 2650 och bokas bort i nästkommande räkenskapsår när man betalat eller fått tillbaka momsen. Glöm inte att även betala in eventuell moms till skattekontot! 

I Skatteverkets kalender för företag ser du när just ditt företag ska deklarera och betala moms.

Bokslut och årsredovisning ▾

När man har ett aktiebolag så finns det krav på att göra ett bokslut samt årsredovisning förutom företagets deklaration. Årsredovisningen lämnas till Bolagsverket medan deklarationen lämnas till Skatteverket. 

Man kan antingen göra bokslutet manuellt eller via ett bokslutsprogram. Det går utmärkt att bokföra alla bokslutskorrigeringar i vårt program för att sedan exportera en fil från speedledger för att få hjälp med att sammanställa och göra årsredovisningen. Vi rekommenderar att ta hjälp av Årsredovisning online där man kan få hjälp med både årsredovisningen och deklarationen. Om man hellre vill göra årsredovisningen manuellt så finns det mallar över hur allt skall se ut här: Mallar årsredovisning

Det finns även en integration mellan Speedledger och Årsredovisning Online som gör att du lätt kan få över din bokföring från vårt system in till Årsredovisning Online. Du hittar den via Bokföring>Årsavslut. Stegen ser ut som nedan:

Ska_rmavbild_2022-02-09_kl._15.42.37.png

OBS! På steg 2b så kommer autentiserar upp medan det skapas en användare för dig om du inte redan har ett inlogg. Om ingen ruta kommer upp inom 2-5 minuter så har antagligen popup rutan blockats. Avblocka den, ladda om sidan och gör om steget så skall allt funka igen. Tänk på att dina perioder skall vara öppna när du gör steg 2c.

Har du hjälp av en konsult med bokslutsarbetet så gör du stegen ovan, och exporterar en SIE4 fil som du sedan kan skicka vidare. Export SIE fil

Göra sitt bokslut själv▾

Om du gör ditt bokslut själv så är det viktigt att man tänker på dessa saker nedan:

Varulager: Om ditt företag har varor i sitt lager i slutet av året så skall detta värdet bestämmas enligt lägsta värdets princip. Det finns två olika sätt att använda när man värderar sitt lager, anskaffningsvärdet, verkligt värde även kallat nettoförsäljningsvärde samt och (mer ovanlig metod) återanskaffningsvärdet. För att få veta mer om de olika metoderna man kan använda samt hur man bokför det så kan du läsa mer i dessa länkar: Bokföra varulager samt Varulager SKV

Periodiseringar: För att dina intäkter och kostnader skall hamna på rätt räkenskapsår så behöver man göra periodiseringar i sitt bokslut. Det finns både upplupna samt förutbetalda intäkter/kostnader att ta hänsyn till. Upplupna är om du har sålt/köpt något, men ännu inte hunnit få/skickat någon faktura. En vanlig upplupen kostnad är kostnaden för bokslutsarbetet om du anlitar en konsult, då detta sker efter ditt räkenskapsår är över, men kostnaden tillhör det året. Förutbetalda är om du har betalat/fått betalt för något men intäkten/kostnaden gäller nästa räkenskapsår. En vanlig Förutbetald kostnad kan vara lokalhyra, som man normalt sätt betalar i förskott. För att läsa mer om hur man bokför detta kan du läsa här: Periodiseringar 

Stämma av saldot på skattekontot mot 1630: När man har ett aktiebolag så skall man bokföra alla sina händelser mot 1630 skattekontot, och detta kontots saldo skall stämma överens med det saldot du har på företagets skattekonto per samma datum. Så när du gör ditt bokslut, så är det viktigt att du dubbelkollar att det saldot stämmer mot vad du har för utgående saldo på skattekontot per sista dagen på ditt räkenskapsår. Lär mer om hur du bokför skatt i AB här: Skatt i AB 

Avskrivningar: Om du har inventarier bokförda i ditt företag så behöver du även göra avskrivningar på dessa, för att göra en värdeminskning och dela upp kostnaden per år. Det vanligaste är att man skriver av sina inventarier på 5 år, men om du är osäker vad som gäller för dig så kan du alltid kontakta skatteverket. Hur du gör detta kan du läsa om här: Avskrivningar

Kundförluster: Det är också viktigt att kolla vid bokslutet om man har några kundfordringar som man tror man inte kommer få betalt för, alternativt inte kommer få hela beloppet för. Detta på grund av att du inte skall uppvisa för höga tillgångar som du inte har. Det finns konstaterade samt befarade kundförluster, och det kan vara lite knepigt hur man avgör vad din kundförlust är. Känner du dig osäker på vad som gäller för dig så kan du kontakta skatteverket eller en konsult. Här kan du läsa mer om skillnaden, samt hur man bokför förlusten: Bokföra kundförluster 

Bokför årets skatt och resultat ▾

Två av de sista sakerna man bokför är årets beräknade skatt samt årets resultat är det sista du bokför i ditt räkenskapsår. Har man gått med vinst så behöver man även betala skatt, och man behöver göra vissa justeringar beroende på vad man måste ta hänsyn till. INK2 S bilagan har skattemässiga justeringar som man använder för att beräkna fram årets skattemässiga resultat som man skall beräkna bolagsskatten på. 

Ett exempel på hur man bokför den skatten man beräknat fram kan du se nedan:

Ska_rmavbild_2020-12-02_kl._15.49.24.png

Efter du bokfört upp årets skatt så kan du gå in via bokföring>resultatrapport och se vad det beräknade resultatet blir efter den bokförda skatten.

Beräknat resultat.png

Här kan du läsa mer om hur du bokför årets resultat sedan: Årets resultat

När du skapar ett nytt räkenskapsår kommer programmet automatiskt och föra om saldot som bokförts på årets resultat till ett nytt bokföringskonto. Du kan läsa mer om hur det fungerar i Överföringar mellan år

 Spara ner din bokföring ▾ 

Exportera en SIE-fil med din bokföring

När du är helt klar med året är det bra att spara ner bokföringen som en SIE-fil. Du hittar filen via Bokföring > Fler rapporter > Export SIE. Här kan du läsa mer om att exportera SIE-filer. 

 Skapa ett nytt räkenskapsår ▾

När du bokfört färdigt året är det dags att skapa ett nytt räkenskapsår. Det gör du enklast genom att klicka på det aktiva räkenskapsåret i den gråa rutan på höger sida i e-bokföringen. 

När du skapat ett nytt år kan du fortfarande gå tillbaka till ditt gamla år och lägga in till exempel bokslutsposter från din revisor. När du sedan byter tillbaka till det nya räkenskapsåret kommer dina ingående balanser att uppdateras automatiskt. 

Tänk på att du kan skapa ett nytt räkenskapsår och börja bokföra i det nya året även om du inte är färdig med bokslutet i ditt tidigare räkenskapsår. När du sedan vill fortsätta i det gamla året byter du bara tillbaka till tidigare räkenskapsår och kan fortsätta som vanligt.

 

Har du fler funderingar angående detta så är du välkommen att höra av dig till vår support. Vi hjälper tyvärr inte till med råd kring bokslut och deklaration, men kan hjälpa till med enklare frågor och bokföringsförslag i viss mån. Övriga frågor hänvisar vi till konsult eller Skatteverket. 

 

I den här filmen förklarar Anneli lite mer generellt kring vad du behöver göra inför årsskiftet: 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer